Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, ergoterapi mesleğine özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan Ergoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı' nda (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sayısal (SAY) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
ERG1125660 ENGELLİK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 2
ERG1125570 ERGOTERAPİ TEORİLERİ Türkçe 2 2
ERG1173340 PSİKOLOJİ Türkçe 2 2
ERG1125580 ERGOTERAPİDE ETİK Türkçe 2 2
ERG1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
ERG1125550 ERGOTERAPİYE GİRİŞ Türkçe 2 2
ERG1125620 YAŞAM KALİTESİ Türkçe 2 2
ERG1125590 DRAMA Türkçe 1+2 2
ERG1125610 ERGOTERAPİDE SANAT YAKLAŞIMLARI Türkçe 1+2 2
ERG1125630 BİLİM SANAT FELSEFESİ Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG1225560 BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe 2 2
ERG1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
ERG1273380 REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ Türkçe 2 2
ERG1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ERG1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
ERG1225640 ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER Türkçe 1+2 2
ERG1225710 ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
ERG1225670 STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Türkçe 1+2 2
ERG1225680 MÜZİK - ALGILAMA- İLETİŞİM Türkçe 1+2 2
ERG1225690 ŞİDDET GÖRENLERDE REHABİLİTASYON Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG2135690 TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 4
ERG2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
ERG2135650 PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR Türkçe 2+2 4
ERG2135710 FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİ Türkçe 2 2
ERG2135780 PERFORMANS ALANLARI-PSİKOSOSYAL Türkçe 2+2 3
ERG2135720 KLİNİK UYGULAMA I Türkçe 4
ERG2135680 NÖROANATOMİ Türkçe 3 3
ERG2173440 ERGOTERAPİ BİLİMİ VE FELSEFESİ Türkçe 2 2
ERG2135770 TÜRK İŞARET DİLİ I Türkçe 2 2
ERG2135760 ÖZ YÖNETİM Türkçe 2 2
ERG2135730 ENGELLİLİK VE SAĞLIK POLİTİKALARI Türkçe 2 3
ERG2135750 STİGMA VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG2235810 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ Türkçe 2+2 4
ERG2216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
ERG2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
ERG2235820 PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ Türkçe 2 2
ERG2235660 PERFORMANS ALANLARI-KOGNİTİF Türkçe 2+2 4
ERG2235840 KLİNİK UYGULAMA II Türkçe 4
ERG2235830 YARDIMCI TEKNOLOJİ Türkçe 2 3
ERG2235790 KAS İSKELET SİSTEMİ YETERSİZLİKLERİNDE ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
ERG2235860 KANSER VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
ERG2235870 TÜRK İŞARET DİLİ II Türkçe 2 2
ERG2212264 SAĞLIK VE İYİ OLMA AÇISINDAN ERGOTERAPİ Türkçe 2 2
ERG2235850 BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
ERG2255350 YEME VE YUTMA BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG3155510 MOTOR ÖĞRENME Türkçe 3 3
ERG3155490 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 3 3
ERG3155470 KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER Türkçe 2 2
ERG3155480 ERGOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON Türkçe 2 2
ERG3155520 KLİNİK UYGULAMA III Türkçe 4
ERG3152710 NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ Türkçe 3 3
ERG3152720 GERİATRİK REHABİLİTASYONDA ERGOTERAPİ Türkçe 2+2 4
ERG3155630 NÖROLOJİDE ERGOTERAPİ Türkçe 3 3
ERG3155550 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM Türkçe 2 3
ERG3155540 DANS VE HAREKET TEDAVİSİ Türkçe 1+2 3
ERG3155580 GÖRME ENGELLİLERDE BAĞIMSIZ YAŞAM Türkçe 2 2
ERG3155570 REHABİLİTASYONDA İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG3255590 MESLEKİ REHABİLİTASYON Türkçe 2+2 4
ERG3255360 PROBLEME DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 4
ERG3250410 EL REHABİLİTASYONU Türkçe 2+2 4
ERG3255610 TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON Türkçe 2+2 4
ERG3255640 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 3 3
ERG3255650 KLİNİK UYGULAMA IV Türkçe 4
ERG3255620 ORTEZ VE BİYOMEKANİK Türkçe 2+2 3
ERG3210693 ERGOTERAPİDE ERKEN MÜDAHALE Türkçe 2+2 3
ERG3255690 ERGOTERAPİST VE OKUL DANIŞMANLIĞI Türkçe 2 2
ERG3255670 REHABİLİTASYONDA SANAL GERÇEKLİK Türkçe 2 2
ERG3255680 ENGELLİLERDE SPOR VE REKREASYON Türkçe 2+2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG4110694 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 4
ERG4173540 KLİNİK UYGULAMA V Türkçe 16
ERG4112393 KANITA DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 3 4
ERG4110695 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON Türkçe 2 3
ERG4125020 ÇOCUK VE OYUN Türkçe 2 3
ERG4110697 ERGOTERAPİDE TASARIM TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
ERG4110696 HAYVAN DESTEKLİ YAKLAŞIM Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG4273620 KLİNİK UYGULAMA VI Türkçe 16
ERG4273590 ÖĞRENCİ MEZUNİYET PROJESİ Türkçe 2+3 6
ERG4210698 ERGOTERAPİDE ÖZEL KONULAR Türkçe 3 4
ERG4273710 ENGELSİZ YAŞAM VE MİMARİ Türkçe 2 2
ERG4273690 SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONU Türkçe 2 2
ERG4273730 YAŞAM VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 2
ERG4235740 TOPLUMSAL KATILIM Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ergoterapi alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
Biyolojik, tıbbi, insana ait, psikolojik, sosyal, teknolojik ve ergoterapi bilimine ait bilgileri analiz eder, bu bilgileri aktivite ve katılımla ilgili teorilerle birlikte sentezler, kişinin olanaklarını ve kısıtlanmış yönlerini belirler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
Kişiler ve toplulukların aktivite ve yaşamsal rollerini yerine getirmek ve sağlık ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla uygun teorileri ve modelleri seçer, analiz ve sentez ederek müdahaleyi planlar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ergoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Mesleki uygulamalarında Ergoterapi hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde, yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
Ergoterapi uygulamaları ve/veya ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma için ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştiriyel bir yaklaşımla değerlendirir.
