Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, fizyoterapiyi ve rehabilitasyonu mesleğe özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan fizyoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PTR1115198FİZYOTERAPİYE GİRİŞİngilizce2-3
PTR1139720ANATOMİ Iİngilizce2+2-4
PTR1139730FİZİKİngilizce2-3
PTR1139740TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKİngilizce3-4
PTR1139750SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMİngilizce2-2
PTR1174360PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONİngilizce2-2
PTR1115315TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYONİngilizce2-3
PTR1115409HAREKET VE SAĞLIKİngilizce2-3
PTR1115411FİZYOTERAPİDE MESLEKİ TANIMLAMALARİngilizce2-3
PTR1140240FİZYOTERAPİ VE REH. ETİK PRENSİPLERİngilizce2-4
ATA1110300ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Iİngilizce2-2
TDL1110400TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PTR1239590TIBBİ İLKYARDIMİngilizce2-2
PTR1254230DAVRANIŞ BİLİMLERİİngilizce2-2
PTR1215191ISI, IŞIK HİDROTERAPİİngilizce2-4
PTR1215192NORMAL MOTOR GELİŞİMİngilizce2-2
PTR1239770ANATOMİ IIİngilizce2+2-4
PTR1239780FİZYOLOJİİngilizce3-4
PTR1215196BESLENME İLKELERİİngilizce2-3
PTR1215197MOBİLİTE YARDIMCILARIİngilizce2-3
PTR1215412FONKSİYONEL BEDEN ALGISIİngilizce2-3
ATA1210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIİngilizce2-2
TDL1210600TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Ayşe Nur TUNALI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910
ANATOMİ I4222222453
ANATOMİ II4222322453
AQUATERAPİ4444535355
AYAK SAĞLIĞI5555435355
BİYOİSTATİSTİK2111243255
DAVRANIŞ BİLİMLERİ2222433355
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI2222332354
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ4444534453
EL REHABİLİTASYONU5555435455
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I4455334355
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II4455334353
ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ5555435355
ERGOTERAPİ5555544355
FİZİK1111211251
FİZİKSEL AKTİVİTE I4444455355
FİZİKSEL AKTİVİTE II5544555505
FİZYOLOJİ4222433453
FİZYOTERAPİ I4555424254
FİZYOTERAPİ II4555434354
FİZYOTERAPİ VE REH. ETİK PRENSİPLER5444334155
FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ2111313354
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I5555555455
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II5555555455
GERİATRİK FİZYOTERAPİ5555545455
HALK SAĞLIĞINDA REHABİLİTASYON3544445354
HOLİSTİK FİZYOTERAPİ3332323354
İŞİTME- KONUŞMA TEDAVİSİ4444525355
KARDİYAK FİZYOTERAPİ5555545455
KİNEZİOLOJİ VE BİYOMEKANİK4444433453
KLİNİK BİYOKİMYA2221223452
KLİNİK NÖROANATOMİ4333533555
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ4333444353
KLİNİK NÖROLOJİ3333534354
KLİNİK ORTOPEDİ3333534354
KLİNİK UYGULAMA I4333545455
KLİNİK UYGULAMA II4444545455
KLİNİK UYGULAMA III4544545455
KLİNİK UYGULAMA IV5555545455
KLİNİK UYGULAMA V5555545455
KLİNİK UYGULAMA VI5555545455
MANİPULASYON-MOBİLİZASYON4453334355
MESLEKİ İNGİLİZCE I3222323553
MESLEKİ İNGİLİZCE II3222333553
MESLEKİ İNGİLİZCE III3222333553
MESLEKİ İNGİLİZCE IV3222334554
MESLEKİ REHABİLİTASYON5455445505
MİKROBİYOLOJİ2221223452
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ5555534355
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ4444545355
ONKOLOJİK REHABİLİTASYON4444525355
ORTEZ VE REHABİLİTASYON4444545354
ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ5555534355
PATOLOJİ2221223452
PEDİATRİK FİZYOTERAPİ5554534455
PROTEZ VE REHABİLİTASYON4444545354
PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON5000145055
PULMONER FİZYOTERAPİ5555545455
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I5555535355
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI II5555535355
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM2222444354
SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ2111134344
SPORDA FİZYOTERAPİ4444525355
TANI YÖNTEMLERİ2223422354
TERAPATİK EGZERSİZ4555435355
TERAPATİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME4555435355
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK2221223452
TIBBİ İLKYARDIM1121312253
YOGA-PİLATES5555435355
YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ4444525355
İlişkili Ders Sayısı / 69/93262246248240273214281234334293

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu