Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYAK FİZYOTERAPİPTR3274610Bahar Dönemi1+224
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşe Nur TUNALI
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşe Nur TUNALI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalp hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyonun temel prensipleri ve basamaklarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalp Anatomisi ve koroner dolaşım.,Normal Kardiyak Fonksiyon.,Kalp hastalıkları ve risk faktörlerine genel bakış,Konjenital kalp hastalıkları,Kardiyak ritm bozuklukları ve kapak hastalıkları,Kardiyak rehabilitasyon ilkeleri.,Myokard infarktüsü ve fizyoterapi rehabilitasyon,Vaka çalışması,Koroner arter hastalığı ve tedavisi, Kalp cerrahisi sonrası hastane içi fizyoterapi ve rehabilitasyon.,Kalp cerrahisinde taburculuk sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon.,Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri ve protokoller.,Pediatrik kalp hastalarında rehabilitasyon.,Vaka çalışması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kardiyak sistem problemlerini ve tedavi yaklaşımlarını tartışır.16, 9A
Hastanın bireysel gereksinimlerine ve koşullarına uygun tedavi yöntemlerini ayırt eder.16, 9A
Kardiyak hastalıkların risk faktörlerini özetler.16, 9A
Kardiyak fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini tartışır.16, 9A
Kardiyak hastada egzersiz testlerini açıklar.16, 9A
Kardiyak sistem patolojilerinde rehabilitasyon programını tasarlar.16, 9A
Kalp cerrahisi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalp Anatomisi ve koroner dolaşım.Mebis notları
2Normal Kardiyak Fonksiyon.Mebis notları
3Kalp hastalıkları ve risk faktörlerine genel bakışMebis notları
4Konjenital kalp hastalıklarıMebis notları
5Kardiyak ritm bozuklukları ve kapak hastalıklarıMebis notları
6Kardiyak rehabilitasyon ilkeleri.Mebis notları
7Myokard infarktüsü ve fizyoterapi rehabilitasyonMebis notları
8Vaka çalışmasıVaka hazırlığı
9Koroner arter hastalığı ve tedavisiMebis notları
10 Kalp cerrahisi sonrası hastane içi fizyoterapi ve rehabilitasyon.Mebis notları
11Kalp cerrahisinde taburculuk sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon.Mebis notları
12Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri ve protokoller.Mebis notları
13Pediatrik kalp hastalarında rehabilitasyon.Mebis notları
14Vaka çalışması.Vaka hazırlığı
Kaynak
Mebis notları
1. Hough A., Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence Base Approach to Respiratory and Cardiac Management ;2001.Cheltenham: Stanley Thornes Publishers. 2. Porter SB. Tidy’s Physiotherapy, 2008, Çeviri, Pelikan Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14456
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)119
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(119/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYAK FİZYOTERAPİPTR3274610Bahar Dönemi1+224
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşe Nur TUNALI
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşe Nur TUNALI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalp hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyonun temel prensipleri ve basamaklarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalp Anatomisi ve koroner dolaşım.,Normal Kardiyak Fonksiyon.,Kalp hastalıkları ve risk faktörlerine genel bakış,Konjenital kalp hastalıkları,Kardiyak ritm bozuklukları ve kapak hastalıkları,Kardiyak rehabilitasyon ilkeleri.,Myokard infarktüsü ve fizyoterapi rehabilitasyon,Vaka çalışması,Koroner arter hastalığı ve tedavisi, Kalp cerrahisi sonrası hastane içi fizyoterapi ve rehabilitasyon.,Kalp cerrahisinde taburculuk sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon.,Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri ve protokoller.,Pediatrik kalp hastalarında rehabilitasyon.,Vaka çalışması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kardiyak sistem problemlerini ve tedavi yaklaşımlarını tartışır.16, 9A
Hastanın bireysel gereksinimlerine ve koşullarına uygun tedavi yöntemlerini ayırt eder.16, 9A
Kardiyak hastalıkların risk faktörlerini özetler.16, 9A
Kardiyak fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini tartışır.16, 9A
Kardiyak hastada egzersiz testlerini açıklar.16, 9A
Kardiyak sistem patolojilerinde rehabilitasyon programını tasarlar.16, 9A
Kalp cerrahisi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalp Anatomisi ve koroner dolaşım.Mebis notları
2Normal Kardiyak Fonksiyon.Mebis notları
3Kalp hastalıkları ve risk faktörlerine genel bakışMebis notları
4Konjenital kalp hastalıklarıMebis notları
5Kardiyak ritm bozuklukları ve kapak hastalıklarıMebis notları
6Kardiyak rehabilitasyon ilkeleri.Mebis notları
7Myokard infarktüsü ve fizyoterapi rehabilitasyonMebis notları
8Vaka çalışmasıVaka hazırlığı
9Koroner arter hastalığı ve tedavisiMebis notları
10 Kalp cerrahisi sonrası hastane içi fizyoterapi ve rehabilitasyon.Mebis notları
11Kalp cerrahisinde taburculuk sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon.Mebis notları
12Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri ve protokoller.Mebis notları
13Pediatrik kalp hastalarında rehabilitasyon.Mebis notları
14Vaka çalışması.Vaka hazırlığı
Kaynak
Mebis notları
1. Hough A., Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence Base Approach to Respiratory and Cardiac Management ;2001.Cheltenham: Stanley Thornes Publishers. 2. Porter SB. Tidy’s Physiotherapy, 2008, Çeviri, Pelikan Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:52Son Güncelleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:55