Mesleki bilgi kaynaklarını ve Ergoterapi tekniklerini etkin kullanarak bilgiye ulaşır, olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Uyguladığı müdahalede kendisine düşen sorumluluğu taşır, bunu yönetim ve kalite prensiplerine göre yapar. Ergoterapi hizmetlerinin kalite geliştirme sürecinde görev alır ve paydaşlara bilgi verir.
Ergoterapi alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
Rolleri ve katılımı sağlamada hizmet alanlar, bakım verenler, takım üyeleri ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde ve interdisipliner olarak çalışır.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki performansının gerektirdiği tüm rolleri yerine getirir, tüm ergoterapi sürecini bütünleştirir, ergoterapi bilgileri ile kendi uygulamalarını gerçekleştirir. Ergoterapinin geliştirilmesinde, ilerlemesinde ve tanıtılmasında aktif rol alır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Devrim TARAKCI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ANATOMİ I 4332240030000001
ANATOMİ II 2521454215211344
BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPİ 3455554454524454
BİLİM SANAT FELSEFESİ 3342535343411344
BÜYÜME VE GELİŞME 3411455435411355
DRAMA 4451314445500433
EL REHABİLİTASYONU 4454554454533455
ENGELLİK SOSYOLOJİSİ 3543455555411335
ENGELLİLERDE SPOR VE REKREASYON 3444344344434555
ENGELLİLİK VE SAĞLIK POLİTİKALARI 3333333333322333
ERGOTERAPİ BİLİMİ VE FELSEFESİ 3242341044402222
ERGOTERAPİ TEORİLERİ 4455535545400455
ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER 5555535555412445
ERGOTERAPİDE ERKEN MÜDAHALE 5554444545555555
ERGOTERAPİDE ETİK 5553355344511455
ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 5555345533315555
ERGOTERAPİDE SANAT YAKLAŞIMLARI 4533455354211445
ERGOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON 4222355444511141
ERGOTERAPİST VE OKUL DANIŞMANLIĞI 4344435455432455
ERGOTERAPİYE GİRİŞ 4445555035410435
FİZYOLOJİ 3533243343411544
FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİ 4445444343433444
GERİATRİK REHABİLİTASYONDA ERGOTERAPİ 3445535554411345
GÖRME ENGELLİLERDE BAĞIMSIZ YAŞAM 2324345544513235
GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ 5555555555544555
İNGİLİZCE III 3110022330054000
İNGİLİZCE IV 2022224444355535
KANSER VE ERGOTERAPİ 3444544445534555
KAS İSKELET SİSTEMİ YETERSİZLİKLERİNDE ERGOTERAPİ 5555555555544555
KLİNİK UYGULAMA I 4455554445525555
KLİNİK UYGULAMA II 5555555555535555
KLİNİK UYGULAMA IV 5235554200000000
KLİNİK UYGULAMA V 5555543325504245
KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER 4541155435514355
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3143441113354211
MESLEKİ İNGİLİZCE II 3434422134255421
MESLEKİ REHABİLİTASYON 4445545444534445
MOTOR ÖĞRENME 2335534245511454
MÜZİK - ALGILAMA- İLETİŞİM 3545433434411433
NÖROANATOMİ 3333333333521333
NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ 4353145455315455
NÖROLOJİDE ERGOTERAPİ 5534224525413454
ORTEZ VE BİYOMEKANİK 3443354333523355
ÖZ YÖNETİM 5554555555544555
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM 4453522555411232
PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR 5555555555544445
PERFORMANS ALANLARI-KOGNİTİF 5555555455534555
PERFORMANS ALANLARI-PSİKOSOSYAL 4544554444433444
PROBLEME DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI 5235542344511445
PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ 4555544444424445
REHABİLİTASYONDA İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM 2543455534521554
REHABİLİTASYONDA SANAL GERÇEKLİK 5445455454535444
REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ 2434345552205144
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 3222352424215352
STİGMA VE ERGOTERAPİ 5455555555533555
STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 2443455343111355
SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONU 4455555555535555
ŞİDDET GÖRENLERDE REHABİLİTASYON 3355454554511444
TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 3434343333322333
TIBBİ İLKYARDIM 1302320102302143
TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON 3434334443434444
TOPLUMSAL KATILIM 2333333333322342
TÜRK İŞARET DİLİ I 1222222222223222
TÜRK İŞARET DİLİ II 2223222232235222
YARDIMCI TEKNOLOJİ 4545444445525555
YAŞAM KALİTESİ 5545445545500445
YAŞAM VE ERGOTERAPİ 4555545455434554
YEME VE YUTMA BOZUKLUKLARI 4444444445523445
İlişkili ders sayısı / 68/83245261257253260269267246256269265133187241267270
İlişki ağırlığı3333334334423344

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu