Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK,SANAT VE YARATICILIKÇGL2124950Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin yaratıcı düşünceye sahip olmaları için gerekli teknikleri öğrenebilmelerini ve kullanabilmelerini, Çocuklarda gelişimlerine göre yaratıcılığın gelişimini, Öğrendikleri yaratıcı düşünce tekniklerini çocukla iletişim kurmaları ve çocuklarla yapacakları uygulamalar sırasında kullanabilmelerini, Çocukların çizimle ilgili gelişimsel aşamalarını öğrenmek ve sanat aracılığı ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sergileyebileceklerini öğrenmelerini sağlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaratıcılık nedir, yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri, yaratıcılık ve beyin,Yaratıcılık düşünme kuramları,Yaratıcılık süreçleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler,Yaratıcılığı etkileyen faktörler,Yaratıcılığı öğrenmede eğitim kurumları ve öğretmenler,Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat,Çocuklarda çizimle ilgili gelişimsel aşamalar, çocuk ve resim,Müzelerin ve sanat galerilerinin çocuğun yaşantısındaki önemi,Yaratıcı sanat çalışmaları ve artık materyaller,,Çocuklarda yaratıcılık gelişimini sağlayan yöntem ve teknikler,Proje (Müzelere gezi ve ödev hazırlama),Uygulama,Uygulama,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kendi yaratıcılığını geliştirir.14, 5E
Çocukların yaşlarına göre yaratıcılığın gelişimini açıklar. 16, 9A
Çocukların yaratıcılığının gelişmesini sağlayacak etkinlikler planlar.14, 5A, E
Yaratıcılık ile ilgili kavram ve süreçleri açıklar.16A
Çocuklara uygun sanat etkinlikleri hazırlar.16, 5A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaratıcılık nedir, yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri, yaratıcılık ve beyin
2Yaratıcılık düşünme kuramları
3Yaratıcılık süreçleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler
4Yaratıcılığı etkileyen faktörler
5Yaratıcılığı öğrenmede eğitim kurumları ve öğretmenler
6Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat
7Çocuklarda çizimle ilgili gelişimsel aşamalar, çocuk ve resim
8Müzelerin ve sanat galerilerinin çocuğun yaşantısındaki önemi
9Yaratıcı sanat çalışmaları ve artık materyaller,
10Çocuklarda yaratıcılık gelişimini sağlayan yöntem ve teknikler
11Proje (Müzelere gezi ve ödev hazırlama)
12Uygulama
13Uygulama
14Uygulama
Kaynak
Matthews,J(1994).Help children to Draw&Paint in Early Childhood Children&Visual Representatıon. .Schirmacher,R(2006).Art and Creative Dvelopment For Young Children.Thompson Delmar learning. May, R.(2003).Yaratma cesareti(Çev:Alper Oysal). 8.basım.Istanbul:Metris yayınları. Kalburan,C.N (2011). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2714
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK,SANAT VE YARATICILIKÇGL2124950Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin yaratıcı düşünceye sahip olmaları için gerekli teknikleri öğrenebilmelerini ve kullanabilmelerini, Çocuklarda gelişimlerine göre yaratıcılığın gelişimini, Öğrendikleri yaratıcı düşünce tekniklerini çocukla iletişim kurmaları ve çocuklarla yapacakları uygulamalar sırasında kullanabilmelerini, Çocukların çizimle ilgili gelişimsel aşamalarını öğrenmek ve sanat aracılığı ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sergileyebileceklerini öğrenmelerini sağlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaratıcılık nedir, yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri, yaratıcılık ve beyin,Yaratıcılık düşünme kuramları,Yaratıcılık süreçleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler,Yaratıcılığı etkileyen faktörler,Yaratıcılığı öğrenmede eğitim kurumları ve öğretmenler,Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat,Çocuklarda çizimle ilgili gelişimsel aşamalar, çocuk ve resim,Müzelerin ve sanat galerilerinin çocuğun yaşantısındaki önemi,Yaratıcı sanat çalışmaları ve artık materyaller,,Çocuklarda yaratıcılık gelişimini sağlayan yöntem ve teknikler,Proje (Müzelere gezi ve ödev hazırlama),Uygulama,Uygulama,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kendi yaratıcılığını geliştirir.14, 5E
Çocukların yaşlarına göre yaratıcılığın gelişimini açıklar. 16, 9A
Çocukların yaratıcılığının gelişmesini sağlayacak etkinlikler planlar.14, 5A, E
Yaratıcılık ile ilgili kavram ve süreçleri açıklar.16A
Çocuklara uygun sanat etkinlikleri hazırlar.16, 5A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaratıcılık nedir, yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri, yaratıcılık ve beyin
2Yaratıcılık düşünme kuramları
3Yaratıcılık süreçleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler
4Yaratıcılığı etkileyen faktörler
5Yaratıcılığı öğrenmede eğitim kurumları ve öğretmenler
6Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat
7Çocuklarda çizimle ilgili gelişimsel aşamalar, çocuk ve resim
8Müzelerin ve sanat galerilerinin çocuğun yaşantısındaki önemi
9Yaratıcı sanat çalışmaları ve artık materyaller,
10Çocuklarda yaratıcılık gelişimini sağlayan yöntem ve teknikler
11Proje (Müzelere gezi ve ödev hazırlama)
12Uygulama
13Uygulama
14Uygulama
Kaynak
Matthews,J(1994).Help children to Draw&Paint in Early Childhood Children&Visual Representatıon. .Schirmacher,R(2006).Art and Creative Dvelopment For Young Children.Thompson Delmar learning. May, R.(2003).Yaratma cesareti(Çev:Alper Oysal). 8.basım.Istanbul:Metris yayınları. Kalburan,C.N (2011). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31