Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİPTR1254230Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
,Kültür ve Kültürel Değişme,Sosyal Etki ve Uyma,Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler ,Duyum ve Algılama ,Öğrenme,Güdülenme ve Heyecan ,Kişilik ve Benlik
,Kişilik Kuramları,Kişilik Kuramları,Davranış Bozuklukları
,Düşünme ve Problem Çözme,Stres ve Stresle Başa Çıkma
,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlar.10, 16, 9A
İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklar.10, 16, 9A
Öğrenme sürecini anlatır.10, 16, 9A
Davranış değişikliği sürecini anlatır. 10, 16, 9A
Motivasyon kaynaklarını saptar. 10, 16, 9A
Toplumun insan davranışına etkisini açıklar.10, 16, 9A
Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptar. 10, 16, 9A
Davranış ile ilgili kavramları açıklar. 10, 16, 9A
Algı, tutum ve atıf süreçleri ile ilgili süreçleri açıklar. 10, 16, 9A
Öğrenme kuramlarını açıklar. 10, 16, 9A
Davranış kavramı ilkelerini açıklar. 10, 16, 9A
Motivasyon kavramı ve ilkelerini açıklar.10, 16, 9A
Kültürel farklılıkları ayırt eder. 10, 16, 9A
Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.10, 16, 9A
Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.10, 16, 9A
Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.10, 16, 9A
Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.10, 16, 9A
Kişilerarası farklılıkları açıklar. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
Güney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.13-21
2Kültür ve Kültürel DeğişmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.23-50
3Sosyal Etki ve UymaKağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.65-81
5Duyum ve Algılama Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.121-134
6ÖğrenmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.105-119
7Güdülenme ve Heyecan Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 229-286
8Kişilik ve Benlik
Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 403-430
9Kişilik KuramlarıGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
10Kişilik KuramlarıGüney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
11Davranış Bozuklukları
Güney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
12Düşünme ve Problem ÇözmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.299-313
13Stres ve Stresle Başa Çıkma
Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları p.315-350
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
Mebis notu
Kaynak
Güney S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları ISBN: 9786051335087, Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi ISBN: 9789751418692, Mebis Notları
Morgan C.,T. (2013) Psikoloji’ye Giriş, Eğitim Yayınevi, Editör: Karakaş Sirel, Rükzan Eski. ISBN:9789758890705. ss.171-220, 285-304. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi ISBN:9789755030029 ss.67-100

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİPTR1254230Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
,Kültür ve Kültürel Değişme,Sosyal Etki ve Uyma,Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler ,Duyum ve Algılama ,Öğrenme,Güdülenme ve Heyecan ,Kişilik ve Benlik
,Kişilik Kuramları,Kişilik Kuramları,Davranış Bozuklukları
,Düşünme ve Problem Çözme,Stres ve Stresle Başa Çıkma
,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlar.10, 16, 9A
İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklar.10, 16, 9A
Öğrenme sürecini anlatır.10, 16, 9A
Davranış değişikliği sürecini anlatır. 10, 16, 9A
Motivasyon kaynaklarını saptar. 10, 16, 9A
Toplumun insan davranışına etkisini açıklar.10, 16, 9A
Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptar. 10, 16, 9A
Davranış ile ilgili kavramları açıklar. 10, 16, 9A
Algı, tutum ve atıf süreçleri ile ilgili süreçleri açıklar. 10, 16, 9A
Öğrenme kuramlarını açıklar. 10, 16, 9A
Davranış kavramı ilkelerini açıklar. 10, 16, 9A
Motivasyon kavramı ve ilkelerini açıklar.10, 16, 9A
Kültürel farklılıkları ayırt eder. 10, 16, 9A
Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.10, 16, 9A
Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.10, 16, 9A
Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.10, 16, 9A
Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.10, 16, 9A
Kişilerarası farklılıkları açıklar. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
Güney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.13-21
2Kültür ve Kültürel DeğişmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.23-50
3Sosyal Etki ve UymaKağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.65-81
5Duyum ve Algılama Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.121-134
6ÖğrenmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.105-119
7Güdülenme ve Heyecan Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 229-286
8Kişilik ve Benlik
Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 403-430
9Kişilik KuramlarıGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
10Kişilik KuramlarıGüney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
11Davranış Bozuklukları
Güney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
12Düşünme ve Problem ÇözmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.299-313
13Stres ve Stresle Başa Çıkma
Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları p.315-350
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
Mebis notu
Kaynak
Güney S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları ISBN: 9786051335087, Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi ISBN: 9789751418692, Mebis Notları
Morgan C.,T. (2013) Psikoloji’ye Giriş, Eğitim Yayınevi, Editör: Karakaş Sirel, Rükzan Eski. ISBN:9789758890705. ss.171-220, 285-304. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi ISBN:9789755030029 ss.67-100

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:52Son Güncelleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:55