Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZİHİNSEL ENGELÇGL3135290Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste öğrencilere zihinsel engelli çocukları ayırtetme, hangi tipte olduğunu anlama, gelişimsel tanılama yaparak destek gereksinimlerini belirleyebilme ve ailelerine- öğretmenlerine gelişimsel danışmanlık yapabilme becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin Tarihçesi,Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin Tarihçesi,Zeka gelişimi, zihinsel engelin tanımı ve temel kavramlar.,Zihnsel engelin sınıflandırılması, tanılanması ve yaygınlığı.,Zihinsel Engelin Etiyolojisi,Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - I,Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - II,Zihinsel Engelin değerlendirilmesi.,Zihinsel Engelli bireylerin eğitimi,Zihinsel Engelli bireylere yönelik sistematik eğitim,Zihinsel Engelli bireyler için uygun etkinlikler, araç-gereç ve etkinlik planlama.,Zihinsel engelli bireylerin geçişleri- I,Zihinsel Engelli Bireylerin Geçişleri - ıı,Aile katılımı ve işbirliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Zihinsel engelin belirtilerini ve nedenlerini açıklar. 10, 4, 9
Çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel engel tiplerini tanımlar. 10, 4, 9
Zihinsel engelin bu çocukların gelişimlerini nasıl etkilediğini açıklar. 10, 4, 9
Eğitim amaçları, ilkeleri, yöntem ve tekniklerini tanımlar. 10, 4, 9
Zihinsel engelli çocuğun gereksinimlerini analiz eder. 10, 4, 9
Çocuğun ailesi ve öğretmeninin danışma gereksinimlerini değerlendirir. 10, 4, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin TarihçesiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
2Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin TarihçesiSucuoğlu'nun kitabının ilk bölümü okunacak.
3Zeka gelişimi, zihinsel engelin tanımı ve temel kavramlar.MEB yanının ilk bölümü okunacak.
4Zihnsel engelin sınıflandırılması, tanılanması ve yaygınlığı.Sucuoğlu, 2. bölüm okunacak.
5Zihinsel Engelin EtiyolojisiSucuoğlu 3. bölüm okunacak.
6Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - ISucuoğlu 4. bölüm okunacak.
7Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - IISucuoğlu 4. bölüm okunacak.
8Zihinsel Engelin değerlendirilmesi.Sucuoğlu, 5. bölüm okunacak.
9Zihinsel Engelli bireylerin eğitimiSucuoğlu 6. bölüm okunacak.
10Zihinsel Engelli bireylere yönelik sistematik eğitimSucuoğlu 7. bölüm okunacak.
11Zihinsel Engelli bireyler için uygun etkinlikler, araç-gereç ve etkinlik planlama.MEB 2. ve 3. bölümler okunacak.
12Zihinsel engelli bireylerin geçişleri- ISucuoğlu 8. bölüm okunacak.
13Zihinsel Engelli Bireylerin Geçişleri - ııSucuoğlu 8. bölüm okunacak.
14Aile katılımı ve işbirliğiSucuoğlu 9. bölüm okunacak.
Kaynak
Sucuoğlu, B. (2015, Ed.). Zihin Engelliler ve Eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık. MEB(2007). Çocuk Gelişimi ve Zihinsel Engelliler. Ankara: MEB Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı236
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZİHİNSEL ENGELÇGL3135290Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste öğrencilere zihinsel engelli çocukları ayırtetme, hangi tipte olduğunu anlama, gelişimsel tanılama yaparak destek gereksinimlerini belirleyebilme ve ailelerine- öğretmenlerine gelişimsel danışmanlık yapabilme becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin Tarihçesi,Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin Tarihçesi,Zeka gelişimi, zihinsel engelin tanımı ve temel kavramlar.,Zihnsel engelin sınıflandırılması, tanılanması ve yaygınlığı.,Zihinsel Engelin Etiyolojisi,Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - I,Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - II,Zihinsel Engelin değerlendirilmesi.,Zihinsel Engelli bireylerin eğitimi,Zihinsel Engelli bireylere yönelik sistematik eğitim,Zihinsel Engelli bireyler için uygun etkinlikler, araç-gereç ve etkinlik planlama.,Zihinsel engelli bireylerin geçişleri- I,Zihinsel Engelli Bireylerin Geçişleri - ıı,Aile katılımı ve işbirliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Zihinsel engelin belirtilerini ve nedenlerini açıklar. 10, 4, 9
Çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel engel tiplerini tanımlar. 10, 4, 9
Zihinsel engelin bu çocukların gelişimlerini nasıl etkilediğini açıklar. 10, 4, 9
Eğitim amaçları, ilkeleri, yöntem ve tekniklerini tanımlar. 10, 4, 9
Zihinsel engelli çocuğun gereksinimlerini analiz eder. 10, 4, 9
Çocuğun ailesi ve öğretmeninin danışma gereksinimlerini değerlendirir. 10, 4, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin TarihçesiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
2Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin TarihçesiSucuoğlu'nun kitabının ilk bölümü okunacak.
3Zeka gelişimi, zihinsel engelin tanımı ve temel kavramlar.MEB yanının ilk bölümü okunacak.
4Zihnsel engelin sınıflandırılması, tanılanması ve yaygınlığı.Sucuoğlu, 2. bölüm okunacak.
5Zihinsel Engelin EtiyolojisiSucuoğlu 3. bölüm okunacak.
6Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - ISucuoğlu 4. bölüm okunacak.
7Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - IISucuoğlu 4. bölüm okunacak.
8Zihinsel Engelin değerlendirilmesi.Sucuoğlu, 5. bölüm okunacak.
9Zihinsel Engelli bireylerin eğitimiSucuoğlu 6. bölüm okunacak.
10Zihinsel Engelli bireylere yönelik sistematik eğitimSucuoğlu 7. bölüm okunacak.
11Zihinsel Engelli bireyler için uygun etkinlikler, araç-gereç ve etkinlik planlama.MEB 2. ve 3. bölümler okunacak.
12Zihinsel engelli bireylerin geçişleri- ISucuoğlu 8. bölüm okunacak.
13Zihinsel Engelli Bireylerin Geçişleri - ııSucuoğlu 8. bölüm okunacak.
14Aile katılımı ve işbirliğiSucuoğlu 9. bölüm okunacak.
Kaynak
Sucuoğlu, B. (2015, Ed.). Zihin Engelliler ve Eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık. MEB(2007). Çocuk Gelişimi ve Zihinsel Engelliler. Ankara: MEB Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31