Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK VE SUÇÇGL3253420Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrencinin, ülkemiz çocuk adalet sisteminin işleyişi, adalet sistemi içindeki suça sürüklenmiş, mağdur tanık ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili sistemin işleyişi ve kurumlar arası ve multidisipliner çalışma esaslarını bilmesi ve mesleki rol ve sorumluluklarını bilmesi ve adalet sisteminde çocuk gelişimci olarak rol ve sorumluluklarını tanımlama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Suç ile ilgili temel kavramlar,Adalet sistemi ve Çocuk Adalet Sisteminin Özellikleri,Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler
,Çocuk Koruma Kanunu ve Ulusal Mevzuat,Türk Çocuk Adalet Sistemi Kurumlar, Meslekler ve İşleyiş,Suç Teorileri ,Suça Sürüklenmiş Çocuklar ,Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Tedbir Kararları ,Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
,Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
,Mağdur, Tanık ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
,Destek Sistemleri, Mesleki Rol ve Sorumluluklar
,Proje sunumu
,Proje Sunumu
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk adalet sistemi hakkında uluslararası ve ulusal mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. 16, 9A
Çocuk adalet sistemindeki kurumlar ve mesleklerin rol ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur. 16, 9A
Suç teorilerinden; psikolojik suç teorileri, öğrenilen davranış olarak suç teorileri, sosyal düzensizlik ve ekolojik suç teorilerini değerlendirir. 9A
Suça sürüklenen çocukların suç işleme nedenleri ve gelişim sürecindeki sorunları tanımlar.16, 9A
Suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili multidisipliner çalışma esaslarını tanımlar.16, 9A
Suç mağduru çocuklara yönelik destek sistemlerini bilecek, çocuk gelişimci olarak mesleki rolü hakkında bilgi sahibi olur. 10, 16, 9A
Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili adli sistemin işleyişini tanımlar.16, 9A
Çocuk adalet sistemindeki esas ve destekleyici kurumlarda çocuk gelişimcinin mesleki rol ve sorumluluklarını tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Suç ile ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Adalet sistemi ve Çocuk Adalet Sisteminin ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Çocuk Koruma Kanunu ve Ulusal MevzuatÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Türk Çocuk Adalet Sistemi Kurumlar, Meslekler ve İşleyişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Suç Teorileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Suça Sürüklenmiş Çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Tedbir Kararları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Mağdur, Tanık ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Destek Sistemleri, Mesleki Rol ve Sorumluluklar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Proje sunumu
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Proje Sunumu
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
- Balo,YS. (2005). Çocuk Ceza Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara - Dolu,O. (2011).Suç Teorileri, Seçkin Yayınları, Ankara - Topaloğlu,M. (2010).Türk Hukukunda Çocuklar Özgü Güvenlik Tedbirleri, Legal Yayınları, İstanbul. - Polat, O.(2007). Çocuk İstismarı Tanımlar 1,Seçkin Yayınları, Ankara. - Polat, O.(2007). Çocuk İstismarı Önleme ve Rehabilitasyon 2,Seçkin Yayınları, Ankara. - Dönmezer,S.(2005) Çocuklar suç ? Ceza, seçkin Yayınları, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(56/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK VE SUÇÇGL3253420Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrencinin, ülkemiz çocuk adalet sisteminin işleyişi, adalet sistemi içindeki suça sürüklenmiş, mağdur tanık ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili sistemin işleyişi ve kurumlar arası ve multidisipliner çalışma esaslarını bilmesi ve mesleki rol ve sorumluluklarını bilmesi ve adalet sisteminde çocuk gelişimci olarak rol ve sorumluluklarını tanımlama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Suç ile ilgili temel kavramlar,Adalet sistemi ve Çocuk Adalet Sisteminin Özellikleri,Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler
,Çocuk Koruma Kanunu ve Ulusal Mevzuat,Türk Çocuk Adalet Sistemi Kurumlar, Meslekler ve İşleyiş,Suç Teorileri ,Suça Sürüklenmiş Çocuklar ,Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Tedbir Kararları ,Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
,Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
,Mağdur, Tanık ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
,Destek Sistemleri, Mesleki Rol ve Sorumluluklar
,Proje sunumu
,Proje Sunumu
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk adalet sistemi hakkında uluslararası ve ulusal mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. 16, 9A
Çocuk adalet sistemindeki kurumlar ve mesleklerin rol ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur. 16, 9A
Suç teorilerinden; psikolojik suç teorileri, öğrenilen davranış olarak suç teorileri, sosyal düzensizlik ve ekolojik suç teorilerini değerlendirir. 9A
Suça sürüklenen çocukların suç işleme nedenleri ve gelişim sürecindeki sorunları tanımlar.16, 9A
Suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili multidisipliner çalışma esaslarını tanımlar.16, 9A
Suç mağduru çocuklara yönelik destek sistemlerini bilecek, çocuk gelişimci olarak mesleki rolü hakkında bilgi sahibi olur. 10, 16, 9A
Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili adli sistemin işleyişini tanımlar.16, 9A
Çocuk adalet sistemindeki esas ve destekleyici kurumlarda çocuk gelişimcinin mesleki rol ve sorumluluklarını tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Suç ile ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Adalet sistemi ve Çocuk Adalet Sisteminin ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Çocuk Koruma Kanunu ve Ulusal MevzuatÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Türk Çocuk Adalet Sistemi Kurumlar, Meslekler ve İşleyişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Suç Teorileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Suça Sürüklenmiş Çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Tedbir Kararları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Mağdur, Tanık ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Destek Sistemleri, Mesleki Rol ve Sorumluluklar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Proje sunumu
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Proje Sunumu
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
- Balo,YS. (2005). Çocuk Ceza Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara - Dolu,O. (2011).Suç Teorileri, Seçkin Yayınları, Ankara - Topaloğlu,M. (2010).Türk Hukukunda Çocuklar Özgü Güvenlik Tedbirleri, Legal Yayınları, İstanbul. - Polat, O.(2007). Çocuk İstismarı Tanımlar 1,Seçkin Yayınları, Ankara. - Polat, O.(2007). Çocuk İstismarı Önleme ve Rehabilitasyon 2,Seçkin Yayınları, Ankara. - Dönmezer,S.(2005) Çocuklar suç ? Ceza, seçkin Yayınları, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31