Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANA ÇOCUK BESLENMESİÇGL2225040Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nadide Gizem TARAKÇI FİLİZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Eftal GEÇGİL DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emzirme dönemlerinde beslenme, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve özellikleri, hazır/ticari formülalar ve özellikleri, tamamlayıcı beslenme, okul öncesi, okul ve adolesan döneminde beslenme özellikleri, beslenmeye ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi,Gebelik döneminde beslenme,Emzirme döneminde beslenme,Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Anne sütü (0-6 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünler,Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Okul öncesi dönemde beslenme,Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Okul döneminde beslenme,Ergenlik döneminde beslenme,Okul ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Gebelik ve emzirme dönemine ilişkin beslenme özelliklerini ve yaşanan sorunları tanımlar.10, 16, 4, 9A, E
2. Bebek (0-1yaş) beslenmesinde anne sütünün önemini anlatır. 10, 16, 4, 9A, E
3. Tamamlayıcı besin çeşitlerini ve içeriklerini açıklar. 10, 16, 4, 9A, E
4. Çocukluk (okul öncesi ve okul) ve adolesan dönemine ilişkin beslenme özelliklerini değerlendirir. 10, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Gebelik döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Emzirme döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Anne sütü (0-6 ay)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Okul öncesi dönemde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Okul döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Ergenlik döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Okul ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları, Powerpoint sunum dosyaları.
1. Mahan K, Arlin M. Krause’s Food, Nutrition and diet therapy 12th edition Elsevier, 2010. 2. Lawrence RA, Lawrence MR.Breastfeeding. A guıde fort he medical profession. 7th edition. Mosby Elsevier. 2011. 3. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 4. Gökçay G. Garipağaoğlu M. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Saga Yayınları 2002. 5. American Academy of Pediatrics. Nutrition. Bright Futures. Third Edition. 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANA ÇOCUK BESLENMESİÇGL2225040Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nadide Gizem TARAKÇI FİLİZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Eftal GEÇGİL DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emzirme dönemlerinde beslenme, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve özellikleri, hazır/ticari formülalar ve özellikleri, tamamlayıcı beslenme, okul öncesi, okul ve adolesan döneminde beslenme özellikleri, beslenmeye ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi,Gebelik döneminde beslenme,Emzirme döneminde beslenme,Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Anne sütü (0-6 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünler,Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Okul öncesi dönemde beslenme,Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Okul döneminde beslenme,Ergenlik döneminde beslenme,Okul ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Gebelik ve emzirme dönemine ilişkin beslenme özelliklerini ve yaşanan sorunları tanımlar.10, 16, 4, 9A, E
2. Bebek (0-1yaş) beslenmesinde anne sütünün önemini anlatır. 10, 16, 4, 9A, E
3. Tamamlayıcı besin çeşitlerini ve içeriklerini açıklar. 10, 16, 4, 9A, E
4. Çocukluk (okul öncesi ve okul) ve adolesan dönemine ilişkin beslenme özelliklerini değerlendirir. 10, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Gebelik döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Emzirme döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Anne sütü (0-6 ay)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Okul öncesi dönemde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Okul döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Ergenlik döneminde beslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Okul ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları, Powerpoint sunum dosyaları.
1. Mahan K, Arlin M. Krause’s Food, Nutrition and diet therapy 12th edition Elsevier, 2010. 2. Lawrence RA, Lawrence MR.Breastfeeding. A guıde fort he medical profession. 7th edition. Mosby Elsevier. 2011. 3. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 4. Gökçay G. Garipağaoğlu M. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Saga Yayınları 2002. 5. American Academy of Pediatrics. Nutrition. Bright Futures. Third Edition. 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31