Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ IÇGL1113730Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde (Geç Çocukluk) Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda Çocuk Gelişimcinin rolünü ve önemini vurgulamak, ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlar,Gelişimde temel kuramlar,Gelişimde temel kuramlar,Doğum öncesi dönemde gelişim,Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi,Bebeklik döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde eğitimin gelişim üzerine etkisi,Okul döneminde (geç çocukluk) gelişim,Ahlak gelişimi,Ergenlik döneminde gelişim,Yaşam boyu gelişimde yer alan meslekler,Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi,Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanında temel kavram ve kuramları tartışır.10, 14, 16, 19, 9A
Doğum öncesi gelişimi anlatır.10, 14, 16, 19, 9A
Bebeklik dönemini gelişimini açıklar.16, 19, 9A, E
Gelişimde çevrenin etkisini yorumlar.10, 14, 16, 19, 9A
Çocukluk dönemiyle ilgili gelişimsel özellikleri açıklar.14, 16, 19, 9A
Erken çocukluk dönemi gelişim evrelerini açıklar.10, 14, 16, 9A
Erken çocukluk döneminde eğitimin önemini ifade eder.14, 16, 19, 9A
Okul döneminde gelişimin evrelerini açıklar.14, 16, 9A
Ergenlik dönemiyle ilgili gelişim özelliklerini açıklar.14, 16, 9A
Çocuk gelişiminde meslekler arası işbirliğinin önemini açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Gelişimde temel kuramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gelişimde temel kuramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Doğum öncesi dönemde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bebeklik döneminde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Erken çocukluk döneminde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Erken çocukluk döneminde eğitimin gelişim üzerine etkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Okul döneminde (geç çocukluk) gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Ahlak gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Ergenlik döneminde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Yaşam boyu gelişimde yer alan mesleklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Ataman, A. (Ed.) (2003). Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Bayhan, P., Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayıncılık, İstanbul. Santrock, John W. (2011). Yüksel, G. (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim-Life Span Development. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.,İstanbul. Berk, L. (2014). Işıkoğlu Erdoğan N. (Çev. Ed.) Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme71070
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8216
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı0160
Genel Sınav ve Hazırlığı0200
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(128/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ IÇGL1113730Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde (Geç Çocukluk) Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda Çocuk Gelişimcinin rolünü ve önemini vurgulamak, ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlar,Gelişimde temel kuramlar,Gelişimde temel kuramlar,Doğum öncesi dönemde gelişim,Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi,Bebeklik döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde eğitimin gelişim üzerine etkisi,Okul döneminde (geç çocukluk) gelişim,Ahlak gelişimi,Ergenlik döneminde gelişim,Yaşam boyu gelişimde yer alan meslekler,Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi,Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanında temel kavram ve kuramları tartışır.10, 14, 16, 19, 9A
Doğum öncesi gelişimi anlatır.10, 14, 16, 19, 9A
Bebeklik dönemini gelişimini açıklar.16, 19, 9A, E
Gelişimde çevrenin etkisini yorumlar.10, 14, 16, 19, 9A
Çocukluk dönemiyle ilgili gelişimsel özellikleri açıklar.14, 16, 19, 9A
Erken çocukluk dönemi gelişim evrelerini açıklar.10, 14, 16, 9A
Erken çocukluk döneminde eğitimin önemini ifade eder.14, 16, 19, 9A
Okul döneminde gelişimin evrelerini açıklar.14, 16, 9A
Ergenlik dönemiyle ilgili gelişim özelliklerini açıklar.14, 16, 9A
Çocuk gelişiminde meslekler arası işbirliğinin önemini açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Gelişimde temel kuramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gelişimde temel kuramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Doğum öncesi dönemde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bebeklik döneminde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Erken çocukluk döneminde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Erken çocukluk döneminde eğitimin gelişim üzerine etkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Okul döneminde (geç çocukluk) gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Ahlak gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Ergenlik döneminde gelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Yaşam boyu gelişimde yer alan mesleklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Ataman, A. (Ed.) (2003). Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Bayhan, P., Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayıncılık, İstanbul. Santrock, John W. (2011). Yüksel, G. (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim-Life Span Development. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.,İstanbul. Berk, L. (2014). Işıkoğlu Erdoğan N. (Çev. Ed.) Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31