Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ IIÇGL1213750Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğine neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Özel eğitimde temel kavramlar,Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumu,Özel eğitimin amaç ve ilkeleri Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı,Gelişimi risk altında olan çocuklar,Zihin engelli çocuklar,Fiziksel engelli çocuklar,Öğrenme güçlüğü olan çocuklar,Otistik bozukluğu olan çocuklar,İletişim bozukluğu olan çocuklar,İşitme engelli çocuklar,Görme engelli çocuklar,Üstün yetenekli çocuklar,Özel gereksinimli çocukların aileleri,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel eğitimde temel kavramları ve tarihçeyi tartışır.10, 16, 9A, E
Özel eğitimde tarihsel süreçleri, dünyadaki ve Türkiye'deki durumu yorumlar.10, 16, 9A, E
Özel gereksinimli farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özelliklerini ve bu çocukların gelişimini destekleyici programları ayırt eder. 10, 16, 9A, E
Gelişimi risk altında olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Zihin engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Fiziksel engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Otistik bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
İletişim bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
İşitme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Görme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Üstün yetenekli olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Özel eğitimde temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Özel eğitimin amaç ve ilkeleri Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Gelişimi risk altında olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Zihin engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Fiziksel engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Öğrenme güçlüğü olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Otistik bozukluğu olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İletişim bozukluğu olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İşitme engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Görme engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Üstün yetenekli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Özel gereksinimli çocukların aileleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14DeğerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Greenspan, I.S., Wieder, S., Simons, R. (2004) Özel Gereksinimli Çocuk (Çev. İsmail Ersevim). Özgür Yayınları, İstanbul. Baykoç, N., (2011) (Edt.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Eğiten Yayınları, Ankara. Doğru, S.Y., Saltalı, N.D., (2011) Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim. Maya Akademi, Ankara. Diken, H.İ., (2012) (Edt.) Özel Eğitimde Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim. Pegem Akademi Yayınları, Ankara. Metin, N., (2012) (Edt.) Özel gereksinimli Çocuklar. Maya Akademi Yayınları, Ankara. Akçamete, G., (2008) (Edt.) Özel Eğitim. Kök Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme71070
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8216
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı21632
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ IIÇGL1213750Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğine neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Özel eğitimde temel kavramlar,Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumu,Özel eğitimin amaç ve ilkeleri Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı,Gelişimi risk altında olan çocuklar,Zihin engelli çocuklar,Fiziksel engelli çocuklar,Öğrenme güçlüğü olan çocuklar,Otistik bozukluğu olan çocuklar,İletişim bozukluğu olan çocuklar,İşitme engelli çocuklar,Görme engelli çocuklar,Üstün yetenekli çocuklar,Özel gereksinimli çocukların aileleri,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel eğitimde temel kavramları ve tarihçeyi tartışır.10, 16, 9A, E
Özel eğitimde tarihsel süreçleri, dünyadaki ve Türkiye'deki durumu yorumlar.10, 16, 9A, E
Özel gereksinimli farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özelliklerini ve bu çocukların gelişimini destekleyici programları ayırt eder. 10, 16, 9A, E
Gelişimi risk altında olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Zihin engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Fiziksel engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Otistik bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
İletişim bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
İşitme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Görme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Üstün yetenekli olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Özel eğitimde temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Özel eğitimin amaç ve ilkeleri Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Gelişimi risk altında olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Zihin engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Fiziksel engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Öğrenme güçlüğü olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Otistik bozukluğu olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İletişim bozukluğu olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İşitme engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Görme engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Üstün yetenekli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Özel gereksinimli çocukların aileleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14DeğerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Greenspan, I.S., Wieder, S., Simons, R. (2004) Özel Gereksinimli Çocuk (Çev. İsmail Ersevim). Özgür Yayınları, İstanbul. Baykoç, N., (2011) (Edt.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Eğiten Yayınları, Ankara. Doğru, S.Y., Saltalı, N.D., (2011) Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim. Maya Akademi, Ankara. Diken, H.İ., (2012) (Edt.) Özel Eğitimde Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim. Pegem Akademi Yayınları, Ankara. Metin, N., (2012) (Edt.) Özel gereksinimli Çocuklar. Maya Akademi Yayınları, Ankara. Akçamete, G., (2008) (Edt.) Özel Eğitim. Kök Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31