Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİŞSEL GELİŞİMÇGL2225010Bahar Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerProf.Dr. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı; öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel gelişime giriş,Temel kavramlar ve konular,Öğrenme kuramları,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Vygotsky'nin sosyo-kültürel kuram, Bruner'in yapısal kuramı, Bandura'nın sosyal öğrenme teorisi,Bilgi işleme teorileri,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma,0-3 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar ve oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
0-6 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri,6-12 yaş için bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
6-12 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
7-18 yaş arasındaki çocukların bilişsel gelişim özellikleri
Bilişsel gelişimin değerlendirilmesi,Teknoloji ve bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Müzik, resim gibi sanatların bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Algı, dikkat ve bellek çalışmaları
Ülkemizde bilişsel gelişim alanında yapılmış bilimsel çalışmalar,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel gelişim ve bilişsel gelişim süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur.10, 2, 9A, E
Çocukların bilişsel gelişimini değerlendirmeyi öğrenir.10, 2, 9A, E
Destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde eder.10, 2, 9A, E
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.10, 2, 9A, E
Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretir. 10, 2, 9A, E
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahip olur. 10, 2, 9A, E
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.10, 2, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel gelişime girişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Temel kavramlar ve konularÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Öğrenme kuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Piaget'nin bilişsel yapısal kuramıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Piaget'nin bilişsel yapısal kuramıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Piaget'nin bilişsel yapısal kuramıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vygotsky'nin sosyo-kültürel kuram, Bruner'in yapısal kuramı, Bandura'nın sosyal öğrenme teorisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bilgi işleme teorileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
100-3 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar ve oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
0-6 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
116-12 yaş için bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
6-12 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
7-18 yaş arasındaki çocukların bilişsel gelişim özellikleri
Bilişsel gelişimin değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Teknoloji ve bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Müzik, resim gibi sanatların bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Algı, dikkat ve bellek çalışmaları
Ülkemizde bilişsel gelişim alanında yapılmış bilimsel çalışmalar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Keil, F.C. (1989) Concepts, Kinds, and Cognitive Development (Learning, Development, and Conceptual Change) The MIT Press Wellman, H.M. (1990) The Child's Theory of Mind (Learning, Development & Conceptual Change) Kanwisher, N,; Moscovitch, M. (2000) The cognitive neuroscience of face processing U.K. Adalet K., Ömeroğlu, E. (2007) Bilişsel Gelişim. Morpa yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7642
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİŞSEL GELİŞİMÇGL2225010Bahar Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerProf.Dr. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı; öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel gelişime giriş,Temel kavramlar ve konular,Öğrenme kuramları,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Vygotsky'nin sosyo-kültürel kuram, Bruner'in yapısal kuramı, Bandura'nın sosyal öğrenme teorisi,Bilgi işleme teorileri,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma,0-3 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar ve oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
0-6 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri,6-12 yaş için bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
6-12 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
7-18 yaş arasındaki çocukların bilişsel gelişim özellikleri
Bilişsel gelişimin değerlendirilmesi,Teknoloji ve bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Müzik, resim gibi sanatların bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Algı, dikkat ve bellek çalışmaları
Ülkemizde bilişsel gelişim alanında yapılmış bilimsel çalışmalar,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel gelişim ve bilişsel gelişim süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur.10, 2, 9A, E
Çocukların bilişsel gelişimini değerlendirmeyi öğrenir.10, 2, 9A, E
Destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde eder.10, 2, 9A, E
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.10, 2, 9A, E
Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretir. 10, 2, 9A, E
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahip olur. 10, 2, 9A, E
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.10, 2, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel gelişime girişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Temel kavramlar ve konularÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Öğrenme kuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Piaget'nin bilişsel yapısal kuramıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Piaget'nin bilişsel yapısal kuramıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Piaget'nin bilişsel yapısal kuramıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vygotsky'nin sosyo-kültürel kuram, Bruner'in yapısal kuramı, Bandura'nın sosyal öğrenme teorisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bilgi işleme teorileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
100-3 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar ve oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
0-6 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
116-12 yaş için bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar
6-12 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar
7-18 yaş arasındaki çocukların bilişsel gelişim özellikleri
Bilişsel gelişimin değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Teknoloji ve bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Müzik, resim gibi sanatların bilişsel gelişim üzerindeki etkileri
Algı, dikkat ve bellek çalışmaları
Ülkemizde bilişsel gelişim alanında yapılmış bilimsel çalışmalar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Keil, F.C. (1989) Concepts, Kinds, and Cognitive Development (Learning, Development, and Conceptual Change) The MIT Press Wellman, H.M. (1990) The Child's Theory of Mind (Learning, Development & Conceptual Change) Kanwisher, N,; Moscovitch, M. (2000) The cognitive neuroscience of face processing U.K. Adalet K., Ömeroğlu, E. (2007) Bilişsel Gelişim. Morpa yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31