Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Çocuk Gelişimi Bölümü normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapma; sağlık, sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların ve ergenlerin gelişimsel gereksinimlerine uygun olarak gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulama; normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların ve ergenlerin ailelerine yönelik olarak danışmanlık yapma; teknolojik ve bilimsel yöntemler ile teknikleri kullanarak eklektik bir yaklaşımla etik değerlere bağlı kalarak görev yapan çocuk gelişimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
ÇGL1113730 ÇOCUK GELİŞİMİ I Türkçe 3 6
ÇGL1113740 AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Türkçe 2 2
ÇGL1182330 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe 3 4
ÇGL1171050 GENEL ANATOMİ Türkçe 2 4
ÇGL1114110 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2 2
ÇGL1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL1213750 ÇOCUK GELİŞİMİ II Türkçe 3 6
ÇGL1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ÇGL1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
ÇGL1271060 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2 4
ÇGL1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
ÇGL1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
ÇGL1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL2124890 NÖROLOJİK GELİŞİM Türkçe 2 3
ÇGL2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
ÇGL2124910 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 4
ÇGL2124940 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
ÇGL2124920 FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM Türkçe 3 4
ÇGL2124930 SOSYAL GELİŞİM Türkçe 3 4
ÇGL2124950 ÇOCUK,SANAT VE YARATICILIK Türkçe 2 3
ÇGL2124960 ÇOCUKLA İLETİŞİM Türkçe 2 3
ÇGL2117500 SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL2225010 BİLİŞSEL GELİŞİM Türkçe 3 4
ÇGL2224990 DİL GELİŞİMİ Türkçe 3 4
ÇGL2225020 ÇOCUK VE OYUN Türkçe 2 3
ÇGL2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
ÇGL2224980 BEYİN GELİŞİMİ Türkçe 2 2
ÇGL2225030 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Türkçe 3 4
ÇGL2225040 ANA ÇOCUK BESLENMESİ Türkçe 3 3
ÇGL2225070 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Türkçe 2 2
ÇGL2225050 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2 2
ÇGL2225060 EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL3135230 GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ Türkçe 3 3
ÇGL3135270 GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 4
ÇGL3153380 BEBEKLİK DÖNEMİ UYGULAMALARI Türkçe 4
ÇGL3153370 BEBEKLİKTE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI Türkçe 2 4
ÇGL3135250 ERKEN MÜDAHALE I Türkçe 2 3
ÇGL3135260 AİLE DANIŞMANLIĞI Türkçe 2 2
ÇGL3153390 RESİMLERİYLE ÇOCUK Türkçe 2 4
ÇGL3135340 ÇOCUK VE MÜZİK Türkçe 1+4 4
ÇGL3135330 YARATICI DRAMA Türkçe 1+4 4
ÇGL3153410 TÜRK TOP. VE FARKLI KÜLTÜR. ÇOCUK Türkçe 2 4
ÇGL3135440 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2
ÇGL3135290 ZİHİNSEL ENGEL Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL3235460 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ Türkçe 2+4 5
ÇGL3235420 OKUL ÖNCESİNDE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI Türkçe 2 2
ÇGL3235370 DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
ÇGL3235380 HASTANEDE VE SAĞLIK KUR. ÇOCUKLAR Türkçe 2 3
ÇGL3235430 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ UYGULAMALARI Türkçe 3
ÇGL3235410 ERKEN MÜDAHALE II Türkçe 2 2
ÇGL3210100 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 2
ÇGL3235360 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe 3 3
ÇGL3253420 ÇOCUK VE SUÇ Türkçe 2 3
ÇGL3253430 ÇOCUK YOGASI Türkçe 2 3
ÇGL3235450 İŞİTME ENGELİ Türkçe 2 2
ÇGL3279750 OTİZM Türkçe 2 2
ÇGL3253440 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Türkçe 2 3
ÇGL3253450 BEBEKLİK DÖNEMİNDE DUYU GELİŞİMİ Türkçe 2 3
4. Sınıf Yıllık Dersler
ÇGL4053470 MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI Türkçe 4 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL4153520 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 6
ÇGL4153530 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI I Türkçe 3
ÇGL4153540 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 2
ÇGL4153510 KAYNAŞTIRMA Türkçe 2 2
ÇGL4153480 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME, TANILAMA VE İZLEME I Türkçe 1+3 3
ÇGL4153490 OKUL VE ERGENLİK DÖNE. GELİŞİM. VE DESTEK PROG. Türkçe 3 3
ÇGL4153560 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Türkçe 2 2
ÇGL4112265 POZİTİF PSİKOLOJİ VE ÇOCUK Türkçe 2 2
ÇGL4153580 SAĞLIK VE ETİK Türkçe 1 2
ÇGL4153550 FİZİKSEL ENGEL Türkçe 2 2
ÇGL4153570 GELİŞİM KURAMLARI Türkçe 1 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGL4253680 SEMİNER Türkçe 2 2
ÇGL4253710 MESLEKİ MEVZUAT VE YÖNETİM Türkçe 1 2
ÇGL4253610 GELİŞİMSEL DEĞER., TANILAMA VE İZLEME II Türkçe 1+3 3
ÇGL4253740 YAZ UYGULAMASI Türkçe 8
ÇGL4212388 MESLEKİ YETERLİLİK Türkçe 1 2
ÇGL4253660 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI II Türkçe 3
ÇGL4213352 KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR Türkçe 2 3
ÇGL4213353 ÇOCUK VE MEDYA Türkçe 2 2
ÇGL4253840 AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİ Türkçe 1 2
ÇGL4253860 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU Türkçe 1 2
ÇGL4210689 ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR Türkçe 2 2
ÇGL4253790 GÖRME ENGELİ Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.

