Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇGL3235360Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. İlke ÖZAHİ İPEK
Dersi VerenlerProf.Dr. İlke ÖZAHİ İPEK, Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇİFTÇİ, Doç.Dr. Evrim BOSTANCI ERGEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin; doğum öncesi, yenidoğan ve çocukluk dönemlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatri Giriş, Pediatrik Hasta Yaklaşımı, Pediatride Tanı Yöntemleri ,Gebelik ve Doğum Fizyolojisi ,Çocuklarda Büyüme-Gelişme ,Pediatride Sık Görülen Problemler ,Çocuk İzleminin Prensipleri, Pediatrik Aciller
,Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri,Sık Görülen Hastalıklar,Prematürite ,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar
,Bağışıklık Sistemi ve Aşılar
,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ,Çocukluk Çağı Bulaşıcı Hastalıkları, Solunum Yolu Enfeksiyonları

,Anemiler
,Allerjik Hastalıklar, Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
,Adolesan Sağlığı ve Sorunları ,Pediatrik Acil Cerrahi ve Ortopedik Sorunlar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ana-çocuk sağlığına ilişkin genel bilgi edinir. 10, 16, 9A
Gebelik ve doğum fizyolojisi hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Yenidoğan fizyolojisi ve önemli hastalıkları hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Çocuklarda sık görülen problemleri, acil durumları ve ilk yardım yöntemleri hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemleri hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Anemi ve alerjik hastalıkların özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatri Giriş, Pediatrik Hasta Yaklaşımı, Pediatride Tanı Yöntemleri İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
2Gebelik ve Doğum Fizyolojisi İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
3Çocuklarda Büyüme-Gelişme İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
4Pediatride Sık Görülen Problemler İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
5Çocuk İzleminin Prensipleri, Pediatrik Aciller
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
6Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri,Sık Görülen Hastalıklar,Prematürite İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
7Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
8Bağışıklık Sistemi ve Aşılar
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
9Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
10Çocukluk Çağı Bulaşıcı Hastalıkları, Solunum Yolu Enfeksiyonları

İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
11Anemiler
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
12Allerjik Hastalıklar, Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
13Adolesan Sağlığı ve Sorunları İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
14Pediatrik Acil Cerrahi ve Ortopedik Sorunlar İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
Kaynak
1. Rudolph AM, Kamei RK, Overby KJ (eds) Rudolph?s Fundamentals of Pediatrics (Türkçe), Çeviri Ed: Yurdakök M, Ankara; Güneş Kitabevi, 2005. 2. Yurdakök M (Çeviri ed). Avery?nin Yenidoğan Hastalıkları El Kitabı (7. Baskı), Ankara; Güneş Kitabevi, 2005. 3. Güler Ç, Akın L (eds) Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara; Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2714
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı0100
Genel Sınav ve Hazırlığı0100
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇGL3235360Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. İlke ÖZAHİ İPEK
Dersi VerenlerProf.Dr. İlke ÖZAHİ İPEK, Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇİFTÇİ, Doç.Dr. Evrim BOSTANCI ERGEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin; doğum öncesi, yenidoğan ve çocukluk dönemlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatri Giriş, Pediatrik Hasta Yaklaşımı, Pediatride Tanı Yöntemleri ,Gebelik ve Doğum Fizyolojisi ,Çocuklarda Büyüme-Gelişme ,Pediatride Sık Görülen Problemler ,Çocuk İzleminin Prensipleri, Pediatrik Aciller
,Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri,Sık Görülen Hastalıklar,Prematürite ,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar
,Bağışıklık Sistemi ve Aşılar
,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ,Çocukluk Çağı Bulaşıcı Hastalıkları, Solunum Yolu Enfeksiyonları

,Anemiler
,Allerjik Hastalıklar, Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
,Adolesan Sağlığı ve Sorunları ,Pediatrik Acil Cerrahi ve Ortopedik Sorunlar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ana-çocuk sağlığına ilişkin genel bilgi edinir. 10, 16, 9A
Gebelik ve doğum fizyolojisi hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Yenidoğan fizyolojisi ve önemli hastalıkları hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Çocuklarda sık görülen problemleri, acil durumları ve ilk yardım yöntemleri hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemleri hakkında bilgi edinir. 10, 16, 9A
Anemi ve alerjik hastalıkların özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatri Giriş, Pediatrik Hasta Yaklaşımı, Pediatride Tanı Yöntemleri İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
2Gebelik ve Doğum Fizyolojisi İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
3Çocuklarda Büyüme-Gelişme İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
4Pediatride Sık Görülen Problemler İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
5Çocuk İzleminin Prensipleri, Pediatrik Aciller
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
6Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri,Sık Görülen Hastalıklar,Prematürite İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
7Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
8Bağışıklık Sistemi ve Aşılar
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
9Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
10Çocukluk Çağı Bulaşıcı Hastalıkları, Solunum Yolu Enfeksiyonları

İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
11Anemiler
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
12Allerjik Hastalıklar, Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
13Adolesan Sağlığı ve Sorunları İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
14Pediatrik Acil Cerrahi ve Ortopedik Sorunlar İlgili kaynaktan konuya hazırlanır.
Kaynak
1. Rudolph AM, Kamei RK, Overby KJ (eds) Rudolph?s Fundamentals of Pediatrics (Türkçe), Çeviri Ed: Yurdakök M, Ankara; Güneş Kitabevi, 2005. 2. Yurdakök M (Çeviri ed). Avery?nin Yenidoğan Hastalıkları El Kitabı (7. Baskı), Ankara; Güneş Kitabevi, 2005. 3. Güler Ç, Akın L (eds) Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara; Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31