Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL DEĞER., TANILAMA VE İZLEME IIÇGL4253610Bahar Dönemi1+32,53
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hilal MERCAN AKÇAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı0-6 yaş dönemi çocuklara yönelik geliştirilmiş gelişim değerlendirme araçları, gelişim değerlendirme stratejileri, gelişim değerlendirme raporu yazımı, alan uygulaması.
Dersin İçeriğiBu ders; Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Okul öncesi dönemine (0-6yaş ) yönelik gelişim değerlendirme araçlarını tanır ve uygular.10, 9E, H
Çocuğun takvim yaşına ve gelişimsel durumuna uygun olan değerlendirme aracını seçer ve uygular.10E, H
Kullandığı değerlendirme aracından edindiği bilgi doğrultusunda gelişim alanlarını destekleyici öneri verir.10E, H
Gelişim değerlendirme raporu düzenler.E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
73-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
83-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
93-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
103-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
113-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
123-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
133-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
143-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynak
Alanla İlgili Ulusal ve Uluslarası Güncel Literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme2510
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)81
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(81/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL DEĞER., TANILAMA VE İZLEME IIÇGL4253610Bahar Dönemi1+32,53
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hilal MERCAN AKÇAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı0-6 yaş dönemi çocuklara yönelik geliştirilmiş gelişim değerlendirme araçları, gelişim değerlendirme stratejileri, gelişim değerlendirme raporu yazımı, alan uygulaması.
Dersin İçeriğiBu ders; Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Okul öncesi dönemine (0-6yaş ) yönelik gelişim değerlendirme araçlarını tanır ve uygular.10, 9E, H
Çocuğun takvim yaşına ve gelişimsel durumuna uygun olan değerlendirme aracını seçer ve uygular.10E, H
Kullandığı değerlendirme aracından edindiği bilgi doğrultusunda gelişim alanlarını destekleyici öneri verir.10E, H
Gelişim değerlendirme raporu düzenler.E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
73-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
83-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
93-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
103-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
113-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
123-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
133-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
143-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb)Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynak
Alanla İlgili Ulusal ve Uluslarası Güncel Literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31