Ana içeriğe atla

Vizyonumuz; Anlamlı ve amaçlı aktiviteler ile kişilerin günlük yaşama katılımını sağlamak ve motor duyu psikolojik ve psikososyal beceri gelişimini sağlayarak toplumun yaşam kalitesini artırmak; kişi, çevre ve aktivitede bulunan engelleri azaltarak, bireyin toplumda daha bağımsız duruma gelmesini sağlamak; yaşlılar, engelliler, madde bağımlıları, toplumdan dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması, refah düzeylerinin artırılması ve  ergoterapi alanının ülkede gelişimini sağlayarak önce ülke de daha sonra uluslararası alanda öncü bir bölüm haline gelmektir.

Misyonumuz; Öğrencilerimizin evrensel nitelikte bir eğitim almaları, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, kendini yenileme becerisine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk sahibi, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, bireyin ve toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, çağdaş, ergoterapi bilimini etkin olarak kullanabilen ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır.

Amacımız; alanında deneyimli süpervizörler önderliğinde, ergoterapiye ihtiyaç duyan bireyler ile birebir çalışma imkanı bularak, ergoterapiye yönelik problemlerin değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik farkındalığın oluşturulması konularında bilgi sahibi olan, sahip oldukları bilgi ve tecrübelerini mesleklerinde etkili kullanabilen, meslek yaşamları boyunca, etik prensipler ışığında, araştırmacı, çözüm odaklı, iletişim becerisi gelişmiş, yeni fikirler geliştirebilen ve bu alandaki bilimsel gelişmeleri takip eden ergoterapistler yetiştirmektir.

Program Amaç 
Programımızın amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü, Medipol Üniversitesi’ nin vizyon ve misyonunu benimseyerek, geleceği güzel kılacak ergoterapistleri bilimsel temellere dayaranarak ve multidisipliner bir yaklaşım ile yetiştirmektedir.

Temel İlke ve Değerler
Yenilikçi, birey odaklı, araştırmacı, etik prensiplere bağlı, birey odaklı, empati ve sempati yeteneği olan, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, teknolojik temelli.

Ekleme Tarihi: 23/05/2022 - 10:32Son Güncelleme Tarihi: 23/05/2022 - 10:34