Geri
AKADEMİK

Koordinatörlük

Unvan

Ad-Soyad

E-mail

Sınav Komisyonu

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

[email protected]

Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

[email protected]

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

[email protected]

 

 

 

Tanıtım Komisyonu

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

[email protected]

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

[email protected]

Dr. Öğr. Üye.

Nuran AYDIN ATEŞ

[email protected]

Dr. Öğr. Üye.

Nazende KORKMAZ YILDIZ

[email protected]

Araş. Gör.

Şerife ÇINAR

[email protected]

Akreditasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

[email protected]

 

Dr. Öğr. Üye.

Nuran AYDIN ATEŞ

[email protected]

 

Dr. Öğr. Üye.

Nazende KORKMAZ YILDIZ

[email protected]

 

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

[email protected]

 

Araş. Gör.

Şerife ÇINAR

[email protected]

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

[email protected]

 

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

[email protected]

Mesleki Uygulama Komisyonu

Dr. Öğr. Üye.

Asiye KOCATÜRK

[email protected]

 

Dr. Öğr. Üye.

Nuran AYDIN ATEŞ

[email protected]

 

Dr. Öğr. Üye.

Nazende KORKMAZ YILDIZ

[email protected]

 

Öğr. Gör.

Gözde KÜĞCÜMEN

[email protected]

 

Araş. Gör.

Şerife ÇINAR

[email protected]