Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİL GELİŞİMİÇGL2224990Bahar Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocukluk dönemindeki temel dil becerileri ile kazanım sıralarının öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki bağlantı,İletişim, dil ve konuşma kavramları: İletişim,İletişim, dil ve konuşma kavramları: Dil,İletişim, dil ve konuşma kavramları: Konuşma,Erken dil gelişimi aşamaları,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Doğuştancılık Yaklaşımı,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Sosyokültürel Yaklaşım,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Bilişsel Kuram,Dilin Bileşenleri,Sesbilgisi (fonoloji) ve Biçimbirimbilgisi (morfoloji),Sözdizimi (sentaks) ve Anlambilgisi (semantik),Dilin Kullanımı (pragmatik) ,Dil gelişiminin değerlendirilmesi,Çocukluk çağı dil ve konuşma bozuklukları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sesbilgisi, biçimbirimbilgisi, pragmatik hakkında temel bilgiye sahip olur16, 19, 9G
Dil edinim aşamalarını tanımlar.16, 19, 9G
Dilin bileşenlerini açıklar. 16, 19, 9G
İletişim, dil ve konuşma kavramlarını açıklar. 16, 9G
Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişkiyi tanımlar. 13, 16, 19, 9G
Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açılarının temel varsayımlarını tanımlar. 16, 9G
Çocukluk çağı dil bozukluklarının türlerini açıklar. 13, 16, 19, 9G
İlgili diğer meslekleri ve disiplinler arası çalışmanın önemini değerlendirir. 12, 13, 16, 19, 9G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki bağlantıÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
2İletişim, dil ve konuşma kavramları: İletişimÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
3İletişim, dil ve konuşma kavramları: DilÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
4İletişim, dil ve konuşma kavramları: KonuşmaÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
5Erken dil gelişimi aşamalarıÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
6Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Doğuştancılık YaklaşımıÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
7Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Sosyokültürel YaklaşımÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
8Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Bilişsel KuramÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
9Dilin BileşenleriÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
10Sesbilgisi (fonoloji) ve Biçimbirimbilgisi (morfoloji)Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
11Sözdizimi (sentaks) ve Anlambilgisi (semantik)Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
12Dilin Kullanımı (pragmatik) Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
13Dil gelişiminin değerlendirilmesiÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
14Çocukluk çağı dil ve konuşma bozuklukları Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
Kaynak
Owens, R. (2001) Language Development: An Introduction. 5th Ed. Allyn and Bacon, MA.
Paul, R. (1996) Language Disorders. Assessment and Evaluation: Infancy through adolescent, Mosby. Maviş,İ., ?Çocukta anlambilgisi gelişimi? Dil ve Kavram Gelişimi, ed. S.Topbaş, Böl.6, 106-123, Kök Yayınları, Ankara, 2005. Maviş,İ., ?Çocukta dil edinim kuramları? Dil ve Kavram Gelişimi, ed. S.Topbaş, Böl.3, 31-61, Kök Yayınları, Ankara, 2005. Turan, F., Akoğlu, G. (2011). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar ve Eğitimleri. BAYKOÇ, N. (Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap Yay.s. 335-359. Turan, F.(2012). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar , Metin E.N.(Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar. Ankara. Korkmaz, B. (2005). Dil ve Beyin; Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları. Yüce Yayım, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7642
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİL GELİŞİMİÇGL2224990Bahar Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocukluk dönemindeki temel dil becerileri ile kazanım sıralarının öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki bağlantı,İletişim, dil ve konuşma kavramları: İletişim,İletişim, dil ve konuşma kavramları: Dil,İletişim, dil ve konuşma kavramları: Konuşma,Erken dil gelişimi aşamaları,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Doğuştancılık Yaklaşımı,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Sosyokültürel Yaklaşım,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Bilişsel Kuram,Dilin Bileşenleri,Sesbilgisi (fonoloji) ve Biçimbirimbilgisi (morfoloji),Sözdizimi (sentaks) ve Anlambilgisi (semantik),Dilin Kullanımı (pragmatik) ,Dil gelişiminin değerlendirilmesi,Çocukluk çağı dil ve konuşma bozuklukları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sesbilgisi, biçimbirimbilgisi, pragmatik hakkında temel bilgiye sahip olur16, 19, 9G
Dil edinim aşamalarını tanımlar.16, 19, 9G
Dilin bileşenlerini açıklar. 16, 19, 9G
İletişim, dil ve konuşma kavramlarını açıklar. 16, 9G
Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişkiyi tanımlar. 13, 16, 19, 9G
Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açılarının temel varsayımlarını tanımlar. 16, 9G
Çocukluk çağı dil bozukluklarının türlerini açıklar. 13, 16, 19, 9G
İlgili diğer meslekleri ve disiplinler arası çalışmanın önemini değerlendirir. 12, 13, 16, 19, 9G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki bağlantıÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
2İletişim, dil ve konuşma kavramları: İletişimÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
3İletişim, dil ve konuşma kavramları: DilÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
4İletişim, dil ve konuşma kavramları: KonuşmaÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
5Erken dil gelişimi aşamalarıÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
6Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Doğuştancılık YaklaşımıÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
7Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Sosyokültürel YaklaşımÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
8Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Bilişsel KuramÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
9Dilin BileşenleriÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
10Sesbilgisi (fonoloji) ve Biçimbirimbilgisi (morfoloji)Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
11Sözdizimi (sentaks) ve Anlambilgisi (semantik)Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
12Dilin Kullanımı (pragmatik) Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
13Dil gelişiminin değerlendirilmesiÖnerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
14Çocukluk çağı dil ve konuşma bozuklukları Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
Kaynak
Owens, R. (2001) Language Development: An Introduction. 5th Ed. Allyn and Bacon, MA.
Paul, R. (1996) Language Disorders. Assessment and Evaluation: Infancy through adolescent, Mosby. Maviş,İ., ?Çocukta anlambilgisi gelişimi? Dil ve Kavram Gelişimi, ed. S.Topbaş, Böl.6, 106-123, Kök Yayınları, Ankara, 2005. Maviş,İ., ?Çocukta dil edinim kuramları? Dil ve Kavram Gelişimi, ed. S.Topbaş, Böl.3, 31-61, Kök Yayınları, Ankara, 2005. Turan, F., Akoğlu, G. (2011). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar ve Eğitimleri. BAYKOÇ, N. (Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap Yay.s. 335-359. Turan, F.(2012). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar , Metin E.N.(Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar. Ankara. Korkmaz, B. (2005). Dil ve Beyin; Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları. Yüce Yayım, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31