Ana içeriğe atla

Üniversitemizin Kalite Politikası:  "Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedefleme, iç ve dış paydaşları ile birlikte tüm süreçleri iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır."
Bölümümüzün kalite politikası, Üniversitemiz tarafından tanımlanan ve benimsenmiş olan politika süreçleri ile uyumludur. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerimiz tanımlanmıştır. Bölümümüzün kurulum aşamasında birim bazında stratejik alt hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler/eylemler aşağıda sıralanmaktadır: 

  • Nitelikli ve öğrenci odaklı eğitim-öğretimin sağlanması (Eğitim öğretim)
  • Hem öğrencilerimizin hem akademik personelimizin beklentilerine uygun donanımlı araştırma alt yapısı ve fiziki çalışma olanaklarını sağlamak  (Eğitim ve araştırma)
  • AR-GE çalışmalarının arttırılması (Araştırma geliştirme)
  • Nitelikli akademik personel sayısının arttırılması, (Eğitim öğretim)
Ekleme Tarihi: 23/05/2022 - 10:55Son Güncelleme Tarihi: 20/06/2022 - 16:55