Alana Özgü Yetkinlik

14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AİLE DANIŞMANLIĞI 555555555550055
AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİ 555555555555555
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER 210020013414131
ANA ÇOCUK BESLENMESİ 500050550055000
ANATOMİ I 101000102000000
ANATOMİ II 101000102000000
ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 400000000500000
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 550050055550500
BEBEKLİK DÖNEMİ UYGULAMALARI 555550055550050
BEBEKLİK DÖNEMİNDE DUYU GELİŞİMİ 555555550050500
BEBEKLİKTE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI 555555555555000
BEYİN GELİŞİMİ 555433335343242
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 400000000500000
BİLİŞSEL GELİŞİM 555555055555050
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI 555555555555505
BİYOİSTATİSTİK 220000000000010
ÇOCUK EDEBİYATI 555555550555000
ÇOCUK GELİŞİMİ I 555555555550000
ÇOCUK GELİŞİMİ II 555555555550000
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU 550000555555555
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 500500500555500
ÇOCUK VE MÜZİK 505550055555000
ÇOCUK VE OYUN 055550055550055
ÇOCUK VE SUÇ 000000550055500
ÇOCUK YOGASI 500000500555000
ÇOCUK,SANAT VE YARATICILIK 555500050055000
ÇOCUKLA İLETİŞİM 253444555555555
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 550000500500000
DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YÖNETİMİ 555555555550000
DİL GELİŞİMİ 505500500550500
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI 505500505050000
EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR 500000055555500
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 555550055055000
ERKEN MÜDAHALE I 555555555555000
ERKEN MÜDAHALE II 555555555555050
FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM 555555055555050
FİZİKSEL ENGEL 555555555550000
FİZYOLOJİ 101000102000000
GELİŞİM KURAMLARI 555535355555555
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 210020055134131
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 210020013414131
GELİŞİMSEL DEĞER., TANILAMA VE İZLEME II 055555555555550
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ 555555555550505
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME, TANILAMA VE İZLEME I 055555555550550
GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ 555555555550000
GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 555555055550005
GENEL ANATOMİ 101000102000000
GÖRME ENGELİ 005555005000500
HASTANEDE VE SAĞLIK KUR. ÇOCUKLAR 555555555550000
İNGİLİZCE III 320000000400000
İNGİLİZCE IV 320000000400000
İŞİTME ENGELİ 555555555550000
KAYNAŞTIRMA 555505555550500
MESLEKİ MEVZUAT VE YÖNETİM 000000005500555
MESLEKİ YETERLİLİK 555555555555555
MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI 555555555555055
NÖROLOJİK GELİŞİM 505555500000500
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ UYGULAMALARI 555550005550050
OKUL ÖNCESİNDE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI 555555055555000
OKUL VE ERGENLİK DÖNE. GELİŞİM. VE DESTEK PROG. 555555555555000
OTİZM 555050055050000
ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 005555055555000
ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI I 055555555055550
ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI II 005555555055550
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR 555555555550000
POZİTİF PSİKOLOJİ VE ÇOCUK 424312455543310
RESİMLERİYLE ÇOCUK 444123103440000
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 000010220001111
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ALAN ÇALIŞMASI 555555550055555
SAĞLIK VE ETİK 110021343314452
SEMİNER 550005055550000
SOSYAL GELİŞİM 555555555555500
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 000000005501031
SUNUM TEKNİKLERİ 200000000500000
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 550000005500000
TIBBİ İLKYARDIM 550000500550050
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 555555550055555
TÜRK TOP. VE FARKLI KÜLTÜR. ÇOCUK 555555555550000
YARATICI DRAMA 505550055555500
YAZ UYGULAMASI 555055555555555
ZİHİNSEL ENGEL 555555555550000
İlişkili ders sayısı / 81/8330426126525225221323027628529730318414313484
İlişki ağırlığı444444444444443

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu