Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK VE MÜZİKÇGL3135340Güz Dönemi1+434
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMüziğin tanımı, amaçları, eğitimdeki önemi; Çocukluk döneminde müzik gelişimi, eğitimde kullanılan müzik teknikleri,Ses Dinleme ve ayırt etme,Şarkı söyleme,Yaratıcı hareket ve dans,Ritim,Müzikli öyküler,Eğitimcini rolü ve önemi,Ortam ve çalgılar,Müziğin diğer gelişim alanları ile ilişkisi,Müzikle ilgili yaklaşımlar,Değişik çocuk grupları (örn: bebekler, engelliler, hastanede yatan çocuklar...) ile müzik çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi, İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi,Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi Çocukluk döneminde müzik gelişimi,Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri,Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik Örnekleri,Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik Örnekleri,Müzikli Öykü-Etkinlik Örnekleri,Teknikler ? Öğrenci Sunumları,Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemi,Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlar,Özel Gereksinimliler ve müzik Müzik Terapi,Uygulama Örnekleri,Proje Sunumları,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı çocuk gruplarının gelişimlerini destekleyebilecek müzik programları hazırlar, uygular ve değerlendirir.10, 15, 6, 9A
Çocuklukta yaşam boyu işitsel algının önemini açıklar.10, 15, 6, 9A
Müziğin çocuk gelişimindeki önemi ve müziğin gelişim alanları ile ilişkisini açıklar.10, 15, 6, 9A
Kullanılan teknikleri, benzerlik ve farklılıkları açıklar.10, 15, 6, 9A
Öğrenilen teknikleri çocuklar ile uygulayarak kendini değerlendirir.10, 15, 6, 9F
Gelişimci/eğitimci/aile ile ortam ve materyalin özelliklerini tanımlar ve örneklerle açıklar.10, 15, 6, 9A
Müzikle ilgili yaklaşımları belirtir ve analiz eder.10, 15, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemiÖn hazırlık yok
2 İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi Çocukluk döneminde müzik gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Müzikli Öykü-Etkinlik ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Teknikler ? Öğrenci SunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Özel Gereksinimliler ve müzik Müzik TerapiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Uygulama ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Proje SunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Proje SunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Artan, İsmihan., (1994),?Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri?,Okulöncesi Eğitimciler İçin El kitabı, YA-PA Yayınları, İstanbul. 2. Eliason, C.; Jenkins, Loa., (1994), A Practical Guide to Early Childhood Curriculum, 5th Edition, MacMillan College Publishing Company, U.S.A. 3. McDonald, T. Dorothy; Simons, Gene, M., (1989) Musical Growth and Development, Schirmer Books,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK VE MÜZİKÇGL3135340Güz Dönemi1+434
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMüziğin tanımı, amaçları, eğitimdeki önemi; Çocukluk döneminde müzik gelişimi, eğitimde kullanılan müzik teknikleri,Ses Dinleme ve ayırt etme,Şarkı söyleme,Yaratıcı hareket ve dans,Ritim,Müzikli öyküler,Eğitimcini rolü ve önemi,Ortam ve çalgılar,Müziğin diğer gelişim alanları ile ilişkisi,Müzikle ilgili yaklaşımlar,Değişik çocuk grupları (örn: bebekler, engelliler, hastanede yatan çocuklar...) ile müzik çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi, İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi,Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi Çocukluk döneminde müzik gelişimi,Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri,Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik Örnekleri,Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik Örnekleri,Müzikli Öykü-Etkinlik Örnekleri,Teknikler ? Öğrenci Sunumları,Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemi,Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlar,Özel Gereksinimliler ve müzik Müzik Terapi,Uygulama Örnekleri,Proje Sunumları,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı çocuk gruplarının gelişimlerini destekleyebilecek müzik programları hazırlar, uygular ve değerlendirir.10, 15, 6, 9A
Çocuklukta yaşam boyu işitsel algının önemini açıklar.10, 15, 6, 9A
Müziğin çocuk gelişimindeki önemi ve müziğin gelişim alanları ile ilişkisini açıklar.10, 15, 6, 9A
Kullanılan teknikleri, benzerlik ve farklılıkları açıklar.10, 15, 6, 9A
Öğrenilen teknikleri çocuklar ile uygulayarak kendini değerlendirir.10, 15, 6, 9F
Gelişimci/eğitimci/aile ile ortam ve materyalin özelliklerini tanımlar ve örneklerle açıklar.10, 15, 6, 9A
Müzikle ilgili yaklaşımları belirtir ve analiz eder.10, 15, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemiÖn hazırlık yok
2 İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi Çocukluk döneminde müzik gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Müzikli Öykü-Etkinlik ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Teknikler ? Öğrenci SunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Özel Gereksinimliler ve müzik Müzik TerapiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Uygulama ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Proje SunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Proje SunumlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Artan, İsmihan., (1994),?Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri?,Okulöncesi Eğitimciler İçin El kitabı, YA-PA Yayınları, İstanbul. 2. Eliason, C.; Jenkins, Loa., (1994), A Practical Guide to Early Childhood Curriculum, 5th Edition, MacMillan College Publishing Company, U.S.A. 3. McDonald, T. Dorothy; Simons, Gene, M., (1989) Musical Growth and Development, Schirmer Books,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31