Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTOPEDİK FİZYOTERAPİPTR3174390Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 20:30-21:15

Pazartesi 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem ERGEZEN ŞAHİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gizem ERGEZEN ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrtopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensiplerini ve kas-iskelet sistemi bozukluklarına yol açan patolojilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı, amacı, içeriği, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri.,Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonda terminoloji.,Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri.,Kırık tipler, sınıflandırma ve genel tedavi prensipleri.,Üst ve alt ekstremite kırıklarının özellikleri ve fizyoterapi - rehabilitasyon uygulamaları.,Kalça kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.,Kalça artroplastilerinde fizyoterapi,Diz artroplastilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.,Diz bağ, meniskus yaralanmaları ve rehabilitasyonu.,Patellofemoral ağrı sendromu ve rehabilitasyonu.,Omuz problemlerinde rehabilitasyon,Ayak ve ayak bileği bağ yaralanmalarında rehabilitasyon.,Osteoartrit ve rehabilitasyonu.,Omurga problemleri ve rehabilitasyonu.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ortopedik ve travmatolojik problemlerde rehabilitasyon yaklaşımlarını planlar4, 9A
Ortopedik rehabilitasyona ait Özel fizyoterapi tekniklerini seçebilmek için gereken bilgi ve beceriyi ayırt eder12, 13, 9A
Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini spesifik durumlara uyarlar4, 9A
Kas ve iskelet sistemi travmalarında ortopedik fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlar4, 9A
Yumuşak doku,kıkırdak ve eklem problemlerinde ortopedik fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlar9A
Omurga problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını tanımlar11, 12, 9A
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, amacı, içeriği, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri.MEBIS notları
2Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonda terminoloji.MEBIS notları
3Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri.MEBIS notları
4Kırık tipler, sınıflandırma ve genel tedavi prensipleri.MEBIS notları
5Üst ve alt ekstremite kırıklarının özellikleri ve fizyoterapi - rehabilitasyon uygulamaları.MEBIS notları
6Kalça kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.MEBIS notları
7Kalça artroplastilerinde fizyoterapiMEBIS notları
8Diz artroplastilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.MEBIS notları
9Diz bağ, meniskus yaralanmaları ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
10Patellofemoral ağrı sendromu ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
11Omuz problemlerinde rehabilitasyonMEBIS notları
12Ayak ve ayak bileği bağ yaralanmalarında rehabilitasyon.MEBIS notları
13Osteoartrit ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
14Omurga problemleri ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
Kaynak
Öğrencilere MEBIS ders notu verilecektir.
1. Brotzman SB. Manske RC. Clinical Orthopaedic Rehabilitation, 3.rd ed.Elsevier Mosby, Philadelphia, 2011. 2. Prentice WE, Voight MI: Techniques in Musculoskeletal Rehabilitation, Mc Grow-Hill Companies, USA, 2001. 3. Donatelli R,Wooden MJ. Orthopaedic Physical Therapy. Churchill Livingstone, New York, 1989.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8216
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer339
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı144
Genel Sınav ve Hazırlığı144
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)75
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(75/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTOPEDİK FİZYOTERAPİPTR3174390Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 20:30-21:15

Pazartesi 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem ERGEZEN ŞAHİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gizem ERGEZEN ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrtopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensiplerini ve kas-iskelet sistemi bozukluklarına yol açan patolojilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı, amacı, içeriği, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri.,Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonda terminoloji.,Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri.,Kırık tipler, sınıflandırma ve genel tedavi prensipleri.,Üst ve alt ekstremite kırıklarının özellikleri ve fizyoterapi - rehabilitasyon uygulamaları.,Kalça kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.,Kalça artroplastilerinde fizyoterapi,Diz artroplastilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.,Diz bağ, meniskus yaralanmaları ve rehabilitasyonu.,Patellofemoral ağrı sendromu ve rehabilitasyonu.,Omuz problemlerinde rehabilitasyon,Ayak ve ayak bileği bağ yaralanmalarında rehabilitasyon.,Osteoartrit ve rehabilitasyonu.,Omurga problemleri ve rehabilitasyonu.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ortopedik ve travmatolojik problemlerde rehabilitasyon yaklaşımlarını planlar4, 9A
Ortopedik rehabilitasyona ait Özel fizyoterapi tekniklerini seçebilmek için gereken bilgi ve beceriyi ayırt eder12, 13, 9A
Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini spesifik durumlara uyarlar4, 9A
Kas ve iskelet sistemi travmalarında ortopedik fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlar4, 9A
Yumuşak doku,kıkırdak ve eklem problemlerinde ortopedik fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlar9A
Omurga problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını tanımlar11, 12, 9A
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, amacı, içeriği, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri.MEBIS notları
2Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonda terminoloji.MEBIS notları
3Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri.MEBIS notları
4Kırık tipler, sınıflandırma ve genel tedavi prensipleri.MEBIS notları
5Üst ve alt ekstremite kırıklarının özellikleri ve fizyoterapi - rehabilitasyon uygulamaları.MEBIS notları
6Kalça kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.MEBIS notları
7Kalça artroplastilerinde fizyoterapiMEBIS notları
8Diz artroplastilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.MEBIS notları
9Diz bağ, meniskus yaralanmaları ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
10Patellofemoral ağrı sendromu ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
11Omuz problemlerinde rehabilitasyonMEBIS notları
12Ayak ve ayak bileği bağ yaralanmalarında rehabilitasyon.MEBIS notları
13Osteoartrit ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
14Omurga problemleri ve rehabilitasyonu.MEBIS notları
Kaynak
Öğrencilere MEBIS ders notu verilecektir.
1. Brotzman SB. Manske RC. Clinical Orthopaedic Rehabilitation, 3.rd ed.Elsevier Mosby, Philadelphia, 2011. 2. Prentice WE, Voight MI: Techniques in Musculoskeletal Rehabilitation, Mc Grow-Hill Companies, USA, 2001. 3. Donatelli R,Wooden MJ. Orthopaedic Physical Therapy. Churchill Livingstone, New York, 1989.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:52Son Güncelleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:55