Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN MÜDAHALE IIÇGL3235410Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErken müdahale hizmetleri ve işleyisi konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Erken müdahalede tanilama,Erken müdahalede aile merkezli uygulamalar,Erken mudahalede tanilama ve aile merkezli uygulamalarodev sunumu,Erken müdahalede dogal cevre,Erken müdahalede dahil olma,Erken müdahalede geciş,Erken müdahalede gecis ve dahil olma odev sunumu,Erken müdahalede ekip çalışması,Erken müdahalede çocuk gelişimcinin rolü,Erken müdahale felsefeleri,Erken müdahale gelişimsel teoriler,Proje sunumları,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Erken müdahale hizmetleri, amaçları, uygulamaları ile ilgili konularda bilgi sahibi olur. 10, 16, 9A
Tanılama, aile merkezli uygulamalar, geçiş, dahil olma, işbirligi, doğal çevre, felsefi yaklaşımlar ve gelişimsel teoriler konularını anlayıp açıklar.10, 16, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.10, 16, 9A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.10, 16, 9A
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken müdahalede tanilamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Erken müdahalede aile merkezli uygulamalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Erken mudahalede tanilama ve aile merkezli uygulamalarodev sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Erken müdahalede dogal cevreÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Erken müdahalede dahil olmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Erken müdahalede gecişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Erken müdahalede gecis ve dahil olma odev sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Erken müdahalede ekip çalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Erken müdahalede çocuk gelişimcinin rolüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Erken müdahale felsefeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Erken müdahale gelişimsel teorilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Proje sunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Proje sunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Proje sunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Allen, S. F. (2007). Parents? Perceptions of Intervention Practices in Home Visiting Programs. Infant and Young Children, 20(3), 266-281. Bahr, M. W., Walker, K., Hampton, E. M., Buddle, B. S., Freeman, T., Ruschman, N., et al. (2006). Creative Problem Solving for General Education Intervention Teams. Remedial and Special Education, 27(1), 27-41. Chai, A. Y., Zhang, C., & Bisberg, M. (2006). Rethinking Natural Environment Practice: Implications from Examining Various Interpretations and Approaches. Early Childhood Education Journal, 34( 3), December, 203-208. Dunst, C.J., Trivette, C. M., Hamby, D. W., & Bruder, M. B. (2006). Influences of Contrasting Natural Learning Environment Experiences on Child, Parent and Family Well-Being. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 18(3), 235-250.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı030
Genel Sınav ve Hazırlığı080
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(46/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN MÜDAHALE IIÇGL3235410Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErken müdahale hizmetleri ve işleyisi konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Erken müdahalede tanilama,Erken müdahalede aile merkezli uygulamalar,Erken mudahalede tanilama ve aile merkezli uygulamalarodev sunumu,Erken müdahalede dogal cevre,Erken müdahalede dahil olma,Erken müdahalede geciş,Erken müdahalede gecis ve dahil olma odev sunumu,Erken müdahalede ekip çalışması,Erken müdahalede çocuk gelişimcinin rolü,Erken müdahale felsefeleri,Erken müdahale gelişimsel teoriler,Proje sunumları,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Erken müdahale hizmetleri, amaçları, uygulamaları ile ilgili konularda bilgi sahibi olur. 10, 16, 9A
Tanılama, aile merkezli uygulamalar, geçiş, dahil olma, işbirligi, doğal çevre, felsefi yaklaşımlar ve gelişimsel teoriler konularını anlayıp açıklar.10, 16, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.10, 16, 9A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.10, 16, 9A
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken müdahalede tanilamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Erken müdahalede aile merkezli uygulamalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Erken mudahalede tanilama ve aile merkezli uygulamalarodev sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Erken müdahalede dogal cevreÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Erken müdahalede dahil olmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Erken müdahalede gecişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Erken müdahalede gecis ve dahil olma odev sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Erken müdahalede ekip çalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Erken müdahalede çocuk gelişimcinin rolüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Erken müdahale felsefeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Erken müdahale gelişimsel teorilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Proje sunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Proje sunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Proje sunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Allen, S. F. (2007). Parents? Perceptions of Intervention Practices in Home Visiting Programs. Infant and Young Children, 20(3), 266-281. Bahr, M. W., Walker, K., Hampton, E. M., Buddle, B. S., Freeman, T., Ruschman, N., et al. (2006). Creative Problem Solving for General Education Intervention Teams. Remedial and Special Education, 27(1), 27-41. Chai, A. Y., Zhang, C., & Bisberg, M. (2006). Rethinking Natural Environment Practice: Implications from Examining Various Interpretations and Approaches. Early Childhood Education Journal, 34( 3), December, 203-208. Dunst, C.J., Trivette, C. M., Hamby, D. W., & Bruder, M. B. (2006). Influences of Contrasting Natural Learning Environment Experiences on Child, Parent and Family Well-Being. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 18(3), 235-250.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31