Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESİMLERİYLE ÇOCUKÇGL3153390Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGeleceğin çocuk gelişimi uzmanlarına, 2-14 yaş arası çocukların zihinsel, fiziksel, ve ruhsal gelişimleri doğrultusunda yaşanacak Resimsel Gelişim Evrelerini kavratarak çocuk resimleri inceleyebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk resimlerine giriş ve temel kavramlar,Sanatsal gelişim kuramları,Çocuğun sanatsal gelişim evreleri,Karalama evresi ve örnek çocuk resimleri,Şema öncesi evresi ve örnek çocuk resimleri,Karalama ve Şema Öncesi Evre Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Şematik evre ve örnek çocuk resimleri,Gerçekçilik Evresi ve örnek çocuk resimleri,Sanat Terapi,Çocuk Resimlerinde Etik,Çocuk Çizimleri Değerlendirme Ölçekleri ve Testleri,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemini kavrar10, 13, 16, 9A
Öğrencilerin yaptıkları çizimleri farklı açıdan değerlendirir10, 13, 16, 9A
Çocuk resimlerinin ortak özelliklerini belirler10, 13, 16, 9A
Görsel algılama tipleri ve çocuğun karalama döneminden yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamaklarını değerlendirir10, 13, 16, 9A
Okul ya da sergi ortamında karşılaşılan özgün çocuk resimlerini gelişim evrelerine göre analiz eder10, 13, 16, 9A
Yaratıcılık sürecinde yer alan basamakları belirler10, 13, 16, 9A
2-14 yaş aralığındaki çocukların resimlerini değerlendirir10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk resimlerine giriş ve temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Sanatsal gelişim kuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Çocuğun sanatsal gelişim evreleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Karalama evresi ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Şema öncesi evresi ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Karalama ve Şema Öncesi Evre Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Şematik evre ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Gerçekçilik Evresi ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Sanat TerapiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk Resimlerinde EtikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Çocuk Çizimleri Değerlendirme Ölçekleri ve TestleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Konu ile ilgili bazı makale ve dijital dokümanlar. 1.Haluk Yavuzer, Resimleriyle Çocuk, İstanbul 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7642
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESİMLERİYLE ÇOCUKÇGL3153390Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGeleceğin çocuk gelişimi uzmanlarına, 2-14 yaş arası çocukların zihinsel, fiziksel, ve ruhsal gelişimleri doğrultusunda yaşanacak Resimsel Gelişim Evrelerini kavratarak çocuk resimleri inceleyebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk resimlerine giriş ve temel kavramlar,Sanatsal gelişim kuramları,Çocuğun sanatsal gelişim evreleri,Karalama evresi ve örnek çocuk resimleri,Şema öncesi evresi ve örnek çocuk resimleri,Karalama ve Şema Öncesi Evre Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Şematik evre ve örnek çocuk resimleri,Gerçekçilik Evresi ve örnek çocuk resimleri,Sanat Terapi,Çocuk Resimlerinde Etik,Çocuk Çizimleri Değerlendirme Ölçekleri ve Testleri,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemini kavrar10, 13, 16, 9A
Öğrencilerin yaptıkları çizimleri farklı açıdan değerlendirir10, 13, 16, 9A
Çocuk resimlerinin ortak özelliklerini belirler10, 13, 16, 9A
Görsel algılama tipleri ve çocuğun karalama döneminden yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamaklarını değerlendirir10, 13, 16, 9A
Okul ya da sergi ortamında karşılaşılan özgün çocuk resimlerini gelişim evrelerine göre analiz eder10, 13, 16, 9A
Yaratıcılık sürecinde yer alan basamakları belirler10, 13, 16, 9A
2-14 yaş aralığındaki çocukların resimlerini değerlendirir10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk resimlerine giriş ve temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Sanatsal gelişim kuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Çocuğun sanatsal gelişim evreleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Karalama evresi ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Şema öncesi evresi ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Karalama ve Şema Öncesi Evre Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Şematik evre ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Gerçekçilik Evresi ve örnek çocuk resimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Sanat TerapiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk Resimlerinde EtikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Çocuk Çizimleri Değerlendirme Ölçekleri ve TestleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuk Resimlerinin İncelenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Konu ile ilgili bazı makale ve dijital dokümanlar. 1.Haluk Yavuzer, Resimleriyle Çocuk, İstanbul 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31