Geri
AKADEMİK

Koordinatörlük

Unvan

Ad-Soyad

E-mail

Sınav Komisyonu

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

gkugcumen@medipol.edu.tr

Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

gkugcumen@medipol.edu.tr

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

akocaturk@medipol.edu.tr

 

 

 

Tanıtım Komisyonu

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

gkugcumen@medipol.edu.tr

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

akocaturk@medipol.edu.tr

Dr. Öğr. Üye.

Nuran AYDIN ATEŞ

naydin@medipol.edu.tr

Dr. Öğr. Üye.

Nazende KORKMAZ YILDIZ

nyildiz@medipol.edu.tr

Araş. Gör.

Şerife ÇINAR

serifecinar@medipol.edu.tr

Akreditasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

akocaturk@medipol.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üye.

Nuran AYDIN ATEŞ

naydin@medipol.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üye.

Nazende KORKMAZ YILDIZ

nyildiz@medipol.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

gkugcumen@medipol.edu.tr

 

Araş. Gör.

Şerife ÇINAR

serifecinar@medipol.edu.tr

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

akocaturk@medipol.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

gkugcumen@medipol.edu.tr

Mesleki Uygulama Komisyonu

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

akocaturk@medipol.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üye.

Nuran AYDIN ATEŞ

naydin@medipol.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üye.

Nazende KORKMAZ YILDIZ

nyildiz@medipol.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

gkugcumen@medipol.edu.tr

 

Araş. Gör.

Şerife ÇINAR

serifecinar@medipol.edu.tr