Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTSEL YAKLAŞIMLARÇGL2225060Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErken Çocukluk dönemindeki belli başlı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olması bu yaklaşımlarla ilgili ilke, kavram ve uygulamaları ayrıntılı analiz edebilme ve Türkiye için bu yaklaşımların uygulanabilirliği konularında yorumlama ve uygulama yeterliliğine sahip olunması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, tanıtım
,Head start Yaklaşımı 1
,Head start Yaklaşımı 2,Montessori Yaklaşımı 1
,Montessori Yaklaşımı 2
,High Scope Yaklaşımı 1
,High Scope Yaklaşımı 2
,Regio Emillia Yaklaşımı 1
,Regio Emillia Yaklaşımı 2
,Waldorf Yaklaşımı 1
,Waldorf Yaklaşımı 2,Tüm yaklaşımları genel değerlendirme- küçük grup çalışması
,Proje Sunumları
,Proje Sunumları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türkiye'de uygulanan eğitsel yaklaşımları değerlendirir. 10, 9A, E
Türkiye'de ve Dünya'da yaygın olarak uygulanan eğitsel yaklaşımları tanır.10, 16, 9A
Erken çocukluk dönemindeki temel yaklaşımları ile ilgili ilke, kavram ve uygulamaları açıklar.16A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, tanıtım
Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2Head start Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Head Start Programını okuma
3Head start Yaklaşımı 2Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Head Start Programını okuma
4Montessori Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Montessori Programını okuma
5Montessori Yaklaşımı 2
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Montessori Programını okuma
6High Scope Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından High Scope Programını okuma
7High Scope Yaklaşımı 2
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından High Scope Programını okuma
8Regio Emillia Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Regio Emillia Yaklaşımı konusunu okuma
9Regio Emillia Yaklaşımı 2
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Regio Emillia Yaklaşımı konusunu okuma
10Waldorf Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Waldorf Yaklaşımı konusunu okuma
11Waldorf Yaklaşımı 2Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Waldorf Yaklaşımı konusunu okuma
12Tüm yaklaşımları genel değerlendirme- küçük grup çalışması
13Proje Sunumları
14Proje Sunumları
Kaynak
Woods, P; Boyle, M; Hubbard, N. (1999). Multicultural Children in the Early yaers. Multilingual Matters Ltd, Toronto, Canada. Gandini, L; Hill,L; Schwall, C(eds). (2005). In the Spirit of the Studio, Laerning from the Atelier of Reggio Emilia. Teachers College Pres, NY, USA. Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Kessler,S; Swadener,B:B (eds).(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum, Beginning the Dialogue. Teachers College, NY,USA. Edward,C; Gandini,L;Forman,G.(1998). The Hundred languages of Children, The Reggio Emilia Approach Advanced reflections. Ablex Publishing Corporation, Greenwich, England. Driscoll, A; Nagel, N.G. (1999). Early Childhood Education, Birth-8. Allyn and Bacon, Boston,USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı236
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTSEL YAKLAŞIMLARÇGL2225060Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErken Çocukluk dönemindeki belli başlı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olması bu yaklaşımlarla ilgili ilke, kavram ve uygulamaları ayrıntılı analiz edebilme ve Türkiye için bu yaklaşımların uygulanabilirliği konularında yorumlama ve uygulama yeterliliğine sahip olunması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, tanıtım
,Head start Yaklaşımı 1
,Head start Yaklaşımı 2,Montessori Yaklaşımı 1
,Montessori Yaklaşımı 2
,High Scope Yaklaşımı 1
,High Scope Yaklaşımı 2
,Regio Emillia Yaklaşımı 1
,Regio Emillia Yaklaşımı 2
,Waldorf Yaklaşımı 1
,Waldorf Yaklaşımı 2,Tüm yaklaşımları genel değerlendirme- küçük grup çalışması
,Proje Sunumları
,Proje Sunumları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türkiye'de uygulanan eğitsel yaklaşımları değerlendirir. 10, 9A, E
Türkiye'de ve Dünya'da yaygın olarak uygulanan eğitsel yaklaşımları tanır.10, 16, 9A
Erken çocukluk dönemindeki temel yaklaşımları ile ilgili ilke, kavram ve uygulamaları açıklar.16A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, tanıtım
Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2Head start Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Head Start Programını okuma
3Head start Yaklaşımı 2Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Head Start Programını okuma
4Montessori Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Montessori Programını okuma
5Montessori Yaklaşımı 2
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Montessori Programını okuma
6High Scope Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından High Scope Programını okuma
7High Scope Yaklaşımı 2
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından High Scope Programını okuma
8Regio Emillia Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Regio Emillia Yaklaşımı konusunu okuma
9Regio Emillia Yaklaşımı 2
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Regio Emillia Yaklaşımı konusunu okuma
10Waldorf Yaklaşımı 1
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Waldorf Yaklaşımı konusunu okuma
11Waldorf Yaklaşımı 2Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar kitabından Waldorf Yaklaşımı konusunu okuma
12Tüm yaklaşımları genel değerlendirme- küçük grup çalışması
13Proje Sunumları
14Proje Sunumları
Kaynak
Woods, P; Boyle, M; Hubbard, N. (1999). Multicultural Children in the Early yaers. Multilingual Matters Ltd, Toronto, Canada. Gandini, L; Hill,L; Schwall, C(eds). (2005). In the Spirit of the Studio, Laerning from the Atelier of Reggio Emilia. Teachers College Pres, NY, USA. Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Kessler,S; Swadener,B:B (eds).(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum, Beginning the Dialogue. Teachers College, NY,USA. Edward,C; Gandini,L;Forman,G.(1998). The Hundred languages of Children, The Reggio Emilia Approach Advanced reflections. Ablex Publishing Corporation, Greenwich, England. Driscoll, A; Nagel, N.G. (1999). Early Childhood Education, Birth-8. Allyn and Bacon, Boston,USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31