Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK UYGULAMA IVPTR3274670Bahar Dönemi0+824
Ders Programı

Cuma 07:00-07:45

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Cuma 21:30-22:15

Cuma 22:30-23:15

Cuma 23:30-00:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem ERGEZEN ŞAHİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sıla YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyoterapi gerektiren hastalıklarda tedavi programını planlama ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında teorik bilgi ve pratik becerilerinin uygulanması-Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve ergonomi konularının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Romatoid artrit alevlenme döneminde tedavi yaklaşımlarının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında spondilartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kronik dejeneratif hastalıklarda rehabilitasyonun uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemlerinin uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında mastektomi sonrası fizyoterapi uygulamalarının planlanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi- Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında El cerrahisinde fizyoterapi uygulamalarının planlanması -Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat),,Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kas hastalıklarında rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat),Paraplejik hastada mobilizasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Romatoid artitte ortezleme, spondiloartropatilerde ve kronik dejeneratif hastada fizyoterapi, ev-iş-çevre düzenlenmesi gibi romatizmal hastalıklara özel fizyoterapi yaklaşımlarını planlar4A, E
Ağrı tedavisinde elektrofiziksel ajanlar ve manuel terapi yöntemleri gibi tedavi yaklaşımlarını tanımlayıp uygular4A, E
Romatizmal hastalıklarda; kronik hastalık durumlarında ve alevlenme döneminde rehabilitasyon uygulamalarını öğrenir4A, E
Toraks cerrahisi sonrası hastane içi fizyoteri yaklaşımlarını, el, abdominal cerrahi ve mastektomi sonrası gibi cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemlerini ve aşamalarını bilir12A, E
Hemiplejik hastada Bobath, Todd-Davies ve Brunstrom konseptlerini tanımlayıp uygular10A, E
Nöromusküler hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımlarını öğrenir4A, E
Parapleji gibi farklı nörolojik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon ve transfer yöntemlerini bilir4A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
2Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında teorik bilgi ve pratik becerilerinin uygulanması-Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
3Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve ergonomi konularının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)1. kaynak Cilt 1 s:529-539.
4Romatoid artrit alevlenme döneminde tedavi yaklaşımlarının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)8. kaynak pp.312-355
5Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında spondilartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)1st book 603-613.
6Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kronik dejeneratif hastalıklarda rehabilitasyonun uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
7Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemlerinin uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
8Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında mastektomi sonrası fizyoterapi uygulamalarının planlanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)Karaduman A., Yılmaz Ö., Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2016. pp.211
9Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi- Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
10Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında El cerrahisinde fizyoterapi uygulamalarının planlanması -Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)1. kaynak, 8. kaynak Cilt 2 s: 391-413.
11Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)2. Kaynak, 4. Kaynak s:1-17, 5. Kaynak s: 125-152.
12Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)1. Kaynak, 5 Kaynak s: 125-152.
13,Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kas hastalıklarında rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)7. Kaynak sayfa 322
14Paraplejik hastada mobilizasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
Kaynak
Tüm uygulamalar, klinik uygulama yürütücüsü gözetiminde İstanbul Medipol Üniversitesi Hastaneler Kompleksi'nde gerçekleştirilmektedir.
1. C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2. B Bobath. Adult Hemiplegia: Evaluation and Treatment. Butterworth-Heinemann, 1990. 3. Porter. S., Tidy’s Physiotherapy. Çev. Elsevier, 2003. 4. Lynch-Ellerington M. Bobath Kavramı (Çeviri). Pelikan Yayınevi, 2012. 5. İnme Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2013. 6. Erbahçeci F., Algun C., Mastektomi ve Fizyoterapisi. 7. Karaduman A., Yılmaz Ö, Alemdaroğlu İ., Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Güneş Tıp Kitabevleri, 2014 8. Karaduman A., Yılmaz Ö., Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı144
Genel Sınav ve Hazırlığı144
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK UYGULAMA IVPTR3274670Bahar Dönemi0+824
Ders Programı

