Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AİLE DANIŞMANLIĞIÇGL3135260Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin DENERİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı , öğrencilere farklı aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
,Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
,Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri
,Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri
,Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri
,Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler
,Ailelerde stres
,Danışman- aile etkileşimi
,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan ,Vakalar üzerinden değerlendirme çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki etkisini açıklar. 10, 16, 4, 9A, E
Farklı tutumların ve davranışların çocukların kişilik gelişimine nasıl etki ettiğini tanımlar. 10, 16, 4, 9A, E
Değişik psikolojik süreçler içindeki ailelere uygun yaklaşımlar sergileme becerileri gösterir. 10, 12, 16, 9A, E
Çocuk gelişim takibinde izleyeceği yolları açıklar. 10, 12, 16, 9A, E
Çocuk ve ailesinin gereksinimlerine uygun danışmanlık hizmetlerini analiz eder 10, 12, 16, 9A, E
Eğitim ortamlarında ailelerle etkili etkileşim yöntemlerine ilişkin becerileri tanımlar.10, 12, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
2Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
3Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri
4Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri
5Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri
6Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler
7Ailelerde stres
8Danışman- aile etkileşimi
9Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
10Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
11Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
12Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler
13Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan
14Vakalar üzerinden değerlendirme çalışmaları
Kaynak
1-Fişek, G., Sükan, Z. (1993). Çocuğunuz ve Siz Türkiye?de Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Projesi, MEB Basımevi, İstanbul 2-Yavuzer, H.(1986). Ana-baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul 3-Nazlı,S.(2007)Aile Danışmanlığı.Anı Yayıncılık,Ankara 4-------(2010)Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği(Edit.Atilla Cavkaytar)Maya Akademi Yayıncılık,Ankara 5-Metin,N.(2012).Özel Gereksinimli Çocuğun Aileye Katılımı.(Edit:N.Metin) Maya Akademi Yayıncılık,Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı030
Genel Sınav ve Hazırlığı080
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(46/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AİLE DANIŞMANLIĞIÇGL3135260Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin DENERİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı , öğrencilere farklı aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
,Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
,Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri
,Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri
,Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri
,Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler
,Ailelerde stres
,Danışman- aile etkileşimi
,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan ,Vakalar üzerinden değerlendirme çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki etkisini açıklar. 10, 16, 4, 9A, E
Farklı tutumların ve davranışların çocukların kişilik gelişimine nasıl etki ettiğini tanımlar. 10, 16, 4, 9A, E
Değişik psikolojik süreçler içindeki ailelere uygun yaklaşımlar sergileme becerileri gösterir. 10, 12, 16, 9A, E
Çocuk gelişim takibinde izleyeceği yolları açıklar. 10, 12, 16, 9A, E
Çocuk ve ailesinin gereksinimlerine uygun danışmanlık hizmetlerini analiz eder 10, 12, 16, 9A, E
Eğitim ortamlarında ailelerle etkili etkileşim yöntemlerine ilişkin becerileri tanımlar.10, 12, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
2Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
3Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri
4Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri
5Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri
6Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler
7Ailelerde stres
8Danışman- aile etkileşimi
9Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
10Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
11Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
12Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler
13Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan
14Vakalar üzerinden değerlendirme çalışmaları
Kaynak
1-Fişek, G., Sükan, Z. (1993). Çocuğunuz ve Siz Türkiye?de Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Projesi, MEB Basımevi, İstanbul 2-Yavuzer, H.(1986). Ana-baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul 3-Nazlı,S.(2007)Aile Danışmanlığı.Anı Yayıncılık,Ankara 4-------(2010)Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği(Edit.Atilla Cavkaytar)Maya Akademi Yayıncılık,Ankara 5-Metin,N.(2012).Özel Gereksinimli Çocuğun Aileye Katılımı.(Edit:N.Metin) Maya Akademi Yayıncılık,Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31