Ana içeriğe atla

Program Eğitim Amacı ve Program Yeterlikleri

Program Eğitim Amaçları

PA 1: Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini, kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla kaliteli ve güvenli bir şekilde karşılayarak sağlık bakım alanlarında tercih edilirler. 

PA 2: Görev, yetki ve sorumluluklarını mesleki değerler ve etik ilkeleri benimseyerek meslekler arası iş birliği kurabilen sağlık bakım ekibinin profesyonel bir üyesi olacaktır. 

PA 3: Hemşirelik bakımına katkı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar, sağlık bakım teknolojileri ve yenilikçi uygulamaları kullanarak eğitici, araştırmacı ve lider rollerini üstlenirler. 

PA 4: Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

Program Yeterlikleri

1. Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir. 2. Profesyonel tutum ve davranışlara sahiptir.

3. Kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirir.

4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.

5. Meslek mensupları ve diğer sağlık disiplinleri ile ekip çalışması yapar.

6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.

7. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak literatüre ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır.

8. Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir.

9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurar.

10. Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek birey merkezli bakım sunar.

11. Teknolojik ve yenilikçi bakım yöntemlerini takip ederek mesleki uygulamalarına yansıtır.

"Evrensel değerler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik hizmeti veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip meslek üyeleri yetiştirmek hemşirelik programının amacıdır. Bölümde akreditasyon çalışmalarının başlamasıyla Mart 2016 tarihinde başarım göstergeleri"

  • "PA1-Evrensel değerler, ulusal ve uluslararası ölçütler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımı verebilen, eğitim, yönetim ve araştırma rollerini yürütebilen,
  • PA2-Gittikçe otonomi kazanan hemşirelik rolüne hazır, bilgiyi paylaşan, etik değerlere sahip, empati yapabilen, insana kendini değerli hissettiren, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleğinde yetkin olan ve sağlık bakım alanlarında tercih edilen,
  • PA3-Sağlık hizmet alanlarında bilimsel araştırmalarda rol alabilen, yüksek lisans ve doktora yapabilen, geleceğin akademisyenleri olabilecek,
  • PA4-Yaşam boyu öğrenme anlayışı ile mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilen mezunlar yetiştirmek hemşirelik programının amaçlarıdır."

2010-2016 yılları Program Çıktıları için tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 23/05/2022 - 15:06Son Güncelleme Tarihi: 14/12/2022 - 14:42