Ana içeriğe atla

Program Eğitim Amaçları ve Program Yeterlilikleri

Program Eğitim Amaçları

PEA 1: Mesleğini yerine getirebilmek için gerekli güncel bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, sorunları analiz edip, çözüm yolları arayan, karar verme becerisi olan,  

PEA.2. Etik ilkeleri göz önünde bulundurarak çevreye duyarlı bir şekilde bireyin ve toplumun yaşam boyu sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan,  

PEA.3. Uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun,  

PEA 4. Yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle mesleki gelişimini sürdürebilen, “Diyetisyenler” yetiştirmektir. 

Program Yeterlikleri

 1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
 2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
 3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
 4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
 5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
 6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
 7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
 8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
 9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
 10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
 11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
Ekleme Tarihi: 18/05/2022 - 10:24Son Güncelleme Tarihi: 18/05/2022 - 10:24