Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ UYGULAMALARIÇGL3235430Bahar Dönemi0+423
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı3-6 yaş okulöncesi dönem çocuklarının; sosyal-duygusal, bilişsel, motor, dil ve özbakım gelişimlerini desteklemeye yönelik yarım günlük eğitim programı hazırlayabilmek ve uygulayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Gözlem,Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi,Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi,1 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 drama, 1 müzik etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 cimnastik, 1 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 drama, 1 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 jimnastik, 1 müzik, 1 oyun etkinliği hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3-6 yaş okulöncesi dönem çocuklarına yönelik; - Oyun ve oyun materyalleri hazırlar. 14, 6, 9F
- Okulöncesi eğitiminde gelişim alanlarını desteklemeye yönelik program geliştirir ve uygular. 14, 6, 9F
- Çocuk edebiyatı etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
- Okulöncesi dönemde matematik ve fen eğitimi etkinliği hazırlar ve uygular.14, 9F
- Okulöncesi dönemde drama etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
- Çocukluk döneminde müzik etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
- Çocukluk döneminde jimnastik etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
Çocukluk döneminde sanat etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GözlemÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesiÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
3Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesiÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
41 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
51 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
61 drama, 1 müzik etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
71 cimnastik, 1 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
81 drama, 1 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
91 jimnastik, 1 müzik, 1 oyun etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
10Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
11Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
12Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
13Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
14Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
Kaynak
Okulöncesi program geliştirmeye yönelik güncel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ UYGULAMALARIÇGL3235430Bahar Dönemi0+423
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı3-6 yaş okulöncesi dönem çocuklarının; sosyal-duygusal, bilişsel, motor, dil ve özbakım gelişimlerini desteklemeye yönelik yarım günlük eğitim programı hazırlayabilmek ve uygulayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Gözlem,Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi,Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi,1 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 drama, 1 müzik etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 cimnastik, 1 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 drama, 1 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanması,1 jimnastik, 1 müzik, 1 oyun etkinliği hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması,Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3-6 yaş okulöncesi dönem çocuklarına yönelik; - Oyun ve oyun materyalleri hazırlar. 14, 6, 9F
- Okulöncesi eğitiminde gelişim alanlarını desteklemeye yönelik program geliştirir ve uygular. 14, 6, 9F
- Çocuk edebiyatı etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
- Okulöncesi dönemde matematik ve fen eğitimi etkinliği hazırlar ve uygular.14, 9F
- Okulöncesi dönemde drama etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
- Çocukluk döneminde müzik etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
- Çocukluk döneminde jimnastik etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
Çocukluk döneminde sanat etkinliği hazırlar ve uygular. 14, 6, 9F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GözlemÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesiÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
3Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesiÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
41 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
51 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
61 drama, 1 müzik etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
71 cimnastik, 1 fen-matematik, 1 edebiyat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
81 drama, 1 oyun, 1 sanat etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
91 jimnastik, 1 müzik, 1 oyun etkinliği hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
10Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
11Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
12Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
13Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
14Seçilen 3 etkinliğin hazırlanması ve uygulanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
Kaynak
Okulöncesi program geliştirmeye yönelik güncel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31