Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERÇGL4253680Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk gelişimi alanında güncel gelişmeleri takip etmek, bilgiye erişerek derlemek ve bireylerle paylaşmak, yorumlayabilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Literatür tarama,Literatür Tamara,Konu belirleme,Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi,Yapılan çalışmaların ilgili öğretim üyesi ile değerlendirilmesi,Seminer raporlarının hazırlanması,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Seminer raporlarının teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi kapsamındaki konular hakkında bakış açısı kazanır.10, 19, 9E
Meslekteki farklı uygulama alanlarını tanır. 10, 9E
Bilimsel bilgiye erişim yollarını keşfeder, bilimsel bilgiyi derler, yorumlar. 10, 9E
Seminer hazırlama konusunda yeterlilik kazanır. 10, 9E
Derlediği bilimsel bilgiyi uygun şekilde kitleye aktarır. 10, 9E
Kitleye hitap etme becerisi kazanır.10, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Literatür taramaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2Literatür TamaraÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3Konu belirlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5Yapılan çalışmaların ilgili öğretim üyesi ile değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6Seminer raporlarının hazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
7Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
8Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
9Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
10Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
11Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
12Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
13Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
14Seminer raporlarının teslimiÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynak
Çocuk gelişimi ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel literatür.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)66
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(66/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERÇGL4253680Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk gelişimi alanında güncel gelişmeleri takip etmek, bilgiye erişerek derlemek ve bireylerle paylaşmak, yorumlayabilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Literatür tarama,Literatür Tamara,Konu belirleme,Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi,Yapılan çalışmaların ilgili öğretim üyesi ile değerlendirilmesi,Seminer raporlarının hazırlanması,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Seminer raporlarının teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi kapsamındaki konular hakkında bakış açısı kazanır.10, 19, 9E
Meslekteki farklı uygulama alanlarını tanır. 10, 9E
Bilimsel bilgiye erişim yollarını keşfeder, bilimsel bilgiyi derler, yorumlar. 10, 9E
Seminer hazırlama konusunda yeterlilik kazanır. 10, 9E
Derlediği bilimsel bilgiyi uygun şekilde kitleye aktarır. 10, 9E
Kitleye hitap etme becerisi kazanır.10, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Literatür taramaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2Literatür TamaraÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3Konu belirlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5Yapılan çalışmaların ilgili öğretim üyesi ile değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6Seminer raporlarının hazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
7Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
8Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
9Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
10Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
11Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
12Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
13Farklı grupların seminer sunumu ve tartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
14Seminer raporlarının teslimiÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynak
Çocuk gelişimi ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel literatür.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31