Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YARATICI DRAMA ÇGL3135330Güz Dönemi1+434
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYaratıcı dramaya ait temel kavramları öğrenmek, yaratıcı drama uygulamalarına katılmak ve normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların gelişimine uygun yaratıcı drama programları hazırlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Eğitimde yaratıcı dramaya yönelik temel kavramlar,Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması,Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması ,Eğitimde yaratıcı dramanın ilkeleri ve program uygulamalarına giriş,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme ,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme ,Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulama,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Zihinsel engelli çocuklarda drama ve örnek uygulama ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Drama, eğitimde yaratıcı drama tanımı, hedefleri, özelliklerini tanımlar. 10, 16, 19, 5, 9
Eğitimde yaratıcı drama ile ilgili gerekli teknikleri kullanır, uygulamalar planlar ve değerlendirir böylece hazır bulunuşluk gösterir.10, 16, 19, 5, 9
Eğitimde yaratıcı drama programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularını açıklar.10, 16, 19, 5, 9
Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar gösterir.10, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini gösterir.10, 16, 19, 5, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Eğitimde yaratıcı dramaya yönelik temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Eğitimde yaratıcı dramanın ilkeleri ve program uygulamalarına girişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Zihinsel engelli çocuklarda drama ve örnek uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Mc Caslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. Players Press Inc, California, ABD. Bee, H. (1995), Life-span Development. Harper Collins College Publishers, USA. Mussen, P.H., Conger, J.J., Hustant, A.C.(1990) Child development & Personality. Harper Collins Publishers, New York, USA. Cattanach, A. (1992). Drama for People with Special Needs. A& C Black, London, England. Brewer, J.A.(1995). Early Childhood Education. Alynn and Bacon, Boston,USA. Gönen, M. (Ed.),Şahin, S., Yükselen, A.,Tanju, E., Celep, S. (2006). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Yaratıcı Drama. Epsilon Yayıncılık, İstanbul. Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Naturel Kitap, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YARATICI DRAMA ÇGL3135330Güz Dönemi1+434
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYaratıcı dramaya ait temel kavramları öğrenmek, yaratıcı drama uygulamalarına katılmak ve normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların gelişimine uygun yaratıcı drama programları hazırlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Eğitimde yaratıcı dramaya yönelik temel kavramlar,Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması,Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması ,Eğitimde yaratıcı dramanın ilkeleri ve program uygulamalarına giriş,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme ,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme ,Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulama,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Zihinsel engelli çocuklarda drama ve örnek uygulama ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Drama, eğitimde yaratıcı drama tanımı, hedefleri, özelliklerini tanımlar. 10, 16, 19, 5, 9
Eğitimde yaratıcı drama ile ilgili gerekli teknikleri kullanır, uygulamalar planlar ve değerlendirir böylece hazır bulunuşluk gösterir.10, 16, 19, 5, 9
Eğitimde yaratıcı drama programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularını açıklar.10, 16, 19, 5, 9
Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar gösterir.10, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini gösterir.10, 16, 19, 5, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Eğitimde yaratıcı dramaya yönelik temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Eğitimde yaratıcı dramanın ilkeleri ve program uygulamalarına girişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Zihinsel engelli çocuklarda drama ve örnek uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Mc Caslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. Players Press Inc, California, ABD. Bee, H. (1995), Life-span Development. Harper Collins College Publishers, USA. Mussen, P.H., Conger, J.J., Hustant, A.C.(1990) Child development & Personality. Harper Collins Publishers, New York, USA. Cattanach, A. (1992). Drama for People with Special Needs. A& C Black, London, England. Brewer, J.A.(1995). Early Childhood Education. Alynn and Bacon, Boston,USA. Gönen, M. (Ed.),Şahin, S., Yükselen, A.,Tanju, E., Celep, S. (2006). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Yaratıcı Drama. Epsilon Yayıncılık, İstanbul. Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Naturel Kitap, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31