Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANEDE VE SAĞLIK KUR. ÇOCUKLARÇGL3235380Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı0-18 yaş arası hasta ve hasta çocuklarda, çocuk-aile-personel ilişkilerinin hastane hayatına etkilerini ve çocuk gelişimine yönelik uygulamaları desteklemek.
Dersin İçeriğiBu ders; Hastanede yatan çocukların tanımı,Hastanede Yatan Çocukların Sınıflandırılması,Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar,Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar,Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi ,Çocuk-aile-personel etkileşimi,Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları
,Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları
,Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklar, Aileleri ve Personel Etkileşimi,Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama,Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun,Hastane okulları
,Hastanede yatan çocukların hakları,hastanede çocuk gelişimcinin görevleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran 0-18 yaş çocukların gelişim özellikleri hakkında bilgi edinir.10, 9A
Çocuk gelişimci olarak çocuk, aile ve personele uygun yaklaşım ve hastanede uygun gelişim destek programlarının hazırlanması hakkında bilgi edinir.10, 9A
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.10, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.10, 9A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hastanede yatan çocukların tanımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Hastanede Yatan Çocukların SınıflandırılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Yaş Gruplarına Göre Hasta ÇocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Yaş Gruplarına Göre Hasta ÇocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Çocuk-aile-personel etkileşimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklar, Aileleri ve Personel EtkileşimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyunÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Hastane okulları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Hastanede yatan çocukların haklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14hastanede çocuk gelişimcinin görevleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Baykoç, N. (2006) Hastanede Çocuk Genç A.Ş.. Gazi Kitabevi, Ankara. Ekşi, A. (Edt.) (2011). Ben Hasta Değilim. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2714
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANEDE VE SAĞLIK KUR. ÇOCUKLARÇGL3235380Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı0-18 yaş arası hasta ve hasta çocuklarda, çocuk-aile-personel ilişkilerinin hastane hayatına etkilerini ve çocuk gelişimine yönelik uygulamaları desteklemek.
Dersin İçeriğiBu ders; Hastanede yatan çocukların tanımı,Hastanede Yatan Çocukların Sınıflandırılması,Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar,Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar,Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi ,Çocuk-aile-personel etkileşimi,Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları
,Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları
,Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklar, Aileleri ve Personel Etkileşimi,Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama,Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun,Hastane okulları
,Hastanede yatan çocukların hakları,hastanede çocuk gelişimcinin görevleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran 0-18 yaş çocukların gelişim özellikleri hakkında bilgi edinir.10, 9A
Çocuk gelişimci olarak çocuk, aile ve personele uygun yaklaşım ve hastanede uygun gelişim destek programlarının hazırlanması hakkında bilgi edinir.10, 9A
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.10, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.10, 9A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hastanede yatan çocukların tanımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Hastanede Yatan Çocukların SınıflandırılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Yaş Gruplarına Göre Hasta ÇocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Yaş Gruplarına Göre Hasta ÇocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Çocuk-aile-personel etkileşimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklar, Aileleri ve Personel EtkileşimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyunÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Hastane okulları
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Hastanede yatan çocukların haklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14hastanede çocuk gelişimcinin görevleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Baykoç, N. (2006) Hastanede Çocuk Genç A.Ş.. Gazi Kitabevi, Ankara. Ekşi, A. (Edt.) (2011). Ben Hasta Değilim. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31