Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI (PEA) PEA 1. Ergoterapi lisans mezunu olarak mesleğini yerine getirebilmek için gerekli güncel teorik ve pratik bilgi, beceri ve tutuma sahiptir, PEA 2. Kişilerin anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırarak toplumsal katılımlarını sağlar, PEA 3. Ergoterapi eğitimi ve araştırmalarında rol almak, mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurarak görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, PEA 4. Yaşam boyu öğrenme temelinde klinik karar verme süreçlerinde eleştirel düşünme , disiplinler arası çalışma ve teknolojik temelli yaklaşımları kullanarak kanıta dayalı uygulamalar yapar. AMAÇ Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, ergoterapi mesleğine özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan Ergoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı' nda (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sayısal (SAY) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
ERG1125550 ERGOTERAPİYE GİRİŞ Türkçe 2 2
ERG1125570 ERGOTERAPİ TEORİLERİ Türkçe 2 2
ERG1125580 ERGOTERAPİDE ETİK Türkçe 2 2
ERG1173340 PSİKOLOJİ Türkçe 2 2
ERG1125660 ENGELLİK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 2
ERG1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
ERG1125590 DRAMA Türkçe 1+2 2
ERG1125610 ERGOTERAPİDE SANAT YAKLAŞIMLARI Türkçe 1+2 2
ERG1125620 YAŞAM KALİTESİ Türkçe 2 2
ERG1125630 BİLİM SANAT FELSEFESİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
ERG1225560 BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe 2 2
ERG1225640 ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER Türkçe 1+2 2
ERG1273380 REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ Türkçe 2 2
ERG1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ERG1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
ERG1225670 STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Türkçe 1+2 2
ERG1225680 MÜZİK - ALGILAMA- İLETİŞİM Türkçe 1+2 2
ERG1225690 ŞİDDET GÖRENLERDE REHABİLİTASYON Türkçe 2 2
ERG1225710 ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
ERG2135650 PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR Türkçe 2+2 4
ERG2135680 NÖROANATOMİ Türkçe 3 3
ERG2135690 TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 4
ERG2135710 FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİ Türkçe 2 2
ERG2135720 KLİNİK UYGULAMA I Türkçe 4
ERG2135780 PERFORMANS ALANLARI-PSİKOSOSYAL Türkçe 2+2 3
ERG2113402 ERGOTERAPİ BİLİMİ VE FELSEFESİ Türkçe 2 3
ERG2113403 TÜRK İŞARET DİLİ I Türkçe 2 3
ERG2113404 ÖZ YÖNETİM Türkçe 2 3
ERG2135730 ENGELLİLİK VE SAĞLIK POLİTİKALARI Türkçe 2 3
ERG2135750 STİGMA VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG2216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
ERG2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
ERG2235660 PERFORMANS ALANLARI-KOGNİTİF Türkçe 2+2 4
ERG2235790 KAS İSKELET SİSTEMİ YETERSİZ. ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
ERG2235810 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ Türkçe 2+2 4
ERG2235820 PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ Türkçe 2 2
ERG2235830 YARDIMCI TEKNOLOJİ Türkçe 2 3
ERG2235840 KLİNİK UYGULAMA II Türkçe 4
ERG2213405 TÜRK İŞARET DİLİ II Türkçe 2 3
ERG2213406 SAĞLIK VE İYİ OLMA AÇISINDAN ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
ERG2213407 YEME VE YUTMA BOZUKLUKLARI Türkçe 2 3
ERG2235850 BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
ERG2235860 KANSER VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG3113408 NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ Türkçe 2+2 3
ERG3152720 GERİATRİK REHABİLİTASYONDA ERGOTERAPİ Türkçe 2+2 4
ERG3155470 KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER Türkçe 2 2
ERG3155480 ERGOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON Türkçe 2 2
ERG3155490 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 3 3
ERG3155510 MOTOR ÖĞRENME Türkçe 3 3
ERG3155520 KLİNİK UYGULAMA III Türkçe 4
ERG3155630 NÖROLOJİDE ERGOTERAPİ Türkçe 3 3
ERG3113409 GÖRME ENGELLİLERDE BAĞIMSIZ YAŞAM Türkçe 2 3
ERG3113411 REHABİLİTASYONDA İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM Türkçe 2 3
ERG3155540 DANS VE HAREKET TEDAVİSİ Türkçe 1+2 3
ERG3155550 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG3255360 PROBLEME DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 4
ERG3250410 EL REHABİLİTASYONU Türkçe 2+2 4
ERG3255590 MESLEKİ REHABİLİTASYON Türkçe 2+2 4
ERG3255610 TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON Türkçe 2+2 4
ERG3255620 ORTEZ VE BİYOMEKANİK Türkçe 2+2 3
ERG3255640 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 3 3
ERG3255650 KLİNİK UYGULAMA IV Türkçe 4
ERG3210693 ERGOTERAPİDE ERKEN MÜDAHALE Türkçe 2+2 3
ERG3213412 ERGOTERAPİST VE OKUL DANIŞMANLIĞI Türkçe 2 3
ERG3213413 REHABİLİTASYONDA SANAL GERÇEKLİK Türkçe 2 3
ERG3255680 ENGELLİLERDE SPOR VE REKREASYON Türkçe 2+2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG4110694 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 4
ERG4112393 KANITA DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 3 4
ERG4173540 KLİNİK UYGULAMA V Türkçe 16
ERG4125020 ÇOCUK VE OYUN Türkçe 2 3
ERG4110695 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON Türkçe 2 3
ERG4110696 HAYVAN DESTEKLİ YAKLAŞIM Türkçe 2 3
ERG4110697 ERGOTERAPİDE TASARIM TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERG4210698 ERGOTERAPİDE ÖZEL KONULAR Türkçe 3 4
ERG4213414 ÖĞRENCİ MEZUNİYET PROJESİ Türkçe 2+4 6
ERG4273620 KLİNİK UYGULAMA VI Türkçe 16
ERG4235740 TOPLUMSAL KATILIM Türkçe 2 2
ERG4273690 SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONU Türkçe 2 2
ERG4273710 ENGELSİZ YAŞAM VE MİMARİ Türkçe 2 2
ERG4273730 YAŞAM VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.

