Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ ÇGL3235460Bahar Dönemi2+445
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGelişimsel değerlendirme ve gözlem tekniklerini öğrenmek ,uygulayabilmek ve kanıta dayalı yorumlayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Gözlem,Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
,Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
,Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi
,Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi,İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
,İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
,İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
,İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
,Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
,Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
,Öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi
,Dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan çocukların değerlendirmesi
,Transdisipliner yaklaşım
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Değerlendirmenin tanımı, çeşitleri ile ilgili bilgileri kazanır.12, 16, 6A
Değerlendirme çeşitlerinden gözlemler ve ayrıntılarını açıklar. 16, 19, 6A
Gözlem çeşitlerinin tekniklerini uygulayıp sonuçlarını yorumlar.12, 16, 6A
0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların değerlendirmeleri için, gözlem tekniklerini kullanarak uygun methodlarının seçilmesi, kullanılması ve yorumlanması hakkında yeterliliğe sahip olur.12, 13, 16, 6, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GözlemÖn hazırlık yok
2Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan çocukların değerlendirmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Transdisipliner yaklaşım
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Bayhan, P. (2013). Erken Çocuklukta Değerlendirme, Morpa, İstanbul. Slentz, K.L. (2008). Assessment in early childhood. In Davidson C(Eds.),Guide to Assessment in Early Childhood. Washington DC: Washington State Office of Superintendent of Public Instruction. Banta, T.W. (2003). Portfolio Assessment: Uses, Cases, Scoring and Impact, San Franciso CA: Jossey-Bass Bracken, B.A.,&Nagle, R.J. (2007). Psychoeducational Assessment of Preschool Children.New Jersey: Lewrence Erlbaum Accociates,Inc. Hebert, E.A. (2001). The Power for portfolio what children can teach us about learning and assessment. San Francisco: Jossey- Bass. The National Academies (2008, October). Early childhood assessment:What, Why, and How.Raport Brief.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14684
Rehberli Problem Çözme7642
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2612
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)158
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(158/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ ÇGL3235460Bahar Dönemi2+445
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGelişimsel değerlendirme ve gözlem tekniklerini öğrenmek ,uygulayabilmek ve kanıta dayalı yorumlayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Gözlem,Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
,Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
,Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi
,Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi,İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
,İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
,İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
,İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
,Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
,Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
,Öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi
,Dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan çocukların değerlendirmesi
,Transdisipliner yaklaşım
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Değerlendirmenin tanımı, çeşitleri ile ilgili bilgileri kazanır.12, 16, 6A
Değerlendirme çeşitlerinden gözlemler ve ayrıntılarını açıklar. 16, 19, 6A
Gözlem çeşitlerinin tekniklerini uygulayıp sonuçlarını yorumlar.12, 16, 6A
0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların değerlendirmeleri için, gözlem tekniklerini kullanarak uygun methodlarının seçilmesi, kullanılması ve yorumlanması hakkında yeterliliğe sahip olur.12, 13, 16, 6, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GözlemÖn hazırlık yok
2Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gelişimsel gecikmesi olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7İletişim, dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Davranış problemlerinin değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan çocukların değerlendirmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Transdisipliner yaklaşım
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Bayhan, P. (2013). Erken Çocuklukta Değerlendirme, Morpa, İstanbul. Slentz, K.L. (2008). Assessment in early childhood. In Davidson C(Eds.),Guide to Assessment in Early Childhood. Washington DC: Washington State Office of Superintendent of Public Instruction. Banta, T.W. (2003). Portfolio Assessment: Uses, Cases, Scoring and Impact, San Franciso CA: Jossey-Bass Bracken, B.A.,&Nagle, R.J. (2007). Psychoeducational Assessment of Preschool Children.New Jersey: Lewrence Erlbaum Accociates,Inc. Hebert, E.A. (2001). The Power for portfolio what children can teach us about learning and assessment. San Francisco: Jossey- Bass. The National Academies (2008, October). Early childhood assessment:What, Why, and How.Raport Brief.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31