Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NÖROLOJİK GELİŞİMÇGL2124890Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin TOPÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSinir sistemi ve gelişimi, gelişim basamakları, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar (motor ve mental gelişme geriliğine yaklaşım, statik ensefalopatiler, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar) ve tedavi yaklaşımları, çocuklarda ruh sağlığı sorunları, Türkiye?de kullanılan gelişimsel tarama testleri, psikometrik değerlendirme ve psikometrik testlerin kullanım alanlarına ilişkin yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı,Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene,Mental ve motor gelişim basamakları Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri, Risk altındaki bebek kavramı,Gelişimsel değerlendirme: Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme,Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım,Serebral palsi,Nöbet ve Epilepsi,Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım,Nöromusküler hastalıklar,Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm,Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı,Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı,Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri,Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Sinir sisteminin yapısını, fonksiyonunu ve gelişimini açıklar, çocukluk döneminde gelişim aşamalarını örneklerle tanır.16, 9A
2-Gelişimsel ve nörolojik bozuklukları sınıflandırır, motor gelişim yetersizliği ve zeka geriliğine yaklaşım algoritmasını tanır.16, 9A
3-Nörolojik rahatsızlıkların özelliklerini tartışır.10, 9A
4-Nörolojik hastalıkların tedavi uygulaması yaklaşımını açıklar.16, 9A
5-Pediatrik yaş grubunda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunları ve nörolojik komorbiditeyi tanımlar.16, 9A
6-Gelişimsel tarama testlerinin ve psikometrik değerlendirmenin ilke ve yöntemlerini ve kullanılan testlerin farklılıklarını açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı
2Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene
3Mental ve motor gelişim basamakları Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri, Risk altındaki bebek kavramı
4Gelişimsel değerlendirme: Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme
5Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım
6Serebral palsi
7Nöbet ve Epilepsi
8Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım
9Nöromusküler hastalıklar
10Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm
11Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı
12Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı
13Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri
14Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması
Kaynak
ANLAR, B.,SERDAROĞLU, A., YAKUT, A., Gelişimsel Çocuk Nörolojisi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2008Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2714
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NÖROLOJİK GELİŞİMÇGL2124890Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin TOPÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSinir sistemi ve gelişimi, gelişim basamakları, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar (motor ve mental gelişme geriliğine yaklaşım, statik ensefalopatiler, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar) ve tedavi yaklaşımları, çocuklarda ruh sağlığı sorunları, Türkiye?de kullanılan gelişimsel tarama testleri, psikometrik değerlendirme ve psikometrik testlerin kullanım alanlarına ilişkin yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı,Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene,Mental ve motor gelişim basamakları Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri, Risk altındaki bebek kavramı,Gelişimsel değerlendirme: Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme,Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım,Serebral palsi,Nöbet ve Epilepsi,Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım,Nöromusküler hastalıklar,Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm,Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı,Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı,Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri,Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Sinir sisteminin yapısını, fonksiyonunu ve gelişimini açıklar, çocukluk döneminde gelişim aşamalarını örneklerle tanır.16, 9A
2-Gelişimsel ve nörolojik bozuklukları sınıflandırır, motor gelişim yetersizliği ve zeka geriliğine yaklaşım algoritmasını tanır.16, 9A
3-Nörolojik rahatsızlıkların özelliklerini tartışır.10, 9A
4-Nörolojik hastalıkların tedavi uygulaması yaklaşımını açıklar.16, 9A
5-Pediatrik yaş grubunda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunları ve nörolojik komorbiditeyi tanımlar.16, 9A
6-Gelişimsel tarama testlerinin ve psikometrik değerlendirmenin ilke ve yöntemlerini ve kullanılan testlerin farklılıklarını açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı
2Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene
3Mental ve motor gelişim basamakları Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri, Risk altındaki bebek kavramı
4Gelişimsel değerlendirme: Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme
5Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım
6Serebral palsi
7Nöbet ve Epilepsi
8Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım
9Nöromusküler hastalıklar
10Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm
11Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı
12Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı
13Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri
14Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması
Kaynak
ANLAR, B.,SERDAROĞLU, A., YAKUT, A., Gelişimsel Çocuk Nörolojisi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2008Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31