Alana Özgü Yetkinlik

Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Devrim TARAKCI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANATOMİ I 4444444334
ANATOMİ II 4444444334
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4522455522
BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPİ 5555544335
BİLİM SANAT FELSEFESİ 3343353334
BÜYÜME VE GELİŞME 5433544335
ÇOCUK VE OYUN 3444334334
DANS VE HAREKET TEDAVİSİ 4443443334
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3333333443
DRAMA 4453344455
EL REHABİLİTASYONU 5554555444
ENGELLİK SOSYOLOJİSİ 4543555334
ENGELLİLERDE SPOR VE REKREASYON 4444443334
ENGELLİLİK VE SAĞLIK POLİTİKALARI 5554444335
ENGELSİZ YAŞAM VE MİMARİ 4345344334
ERGOTERAPİ BİLİMİ VE FELSEFESİ 5454554344
ERGOTERAPİ TEORİLERİ 5455355335
ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER 5555355345
ERGOTERAPİDE ERKEN MÜDAHALE 5554445455
ERGOTERAPİDE ETİK 5553553335
ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 4454454553
ERGOTERAPİDE ÖZEL KONULAR 5555555555
ERGOTERAPİDE SANAT YAKLAŞIMLARI 4343354334
ERGOTERAPİDE TASARIM TEKNİKLERİ 4544354344
ERGOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON 3333554445
ERGOTERAPİST VE OKUL DANIŞMANLIĞI 4344354354
ERGOTERAPİYE GİRİŞ 4443344334
FİZYOLOJİ 3533433334
FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİ 5445443334
GERİATRİK REHABİLİTASYONDA ERGOTERAPİ 5445455544
GÖRME ENGELLİLERDE BAĞIMSIZ YAŞAM 4345555335
GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ 5555555455
HAYVAN DESTEKLİ YAKLAŞIM 4535453435
İNGİLİZCE III 3333333553
İNGİLİZCE IV 3333333553
KANITA DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI 3344444435
KANSER VE ERGOTERAPİ 5544545345
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON 3345445244
KAS İSKELET SİSTEMİ YETERSİZ. ERGOTERAPİ 5555455345
KLİNİK UYGULAMA I 5555555335
KLİNİK UYGULAMA II 5555555335
KLİNİK UYGULAMA III 5555555455
KLİNİK UYGULAMA IV 5555555455
KLİNİK UYGULAMA V 5555555545
KLİNİK UYGULAMA VI 5555555545
KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER 4545554335
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3333333553
MESLEKİ İNGİLİZCE II 3333333553
MESLEKİ REHABİLİTASYON 4445454445
MOTOR ÖĞRENME 5555555445
MÜZİK - ALGILAMA- İLETİŞİM 3444334334
NÖROANATOMİ 4544455334
NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ 5454454335
NÖROLOJİDE ERGOTERAPİ 5544345354
ORTEZ VE BİYOMEKANİK 5444543335
ÖĞRENCİ MEZUNİYET PROJESİ 5555555555
ÖZ YÖNETİM 4444444354
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM 5554445334
PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR 5555555335
PERFORMANS ALANLARI-KOGNİTİF 5555555345
PERFORMANS ALANLARI-PSİKOSOSYAL 5555555345
PROBLEME DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI 5445433335
PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ 5555554345
PSİKOLOJİ 4554444354
REHABİLİTASYONDA İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM 5544555335
REHABİLİTASYONDA SANAL GERÇEKLİK 5555554355
REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ 5545555345
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 4333435354
SAĞLIK VE İYİ OLMA AÇISINDAN ERGOTERAPİ 5555555222
STİGMA VE ERGOTERAPİ 5444444335
STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 4444554354
SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONU 4454455434
ŞİDDET GÖRENLERDE REHABİLİTASYON 4555545345
TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 4544444344
TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON 5555454345
TOPLUMSAL KATILIM 4455444334
TÜRK İŞARET DİLİ I 4443333554
TÜRK İŞARET DİLİ II 4443333554
YARDIMCI TEKNOLOJİ 5545444335
YAŞAM KALİTESİ 5545455355
YAŞAM VE ERGOTERAPİ 4555454334
YEME VE YUTMA BOZUKLUKLARI 5555455235
İlişkili ders sayısı / 82/83357357352345340361347282309360
İlişki ağırlığı4444444334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu