Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIÇGL2225030Bahar Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, ders tanıtımı ve giriş,Ergenlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim,Ergenlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim,Ergenlik dönemi kuram ve yaklaşımları,Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim ,Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim ,Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim, Ölüm ve Yas,Ergenlikten yaşlılığa kadar alanda yapılmış çalışmalar-makale sunumu,Genel Sınava hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gelişim psikolojisi kuramlarını öğrenir.10, 16, 9A, E
Yaşam boyu gelişimi açıklar.10, 16, 9A, E
Ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 16, 9A, E
Ergenlik döneminden ileri yetişkinlik dönemine kadar bireyin davranışlarındaki değişim, oluşabilecek davranış problemlerini bilir ve bunlara yönelik çözüm yolları üretir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders tanıtımı ve girişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Ergenlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel GelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Ergenlik Döneminde Sosyo-Duygusal GelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Ergenlik dönemi kuram ve yaklaşımları
5Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim, Ölüm ve YasÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Ergenlikten yaşlılığa kadar alanda yapılmış çalışmalar-makale sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel Sınava hazırlıkÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7642
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı0100
Genel Sınav ve Hazırlığı0100
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(100/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIÇGL2225030Bahar Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, ders tanıtımı ve giriş,Ergenlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim,Ergenlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim,Ergenlik dönemi kuram ve yaklaşımları,Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim ,Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim ,Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim, Ölüm ve Yas,Ergenlikten yaşlılığa kadar alanda yapılmış çalışmalar-makale sunumu,Genel Sınava hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gelişim psikolojisi kuramlarını öğrenir.10, 16, 9A, E
Yaşam boyu gelişimi açıklar.10, 16, 9A, E
Ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 16, 9A, E
Ergenlik döneminden ileri yetişkinlik dönemine kadar bireyin davranışlarındaki değişim, oluşabilecek davranış problemlerini bilir ve bunlara yönelik çözüm yolları üretir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders tanıtımı ve girişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Ergenlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel GelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Ergenlik Döneminde Sosyo-Duygusal GelişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Ergenlik dönemi kuram ve yaklaşımları
5Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim, Ölüm ve YasÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Ergenlikten yaşlılığa kadar alanda yapılmış çalışmalar-makale sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel Sınava hazırlıkÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31