Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Yer aldığı toplumun ihtiyacı doğrultusunda birey ve grupların sosyal çevre ile ilişkili sorunlarına çözüm yolları bulmayı, işlevsel bütünlüğünü ve refahını geliştirmeyi hedefleyen sosyal çalışma alanında, yerel değerlere sahip çıkarak evrensel değerler doğrultusunda çalışan, toplumsal örgütlenmeyi sağlayan, sosyal politikaların ve sosyal kurumların daha güçlü hale gelmesini hedefleyen sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Eşit Ağırlık (EA) puan türüne ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
SHZ1139420 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Türkçe 3 5
SHZ1112293 SOSYOLOJİ Türkçe 3 4
SHZ1112303 PSİKOLOJİ Türkçe 3 4
SHZ1112308 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2 3
SHZ1162000 TEMEL HUKUK Türkçe 2 3
SHZ1112418 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ Türkçe 2 3
SHZ1112419 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK KOORDİNASYONU Türkçe 2 3
SHZ1139460 SOSYAL ANTROPOLOJİ Türkçe 3 4
SHZ1182120 AİLE VE YAŞAM DİNAMİĞİ Türkçe 2 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ1211900 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II Türkçe 2 2
SHZ1212312 SOSYAL HİZMET TARİHİ VE ETİĞİ Türkçe 3 4
SHZ1212313 TÜRKİYENİN SİYASİ VE İDARİ YAPISI Türkçe 3 4
SHZ1212314 GENEL EKONOMİ Türkçe 3 4
SHZ1212315 SOSYAL ADALET ANLAYIŞI Türkçe 2 3
SHZ1212316 SOSYAL GRUP VE GRUPLA ÇALIŞMA Türkçe 2 3
SHZ1212317 KENTLEŞME, MEDENİYET VE KENT KİMLİĞİ Türkçe 2 3
SHZ1212318 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
SHZ1265000 SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER Türkçe 2 3
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ2137310 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I Türkçe 3 4
SHZ2137330 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI Türkçe 3 5
SHZ2112337 İSTATİSTİK Türkçe 3 4
SHZ2112319 ENGELLİ REFAHI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 3 5
SHZ2112321 MESLEKİ İNGİLİZCE Türkçe 2 3
SHZ2112322 SOSYAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Türkçe 2 3
SHZ2112421 SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA Türkçe 2 3
SHZ2112323 KRİZ VE KRİZE MÜDAHALE Türkçe 2 3
SHZ2112324 ÇALIŞMA YAŞAMI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ2112422 PROJE TASARIMI VE YÖNETİMİ Türkçe 2 3
SHZ2112325 TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME Türkçe 2 3
SHZ2112338 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ2137370 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SHZ2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ2237380 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II Türkçe 3 4
SHZ2212326 SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ I Türkçe 3 5
SHZ2212327 AİLE REFAHI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 3 5
SHZ2212328 ÇOCUK REFAHI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 3 5
SHZ2212329 SOSYAL DIŞLANMA, AYRIMCILIK VE ÇATIŞMA Türkçe 2 3
SHZ2212331 SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ2212332 DEĞERLER SOSYOLOJİSİ VE MANEVİ DESTEK Türkçe 2 3
SHZ2212333 EVDE BAKIM VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ2212334 ULUSLARARASI SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ2212335 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ2212336 RUH SAĞLIĞI, BOZUKLUKLARI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ3112339 SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ II Türkçe 3 5
SHZ3112341 KADIN REFAHI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 3 5
SHZ3112342 GENÇLİK REFAHI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 3 5
SHZ3112343 YAŞLI REFAHI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 3 5
SHZ3112344 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ3112345 SUÇ, SUÇLULUK, ADLİ SİSTEMLER VE SOSYAL HİZ. Türkçe 2 3
SHZ3112346 DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE MÜRACAATÇI SİSTEMLERİ Türkçe 2 3
SHZ3112347 TIBBİ SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ3112348 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Türkçe 2 3
SHZ3112349 BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ3112351 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ Türkçe 2 3
SHZ3175160 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH MODELLERİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ3212354 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI Türkçe 2+16 12
SHZ3212355 SOSYAL İNCELEME, KAYIT VE RAPORLAMA Türkçe 3 4
SHZ3212356 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME VE İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 3 4
SHZ3212357 SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ III Türkçe 3 5
SHZ3212358 SOSYAL HİZMET MEVZUATI Türkçe 2 3
SHZ3212359 SALGIN VE AFETLERDE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ3212361 GÖÇ, SIĞINMACILIK, MÜLTECİLİK VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
SHZ3212362 OKUL SOSYAL HİZMETİ Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ4112363 SOSYAL HİZMETTE BLOK UYGULAMA I Türkçe 2+24 30
SHZ4175080 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI III Türkçe 12
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHZ4212364 SOSYAL HİZMETTE BLOK UYGULAMA II Türkçe 2+24 30

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.

Öğrenme Yetkinliği

9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu veya özel eğitim ve sağlık kuruluşlarında, kamu sosyal hizmet kurumlarında, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/68
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu