Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANTROPOLOJİYE GİRİŞÇGL1271060Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Sanem KULAK GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAntropoloji bilimi ve onun temel iki alt alanı hakkında genel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Antropolojinin konusu, yöntemi ve Antropolojinin alt disiplinleri,Evrim Teorisinin tarihsel gelişimi,Biyolojik çeşitlenmeye yol açan süreçler,İnsanın Biyo-kültürel Evrimi,İnsan biyolojik çeşitliliği,İnsan biyolojik çeşitliliği,İnsanda büyüme ve gelişme,Kültür kavramı ve kültürel süreçler,Sosyal/Kültürel Antropoloji kuramları,Akrabalık Sistemleri ve Toplumsal cinsiyet,Ekonomik antropoloji,Siyasal Antropoloji,Uygulamalı Antropoloji,Uygulamalı Antropoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, insan evrimi ve biyolojik çeşitliliği ile kültür kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirir.10, 9A, E
Antropoloji ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklar.10, 9A, E
Evrim Teorisinin çağdaş formuna gelmesini sağlayan düşünceleri kavrar. 10, 9A, E
Biyolojik çeşitlenmeye neden olan biyolojik süreçler hakkında bilgi edinir. 10, 9A, E
İnsanın biyo-kültürel evrimini açıklar.10, 9A, E
Kültür kavramını tartışır.10, 9A, E
Aile, akrabalık, toplumsal cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültüre göre çeşitlilik gösterdiğini açıklar.10, 9A, E
Toplulukların ekonomik yapısını tartışır.10, 9A, E
İnsanın büyüme ve gelişmesini anlayabilecek ve antropolojinin uygulama alanlarını açıklar.10, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Antropolojinin konusu, yöntemi ve Antropolojinin alt disiplinleriÖn hazırlığı bulunmamaktadır
2Evrim Teorisinin tarihsel gelişimi Ön hazırlığı bulunmamaktadır
3Biyolojik çeşitlenmeye yol açan süreçler Ön hazırlığı bulunmamaktadır
4İnsanın Biyo-kültürel Evrimi Ön hazırlığı bulunmamaktadır
5İnsan biyolojik çeşitliliği Ön hazırlığı bulunmamaktadır
6İnsan biyolojik çeşitliliğiÖn hazırlığı bulunmamaktadır.
7İnsanda büyüme ve gelişme Ön hazırlığı bulunmamaktadır
8Kültür kavramı ve kültürel süreçler Ön hazırlığı bulunmamaktadır
9Sosyal/Kültürel Antropoloji kuramları Ön hazırlığı bulunmamaktadır
10Akrabalık Sistemleri ve Toplumsal cinsiyet Ön hazırlığı bulunmamaktadır
11Ekonomik antropoloji Ön hazırlığı bulunmamaktadır
12Siyasal Antropoloji Ön hazırlığı bulunmamaktadır
13Uygulamalı Antropoloji Ön hazırlığı bulunmamaktadır
14Uygulamalı AntropolojiÖn hazırlığı bulunmamaktadır.
Kaynak
Kottak, C P. (2001). Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara, Ütopya yayınları Aydın, S. ve Erdal, YS. (2007). Antropoloji, Anadolu Üniversitesi yayınları Özbek, M. (2000). Dünden Bugüne İnsan, İmge Yayınevi Özbudun, S. ve Uysal, G. (2012). 50 Soruda Antropoloji, Bilim ve Gelecek Kitaplığı Güvenç, B. (2010). İnsan ve Kültür. Boyut Yayın Grubu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANTROPOLOJİYE GİRİŞÇGL1271060Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Sanem KULAK GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAntropoloji bilimi ve onun temel iki alt alanı hakkında genel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Antropolojinin konusu, yöntemi ve Antropolojinin alt disiplinleri,Evrim Teorisinin tarihsel gelişimi,Biyolojik çeşitlenmeye yol açan süreçler,İnsanın Biyo-kültürel Evrimi,İnsan biyolojik çeşitliliği,İnsan biyolojik çeşitliliği,İnsanda büyüme ve gelişme,Kültür kavramı ve kültürel süreçler,Sosyal/Kültürel Antropoloji kuramları,Akrabalık Sistemleri ve Toplumsal cinsiyet,Ekonomik antropoloji,Siyasal Antropoloji,Uygulamalı Antropoloji,Uygulamalı Antropoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, insan evrimi ve biyolojik çeşitliliği ile kültür kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirir.10, 9A, E
Antropoloji ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklar.10, 9A, E
Evrim Teorisinin çağdaş formuna gelmesini sağlayan düşünceleri kavrar. 10, 9A, E
Biyolojik çeşitlenmeye neden olan biyolojik süreçler hakkında bilgi edinir. 10, 9A, E
İnsanın biyo-kültürel evrimini açıklar.10, 9A, E
Kültür kavramını tartışır.10, 9A, E
Aile, akrabalık, toplumsal cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültüre göre çeşitlilik gösterdiğini açıklar.10, 9A, E
Toplulukların ekonomik yapısını tartışır.10, 9A, E
İnsanın büyüme ve gelişmesini anlayabilecek ve antropolojinin uygulama alanlarını açıklar.10, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Antropolojinin konusu, yöntemi ve Antropolojinin alt disiplinleriÖn hazırlığı bulunmamaktadır
2Evrim Teorisinin tarihsel gelişimi Ön hazırlığı bulunmamaktadır
3Biyolojik çeşitlenmeye yol açan süreçler Ön hazırlığı bulunmamaktadır
4İnsanın Biyo-kültürel Evrimi Ön hazırlığı bulunmamaktadır
5İnsan biyolojik çeşitliliği Ön hazırlığı bulunmamaktadır
6İnsan biyolojik çeşitliliğiÖn hazırlığı bulunmamaktadır.
7İnsanda büyüme ve gelişme Ön hazırlığı bulunmamaktadır
8Kültür kavramı ve kültürel süreçler Ön hazırlığı bulunmamaktadır
9Sosyal/Kültürel Antropoloji kuramları Ön hazırlığı bulunmamaktadır
10Akrabalık Sistemleri ve Toplumsal cinsiyet Ön hazırlığı bulunmamaktadır
11Ekonomik antropoloji Ön hazırlığı bulunmamaktadır
12Siyasal Antropoloji Ön hazırlığı bulunmamaktadır
13Uygulamalı Antropoloji Ön hazırlığı bulunmamaktadır
14Uygulamalı AntropolojiÖn hazırlığı bulunmamaktadır.
Kaynak
Kottak, C P. (2001). Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara, Ütopya yayınları Aydın, S. ve Erdal, YS. (2007). Antropoloji, Anadolu Üniversitesi yayınları Özbek, M. (2000). Dünden Bugüne İnsan, İmge Yayınevi Özbudun, S. ve Uysal, G. (2012). 50 Soruda Antropoloji, Bilim ve Gelecek Kitaplığı Güvenç, B. (2010). İnsan ve Kültür. Boyut Yayın Grubu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31