Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME ENGELİÇGL3235450Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşitme engelinin ne olduğu, sebepleri ve işitme engelli çocukların gelişimleri hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; İşitme engeli ile ilgili genel kavramlar,Konuşma ve iletişim,Konuşma ve iletişim,İşitme fizyolojisi,İşitme fizyolojisi,İşitme fizyolojisi,Çocukluk dönemi işitme kayıpları (I),Çocukluk döenmi işitme kayıpları (II),İşitsel teknolojiler,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- II,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- III,Eğitsel müdahale,Eğitsel müdahale; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme engelinin oluşum mekanizmalarını tartışır10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelini tanımlar ve sınıflandırır.10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelinin ne olduğunu tanımlar10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelli çocukların gelişimlerini anlatır.10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelli çocuklara yönelik eğitsel ve gelişimsel müdahale yöntemlerini anlatır.10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşitme engeli ile ilgili genel kavramlarÖn hazırlık yok
2Konuşma ve iletişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Konuşma ve iletişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4İşitme fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İşitme fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İşitme fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocukluk dönemi işitme kayıpları (I)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Çocukluk döenmi işitme kayıpları (II)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitsel teknolojilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İşitme engelli çocukların gelişim özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- IIIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Eğitsel müdahaleÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Eğitsel müdahaleÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve word dosyaları.
Darıca, N. & Şipal, R. F. (2011). İşitme Engelli Çocuklarda Gelişim ve Eğitsel Müdahale. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı030
Genel Sınav ve Hazırlığı080
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(46/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME ENGELİÇGL3235450Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşitme engelinin ne olduğu, sebepleri ve işitme engelli çocukların gelişimleri hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; İşitme engeli ile ilgili genel kavramlar,Konuşma ve iletişim,Konuşma ve iletişim,İşitme fizyolojisi,İşitme fizyolojisi,İşitme fizyolojisi,Çocukluk dönemi işitme kayıpları (I),Çocukluk döenmi işitme kayıpları (II),İşitsel teknolojiler,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- II,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- III,Eğitsel müdahale,Eğitsel müdahale; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme engelinin oluşum mekanizmalarını tartışır10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelini tanımlar ve sınıflandırır.10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelinin ne olduğunu tanımlar10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelli çocukların gelişimlerini anlatır.10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
İşitme engelli çocuklara yönelik eğitsel ve gelişimsel müdahale yöntemlerini anlatır.10, 14, 16, 19, 20, 21, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşitme engeli ile ilgili genel kavramlarÖn hazırlık yok
2Konuşma ve iletişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Konuşma ve iletişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4İşitme fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İşitme fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İşitme fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocukluk dönemi işitme kayıpları (I)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Çocukluk döenmi işitme kayıpları (II)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitsel teknolojilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İşitme engelli çocukların gelişim özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri- IIIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Eğitsel müdahaleÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Eğitsel müdahaleÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve word dosyaları.
Darıca, N. & Şipal, R. F. (2011). İşitme Engelli Çocuklarda Gelişim ve Eğitsel Müdahale. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31