Cuma 07:00-07:45

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Cuma 21:30-22:15

Cuma 22:30-23:15

Cuma 23:30-00:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem ERGEZEN ŞAHİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sıla YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyoterapi gerektiren hastalıklarda tedavi programını planlama ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında teorik bilgi ve pratik becerilerinin uygulanması-Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve ergonomi konularının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Romatoid artrit alevlenme döneminde tedavi yaklaşımlarının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında spondilartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kronik dejeneratif hastalıklarda rehabilitasyonun uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemlerinin uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında mastektomi sonrası fizyoterapi uygulamalarının planlanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi- Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında El cerrahisinde fizyoterapi uygulamalarının planlanması -Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat),Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat),,Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kas hastalıklarında rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat),Paraplejik hastada mobilizasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Romatoid artitte ortezleme, spondiloartropatilerde ve kronik dejeneratif hastada fizyoterapi, ev-iş-çevre düzenlenmesi gibi romatizmal hastalıklara özel fizyoterapi yaklaşımlarını planlar4A, E
Ağrı tedavisinde elektrofiziksel ajanlar ve manuel terapi yöntemleri gibi tedavi yaklaşımlarını tanımlayıp uygular4A, E
Romatizmal hastalıklarda; kronik hastalık durumlarında ve alevlenme döneminde rehabilitasyon uygulamalarını öğrenir4A, E
Toraks cerrahisi sonrası hastane içi fizyoteri yaklaşımlarını, el, abdominal cerrahi ve mastektomi sonrası gibi cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemlerini ve aşamalarını bilir12A, E
Hemiplejik hastada Bobath, Todd-Davies ve Brunstrom konseptlerini tanımlayıp uygular10A, E
Nöromusküler hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımlarını öğrenir4A, E
Parapleji gibi farklı nörolojik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon ve transfer yöntemlerini bilir4A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
2Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında teorik bilgi ve pratik becerilerinin uygulanması-Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
3Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında romatizmal hastalıklarda fizyoterapi ve ergonomi konularının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)1. kaynak Cilt 1 s:529-539.
4Romatoid artrit alevlenme döneminde tedavi yaklaşımlarının uygulanması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)8. kaynak pp.312-355
5Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında spondilartropatilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması - Medipol MEGA Üniversite Hastanesi (8 saat)1st book 603-613.
6Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kronik dejeneratif hastalıklarda rehabilitasyonun uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
7Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında cerrahi bilimlerde özel fizyoterapi yöntemlerinin uygulanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
8Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında mastektomi sonrası fizyoterapi uygulamalarının planlanması - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)Karaduman A., Yılmaz Ö., Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2016. pp.211
9Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında toraks cerrahisi ve Abdominal cerrahide fizyoterapi- Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
10Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında El cerrahisinde fizyoterapi uygulamalarının planlanması -Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi (8 saat)1. kaynak, 8. kaynak Cilt 2 s: 391-413.
11Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)2. Kaynak, 4. Kaynak s:1-17, 5. Kaynak s: 125-152.
12Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında Hemiplejik hastada Todd-Davies konsepti ve Brunstrom’a göre değerlendirme yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)1. Kaynak, 5 Kaynak s: 125-152.
13,Genel fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında kas hastalıklarında rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)7. Kaynak sayfa 322
14Paraplejik hastada mobilizasyon yöntemlerinin uygulanması - Bahçelievler Medipol Hastanesi (8 saat)MEBIS notları
Kaynak
Tüm uygulamalar, klinik uygulama yürütücüsü gözetiminde İstanbul Medipol Üniversitesi Hastaneler Kompleksi'nde gerçekleştirilmektedir.
1. C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2. B Bobath. Adult Hemiplegia: Evaluation and Treatment. Butterworth-Heinemann, 1990. 3. Porter. S., Tidy’s Physiotherapy. Çev. Elsevier, 2003. 4. Lynch-Ellerington M. Bobath Kavramı (Çeviri). Pelikan Yayınevi, 2012. 5. İnme Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2013. 6. Erbahçeci F., Algun C., Mastektomi ve Fizyoterapisi. 7. Karaduman A., Yılmaz Ö, Alemdaroğlu İ., Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Güneş Tıp Kitabevleri, 2014 8. Karaduman A., Yılmaz Ö., Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Pelikan Yayınevi, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:52Son Güncelleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:55