Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞÇGL1114110Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSosyolojinin önemi ve toplumdaki sosyal ilişki ve kurumların hangi fonksiyonları gördüğünü ve ne tür yapılanma içine girmeleri gerektiğini teorik ve uygulamalı örnekleriyle anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyolojinin konusu,Sosyolojinin metodu,Sosyal kavramlar,Türkiye’de Sosyoloji,Batı’da Kültür ve Medeniyet,Sosyoloji ve Tarih İlişkisi ,Sosyal Hayat ve Modernleşme,Sosyal Hayat ve Modernleşme,Sosyal Değişme,Medeniyet ve Toplum,Eğitim Sosyolojisi,Sosyoloji ve Davranış ,Aile Sosyolojisi,Ahlak Sosyolojisi,Ahlak Sosyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sosyoloji hakkında bilgi sahibi olur.10, 9
Sosyolojinin metot ve çalışma alanını açıklar.10, 9
Türkiye’de Sosyolojinin gelişmesi hakkında bilgi edinir.10, 9
Sosyal kurumlara ait gelişimleri anlar.10, 9
Sosyal bilginin niteliği hakkında formasyon kazanır.10, 9
Sosyal bilimlerin niteliğini değerlendirir. 10, 9
Sosyal değerler ve ahlak arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 10, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyolojinin konusuİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
2Sosyolojinin metoduİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
3Sosyal kavramlarİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
4Türkiye’de Sosyolojiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
5Batı’da Kültür ve Medeniyetİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
6Sosyoloji ve Tarih İlişkisi İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
7Sosyal Hayat ve Modernleşmeİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
8Sosyal Hayat ve Modernleşmeİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
9Sosyal Değişmeİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
10Medeniyet ve Toplumİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
11Eğitim Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
12Sosyoloji ve Davranış İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
13Aile Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
14Ahlak Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
15Ahlak Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
Kaynak
Şener, Sami (2016) Sosyoloji, Sosyal Bilimlere Alternatif Yaklaşım, Strateji Yayınları, İstanbul Şener, Sami (2017) Türkiye’de Sosyal Değişme, Strateji Yayınları,İstanbul Canatan, Kadir (2005) Değer Üzerine Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara Giddens, Antony (2000) Sosyoloji, Yayına Hazırlayan H.Özel, C.Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara Korkmaz, Ali (2013) Değerler Sosyolojisi, Toplum Bilim Dergisi,Sayı.31, İstanbul Köknel, Özcan ( 1986 ) Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi,İstanbul Said Halim Paşa (1990) Buhranlarımız, Sadeleştiren: Ertuğrul Düzdağ, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul Şener,Sami (2016) Sosyal İlim ve Değerler, Strateji Danışmanlık Yayınları, İstanbul Şener,Sami (2017) Türkiye’de Sosyal Değişme, Strateji Danışmanlık Yayınları, İstanbul Zarakol, Ayşe (2012) Yenilgiden sonra Doğu, Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi, İstanbul Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(42/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞÇGL1114110Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSosyolojinin önemi ve toplumdaki sosyal ilişki ve kurumların hangi fonksiyonları gördüğünü ve ne tür yapılanma içine girmeleri gerektiğini teorik ve uygulamalı örnekleriyle anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyolojinin konusu,Sosyolojinin metodu,Sosyal kavramlar,Türkiye’de Sosyoloji,Batı’da Kültür ve Medeniyet,Sosyoloji ve Tarih İlişkisi ,Sosyal Hayat ve Modernleşme,Sosyal Hayat ve Modernleşme,Sosyal Değişme,Medeniyet ve Toplum,Eğitim Sosyolojisi,Sosyoloji ve Davranış ,Aile Sosyolojisi,Ahlak Sosyolojisi,Ahlak Sosyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sosyoloji hakkında bilgi sahibi olur.10, 9
Sosyolojinin metot ve çalışma alanını açıklar.10, 9
Türkiye’de Sosyolojinin gelişmesi hakkında bilgi edinir.10, 9
Sosyal kurumlara ait gelişimleri anlar.10, 9
Sosyal bilginin niteliği hakkında formasyon kazanır.10, 9
Sosyal bilimlerin niteliğini değerlendirir. 10, 9
Sosyal değerler ve ahlak arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 10, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyolojinin konusuİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
2Sosyolojinin metoduİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
3Sosyal kavramlarİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
4Türkiye’de Sosyolojiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
5Batı’da Kültür ve Medeniyetİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
6Sosyoloji ve Tarih İlişkisi İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
7Sosyal Hayat ve Modernleşmeİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
8Sosyal Hayat ve Modernleşmeİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
9Sosyal Değişmeİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
10Medeniyet ve Toplumİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
11Eğitim Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
12Sosyoloji ve Davranış İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
13Aile Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
14Ahlak Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
15Ahlak Sosyolojisiİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
Kaynak
Şener, Sami (2016) Sosyoloji, Sosyal Bilimlere Alternatif Yaklaşım, Strateji Yayınları, İstanbul Şener, Sami (2017) Türkiye’de Sosyal Değişme, Strateji Yayınları,İstanbul Canatan, Kadir (2005) Değer Üzerine Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara Giddens, Antony (2000) Sosyoloji, Yayına Hazırlayan H.Özel, C.Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara Korkmaz, Ali (2013) Değerler Sosyolojisi, Toplum Bilim Dergisi,Sayı.31, İstanbul Köknel, Özcan ( 1986 ) Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi,İstanbul Said Halim Paşa (1990) Buhranlarımız, Sadeleştiren: Ertuğrul Düzdağ, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul Şener,Sami (2016) Sosyal İlim ve Değerler, Strateji Danışmanlık Yayınları, İstanbul Şener,Sami (2017) Türkiye’de Sosyal Değişme, Strateji Danışmanlık Yayınları, İstanbul Zarakol, Ayşe (2012) Yenilgiden sonra Doğu, Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi, İstanbul Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31