Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK VE MEDYAÇGL4213353Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders;
Medya ile ilgili temel kavramlar,Medyanın fonksiyonları,Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık,Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo,
film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı,Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması,Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon,
internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım
*Yararları *Zararları,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV,Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi,Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve
çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuğun medyada temsilini kavrayabilir ve medyanın çocuk üzerindeki etkilerini değerlendirir.10, 2, 9A
Medya ile ilgili genel kavramları tanır.10, 2, 9A
Medyanın fonksiyonları, önyargıları ve yanlılıklarının farkına varır.10, 2, 9A, E
Çocuk gelişimci olarak medya ve çocuk konusuna karşı gerekli duyarlılığı geliştirir. 10, 2, 9A
Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilecek ve sorumluluk almaya hazırlanır. 10, 2, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1
Medya ile ilgili temel kavramlar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Medyanın fonksiyonlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Medyada klişeler, önyargılar, yanlılıkPreparation of the related subject from the recommended sources
4Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo,
film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon,
internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım
*Yararları *Zararları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve
çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
2. Ertürk, Yıldız Dilek; Akkor Gül, Ayşen. (2006), Çocuğunuzu Televizyona teslim Etmeyin, Nobel Yayın, Ankara. İçin Akçalı, Selda (Ed). (2009), Çocuk ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lemish, Dafna. (2007), Children and Television, Blackwell Publishing, Singapore. Schneider, Cy.(1987), Children's Television, NTC Business Books, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme5420
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(68/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK VE MEDYAÇGL4213353Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders;
Medya ile ilgili temel kavramlar,Medyanın fonksiyonları,Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık,Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo,
film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı,Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması,Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon,
internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım
*Yararları *Zararları,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV,Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi,Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve
çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuğun medyada temsilini kavrayabilir ve medyanın çocuk üzerindeki etkilerini değerlendirir.10, 2, 9A
Medya ile ilgili genel kavramları tanır.10, 2, 9A
Medyanın fonksiyonları, önyargıları ve yanlılıklarının farkına varır.10, 2, 9A, E
Çocuk gelişimci olarak medya ve çocuk konusuna karşı gerekli duyarlılığı geliştirir. 10, 2, 9A
Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilecek ve sorumluluk almaya hazırlanır. 10, 2, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1
Medya ile ilgili temel kavramlar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Medyanın fonksiyonlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Medyada klişeler, önyargılar, yanlılıkPreparation of the related subject from the recommended sources
4Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo,
film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon,
internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım
*Yararları *Zararları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı,
film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve
çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri
önerisi hazırlama, sunma, tartışma
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
2. Ertürk, Yıldız Dilek; Akkor Gül, Ayşen. (2006), Çocuğunuzu Televizyona teslim Etmeyin, Nobel Yayın, Ankara. İçin Akçalı, Selda (Ed). (2009), Çocuk ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lemish, Dafna. (2007), Children and Television, Blackwell Publishing, Singapore. Schneider, Cy.(1987), Children's Television, NTC Business Books, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31