Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMIÇGL3253440Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim programlarının (BEP-BÖP) hazırlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Erken özel eğitim hizmetleri ve özel gereksinimli çocukları tanıma,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) önemi,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında ekip çalışmalarına yer verilmesi,Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirme,Var olan performans düzeyin belirlenmesi ve yazılması,Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması Kavram ve beceri analizleri,Tüm hizmet planı BEP ve öğretim uyarlamaları,Özel eğitim ve ek hizmetler,Özel Eğitim ve Ek Hizmetler II,Hizmet verenler arasında koordinasyon,Gelişimin gözlenmesi ve kaydedilmesi ,Proje,Rapor yazma,Rapor yazma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip çalışmaları hakkında bilgi verir. Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirir. 13, 16, 9A, E
Özel gereksinimli çocukların performans düzeyini belirler. Uzun ve kısa dönemli amaçlar yazar. 13, 16, 9A, E
Kavram ve beceri analizi yapar. Tüm hizmet planı hazırlar. 12, 13, 14, 9A
Özel eğitim ek hizmetleri hakkında bilgi verir. Özel gereksinimli çocukların gelişimlerinin kaydedilmesi hakkında bilgi verir. 16, 9A
Özel gereksinimli çocukların gelişimlerini kaydeder. Geçişi sağlamaya yönelik plan ve uygulamaları yürütür. 12, 9A, E
Özel eğitimde ek hizmet türlerini ve her birinin özelliklerini açıklar. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip çalışmaları hakkında bilgi verir. 9A
Bireyselleştirilmiş geçiş planları hakkında bilgi verir. BEP?in izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi verir. 13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken özel eğitim hizmetleri ve özel gereksinimli çocukları tanımaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında ekip çalışmalarına yer verilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Var olan performans düzeyin belirlenmesi ve yazılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması Kavram ve beceri analizleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Tüm hizmet planı BEP ve öğretim uyarlamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Özel eğitim ve ek hizmetlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Özel Eğitim ve Ek Hizmetler IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Hizmet verenler arasında koordinasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Gelişimin gözlenmesi ve kaydedilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12ProjeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Rapor yazmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Rapor yazmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Downing, E.J. ve Eichinger, J. (2003).Creating learning opportunities for students with severe disabilities in inclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 36, 26-31. Gürsel,O. (2006) Bireyselleştirilmiş eğitim programların geliştirilmesi. Eskişehir:Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi yayınları. Özyürek, M. (2004). Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı. Ankara: Kök Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(56/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMIÇGL3253440Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim programlarının (BEP-BÖP) hazırlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Erken özel eğitim hizmetleri ve özel gereksinimli çocukları tanıma,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) önemi,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında ekip çalışmalarına yer verilmesi,Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirme,Var olan performans düzeyin belirlenmesi ve yazılması,Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması Kavram ve beceri analizleri,Tüm hizmet planı BEP ve öğretim uyarlamaları,Özel eğitim ve ek hizmetler,Özel Eğitim ve Ek Hizmetler II,Hizmet verenler arasında koordinasyon,Gelişimin gözlenmesi ve kaydedilmesi ,Proje,Rapor yazma,Rapor yazma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip çalışmaları hakkında bilgi verir. Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirir. 13, 16, 9A, E
Özel gereksinimli çocukların performans düzeyini belirler. Uzun ve kısa dönemli amaçlar yazar. 13, 16, 9A, E
Kavram ve beceri analizi yapar. Tüm hizmet planı hazırlar. 12, 13, 14, 9A
Özel eğitim ek hizmetleri hakkında bilgi verir. Özel gereksinimli çocukların gelişimlerinin kaydedilmesi hakkında bilgi verir. 16, 9A
Özel gereksinimli çocukların gelişimlerini kaydeder. Geçişi sağlamaya yönelik plan ve uygulamaları yürütür. 12, 9A, E
Özel eğitimde ek hizmet türlerini ve her birinin özelliklerini açıklar. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip çalışmaları hakkında bilgi verir. 9A
Bireyselleştirilmiş geçiş planları hakkında bilgi verir. BEP?in izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi verir. 13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken özel eğitim hizmetleri ve özel gereksinimli çocukları tanımaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında ekip çalışmalarına yer verilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Var olan performans düzeyin belirlenmesi ve yazılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması Kavram ve beceri analizleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Tüm hizmet planı BEP ve öğretim uyarlamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Özel eğitim ve ek hizmetlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Özel Eğitim ve Ek Hizmetler IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Hizmet verenler arasında koordinasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Gelişimin gözlenmesi ve kaydedilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12ProjeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Rapor yazmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Rapor yazmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Downing, E.J. ve Eichinger, J. (2003).Creating learning opportunities for students with severe disabilities in inclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 36, 26-31. Gürsel,O. (2006) Bireyselleştirilmiş eğitim programların geliştirilmesi. Eskişehir:Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi yayınları. Özyürek, M. (2004). Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı. Ankara: Kök Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31