Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK VE ETİKÇGL4153580Güz Dönemi1+012
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMeslek yaşamında karşılaşılabilecek etik sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Etiğin tarihçesi ve temel kavramlar,Etiğin temeli ve temel problemleri,Etik ilkeler,Felsefe ve etik,Felsefe ve etik,Etik sistemlerini incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Meslek etiğini incelemek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışlar,Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri, Kriz yönetimi,Sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler,Sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Etiğin temel kavramlarını açıklar10, 16, 9A, E
Etik sorunlar konusunda farkındalık kazanır ve çözüm yolları üretir10, 16, 9A, E
Ahlak felsefesi ve temel problemleri hakkında bilgi sahibi olur10, 16, 9A, E
Etik ve ahlak kavramları arasındaki farklılıkları belirleyip bunları yazılı/sözlü olarak ifade eder.10, 16, 9A, E
Meslek etiği kavramını çeşitli kaynaklardan araştırarak bulduklarını yazılı/sözlü olarak ifade eder.10, 16, 9A, E
Meslek etiği ile ilgili örnek olayları analiz eder ve kriz yönetimi konusunda farkındalık kazanır.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etiğin tarihçesi ve temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
2Etiğin temeli ve temel problemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
3Etik ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
4Felsefe ve etikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
5Felsefe ve etikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
6Etik sistemlerini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
7Etik sistemlerini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
8Meslek etiğini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
9Meslek etiğini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
10Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
11Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
12 Kriz yönetimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
13Sağlık politikaları ve yasal düzenlemelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
14Sağlık politikaları ve yasal düzenlemelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
Kaynak
1- Özlem, D. (2013), Etik- Ahlak felsefesi, Notos Kitap, İstanbul 2- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 3- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 4- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı111
Genel Sınav ve Hazırlığı224
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)47
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(47/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK VE ETİKÇGL4153580Güz Dönemi1+012
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMeslek yaşamında karşılaşılabilecek etik sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Etiğin tarihçesi ve temel kavramlar,Etiğin temeli ve temel problemleri,Etik ilkeler,Felsefe ve etik,Felsefe ve etik,Etik sistemlerini incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Meslek etiğini incelemek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışlar,Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri, Kriz yönetimi,Sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler,Sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Etiğin temel kavramlarını açıklar10, 16, 9A, E
Etik sorunlar konusunda farkındalık kazanır ve çözüm yolları üretir10, 16, 9A, E
Ahlak felsefesi ve temel problemleri hakkında bilgi sahibi olur10, 16, 9A, E
Etik ve ahlak kavramları arasındaki farklılıkları belirleyip bunları yazılı/sözlü olarak ifade eder.10, 16, 9A, E
Meslek etiği kavramını çeşitli kaynaklardan araştırarak bulduklarını yazılı/sözlü olarak ifade eder.10, 16, 9A, E
Meslek etiği ile ilgili örnek olayları analiz eder ve kriz yönetimi konusunda farkındalık kazanır.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etiğin tarihçesi ve temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
2Etiğin temeli ve temel problemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
3Etik ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
4Felsefe ve etikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
5Felsefe ve etikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
6Etik sistemlerini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
7Etik sistemlerini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
8Meslek etiğini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
9Meslek etiğini incelemekÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
10Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
11Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
12 Kriz yönetimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
13Sağlık politikaları ve yasal düzenlemelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
14Sağlık politikaları ve yasal düzenlemelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
Kaynak
1- Özlem, D. (2013), Etik- Ahlak felsefesi, Notos Kitap, İstanbul 2- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 3- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 4- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31