Geri
AKADEMİK

Amacımız; alanında deneyimli süpervizörler önderliğinde, ergoterapiye ihtiyaç duyan bireyler ile birebir çalışma imkanı bularak, ergoterapiye yönelik problemlerin değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik farkındalığın oluşturulması konularında bilgi sahibi olan, sahip oldukları bilgi ve tecrübelerini mesleklerinde etkili kullanabilen, meslek yaşamları boyunca, etik prensipler ışığında, araştırmacı, çözüm odaklı, iletişim becerisi gelişmiş, yeni fikirler geliştirebilen ve bu alandaki bilimsel gelişmeleri takip eden ergoterapistler yetiştirmektir.

Program Amaç 
Programımızın amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü, Medipol Üniversitesi’ nin vizyon ve misyonunu benimseyerek, geleceği güzel kılacak ergoterapistleri bilimsel temellere dayaranarak ve multidisipliner bir yaklaşım ile yetiştirmektedir.

Temel İlke ve Değerler
Yenilikçi, birey odaklı, araştırmacı, etik prensiplere bağlı, birey odaklı, empati ve sempati yeteneği olan, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, teknolojik temelli.
 

Bilgi Talep Formu