Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL GELİŞİMÇGL2124930Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili bilgilenmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili ailelere, profesyonellere, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri verebilecek düzeye gelmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili gecikme ve problem durumları fark edebilmeleri, uygun yönlendirmeyi yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlar,sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlar,Etholojik Kuram ve Psikanalitik Kuram,Psiskososyal Gelişim Kuramı, Sosyal Bilişsel ve Ekolojik Kuram,Sosyal Gelişimi Etkileyen Etmenler,Sosyal gelişimi etkileyen etmenler,Sosyal gelişim dönemleri,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler,Duygusal Gelişim,Duygusal Gelişim Kuramları,Bebeklikten Çocukluğa Duyguları İfade Etme,Duygusal Gelişimin Desteklenmesi ve Ailelere Öneriler,Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramları tanımlar. 13, 9A
Sosyal-duygusal, kişilik ve cinsel gelişimle ilgili anne-baba, eğitimci ve gerekli diğer tüm kesimleri bilinçlendirmesi gerektiğini kavrar ve uygun davranışları gösterir.10, 13, 9A
Sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur ve bu faktörlerin etkisini olumlu yöne çevirmek üzere öneriler geliştirir.10, 13, 9A
Gelişimsel gecikme durumlarını farkeder ve gecikmelere duyarlı olur.13, 9A
Gecikme durumunda uygun davranışı gösterir. 10, 12, 13, 9A
Kişilik gelişiminin önemini kavrar ve çocuklukta kişilik gelişimine ilişkin doğru yönlendirme yapabilme becerisi kazanır. 13, 14, 9A
Cinsel gelişim ve eğitimin gelişim açısından önemini kavrar. 16, 9A
Bir gelişimci bakış açısı ile tanılama yapar ve ailelere, eğitimcilere, ilgili profesyonellere öneriler verir. 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Etholojik Kuram ve Psikanalitik KuramÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Psiskososyal Gelişim Kuramı, Sosyal Bilişsel ve Ekolojik KuramÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sosyal Gelişimi Etkileyen EtmenlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Sosyal gelişimi etkileyen etmenlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Sosyal gelişim dönemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Duygusal GelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Duygusal Gelişim KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bebeklikten Çocukluğa Duyguları İfade EtmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Duygusal Gelişimin Desteklenmesi ve Ailelere ÖnerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Cinsel Gelişim ve Cinsel EğitimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Bergen, Doris. (2007), Human Development, Traditional 1. and Contemporary Theories, Pearson Prentice Hill, USA. Berger, Kathleen Stassen. (2004), The Developing Person, Through the Life Span, Sith Ed., Worth Publishers, USA. Mussen, Paul Henry; Conger, John Janeway; Kagan, Jerome; Huston, Aletha Carol. (1990). Child Development and Personality, Seventh Ed., Harper Collins Publishers, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7642
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL GELİŞİMÇGL2124930Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili bilgilenmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili ailelere, profesyonellere, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri verebilecek düzeye gelmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili gecikme ve problem durumları fark edebilmeleri, uygun yönlendirmeyi yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlar,sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlar,Etholojik Kuram ve Psikanalitik Kuram,Psiskososyal Gelişim Kuramı, Sosyal Bilişsel ve Ekolojik Kuram,Sosyal Gelişimi Etkileyen Etmenler,Sosyal gelişimi etkileyen etmenler,Sosyal gelişim dönemleri,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler,Duygusal Gelişim,Duygusal Gelişim Kuramları,Bebeklikten Çocukluğa Duyguları İfade Etme,Duygusal Gelişimin Desteklenmesi ve Ailelere Öneriler,Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramları tanımlar. 13, 9A
Sosyal-duygusal, kişilik ve cinsel gelişimle ilgili anne-baba, eğitimci ve gerekli diğer tüm kesimleri bilinçlendirmesi gerektiğini kavrar ve uygun davranışları gösterir.10, 13, 9A
Sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur ve bu faktörlerin etkisini olumlu yöne çevirmek üzere öneriler geliştirir.10, 13, 9A
Gelişimsel gecikme durumlarını farkeder ve gecikmelere duyarlı olur.13, 9A
Gecikme durumunda uygun davranışı gösterir. 10, 12, 13, 9A
Kişilik gelişiminin önemini kavrar ve çocuklukta kişilik gelişimine ilişkin doğru yönlendirme yapabilme becerisi kazanır. 13, 14, 9A
Cinsel gelişim ve eğitimin gelişim açısından önemini kavrar. 16, 9A
Bir gelişimci bakış açısı ile tanılama yapar ve ailelere, eğitimcilere, ilgili profesyonellere öneriler verir. 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2sosyal duygusal gelişimle ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Etholojik Kuram ve Psikanalitik KuramÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Psiskososyal Gelişim Kuramı, Sosyal Bilişsel ve Ekolojik KuramÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sosyal Gelişimi Etkileyen EtmenlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Sosyal gelişimi etkileyen etmenlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Sosyal gelişim dönemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara önerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Duygusal GelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Duygusal Gelişim KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bebeklikten Çocukluğa Duyguları İfade EtmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Duygusal Gelişimin Desteklenmesi ve Ailelere ÖnerilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Cinsel Gelişim ve Cinsel EğitimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Bergen, Doris. (2007), Human Development, Traditional 1. and Contemporary Theories, Pearson Prentice Hill, USA. Berger, Kathleen Stassen. (2004), The Developing Person, Through the Life Span, Sith Ed., Worth Publishers, USA. Mussen, Paul Henry; Conger, John Janeway; Kagan, Jerome; Huston, Aletha Carol. (1990). Child Development and Personality, Seventh Ed., Harper Collins Publishers, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31