Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİÇGL3135230Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin YILMAZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk ve ergenlerde sıklıkla rastlanan ve gelişimsel psikopatoloji altında incelenen uyum ve davranış problemlerine ilişkin bilgi vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Ebeveyn Tutumları,Ebeveyn Tutumları,Gelişim Dönemleri (Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky, Bruner),Gelişim Bozuklukları (Otizm, Atipik otizm, Asperger, Dezintegratif boz., Ret sendromu),Zihinsel Yetersizlik,Yeme Bozuklukları,Yeme Bozuklukları,ADHD-Öğrenme Güçlükleri
,ADHD-Öğrenme Güçlükleri,Çocukluk Çağı Depresyonu,Anksiyete Bozuklukları,Çocuklukta ihmal ve istismar,Çocuklukta ihmal ve istismar,Cinsel Kimlik Gelişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla rastlanan ruh sağlığı ve uyum problemlerini analiz eder.10, 4, 9A, E
Ruh sağlığı ve uyum problemlerinin davranışsal belirtilerini öğrenir ve uygun değerlendirme ve yönlendirmelerini teorik birikimiyle açıklar. 10, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ebeveyn TutumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Ebeveyn TutumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gelişim Dönemleri (Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky, Bruner)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Gelişim Bozuklukları (Otizm, Atipik otizm, Asperger, Dezintegratif boz., Ret sendromu)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Zihinsel YetersizlikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yeme BozukluklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Yeme BozukluklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8ADHD-Öğrenme Güçlükleri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9ADHD-Öğrenme GüçlükleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocukluk Çağı DepresyonuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Anksiyete BozukluklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuklukta ihmal ve istismarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuklukta ihmal ve istismarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Cinsel Kimlik GelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Alloy, L. B. (2005). Abnormal psychology: current perspectives. McGraw Hill, Boston. Butcher, J. N. (2004). Abnormal psychology. Allyn and Bacon, Boston, MA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi166
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı177
Genel Sınav ve Hazırlığı177
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİÇGL3135230Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin YILMAZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk ve ergenlerde sıklıkla rastlanan ve gelişimsel psikopatoloji altında incelenen uyum ve davranış problemlerine ilişkin bilgi vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Ebeveyn Tutumları,Ebeveyn Tutumları,Gelişim Dönemleri (Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky, Bruner),Gelişim Bozuklukları (Otizm, Atipik otizm, Asperger, Dezintegratif boz., Ret sendromu),Zihinsel Yetersizlik,Yeme Bozuklukları,Yeme Bozuklukları,ADHD-Öğrenme Güçlükleri
,ADHD-Öğrenme Güçlükleri,Çocukluk Çağı Depresyonu,Anksiyete Bozuklukları,Çocuklukta ihmal ve istismar,Çocuklukta ihmal ve istismar,Cinsel Kimlik Gelişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla rastlanan ruh sağlığı ve uyum problemlerini analiz eder.10, 4, 9A, E
Ruh sağlığı ve uyum problemlerinin davranışsal belirtilerini öğrenir ve uygun değerlendirme ve yönlendirmelerini teorik birikimiyle açıklar. 10, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ebeveyn TutumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Ebeveyn TutumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gelişim Dönemleri (Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky, Bruner)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Gelişim Bozuklukları (Otizm, Atipik otizm, Asperger, Dezintegratif boz., Ret sendromu)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Zihinsel YetersizlikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yeme BozukluklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Yeme BozukluklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8ADHD-Öğrenme Güçlükleri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9ADHD-Öğrenme GüçlükleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocukluk Çağı DepresyonuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Anksiyete BozukluklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuklukta ihmal ve istismarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuklukta ihmal ve istismarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Cinsel Kimlik GelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Alloy, L. B. (2005). Abnormal psychology: current perspectives. McGraw Hill, Boston. Butcher, J. N. (2004). Abnormal psychology. Allyn and Bacon, Boston, MA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31