Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN MÜDAHALE IÇGL3135250Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErken müdahale hizmetleri ve işleyişi konusunda bilgi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Erken müdahale tanimi,Erken mudahale projeleri,Erken mudahale projeleri ,Erken mudahale hizmetleri,Erken mudahale hizmetleri,Erken mudahalede dunyadaki gelismeler,Erken mudahale amaclari,Erken mudahalede dunyadaki gelismeler odev sunumu,Erken cocukluk donemi projeleri,Erken cocukluk projeleri ,Bireysellestirilmis aile hizmet plani,Bireysellestirilmis aile hizmet plani uygulama,Erken mudahale basamaklari,Erken mudahale hizmet secenekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Erken müdahale hizmetleri, amaçları, uygulamaları ile ilgili konuları açıklar. 10, 12, 16, 19, 5, 9F
Erken müdahale detayları hakkında açıklar.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Erken müdahale servis planı ve aşamalarını uygulayabilme becerilerini belirler.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgileri, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak değerlendirir.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerilerini tanımlar.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini tanımlar.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken müdahale tanimiÖn hazırlık yok
2Erken mudahale projeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Erken mudahale projeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Erken mudahale hizmetleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Erken mudahale hizmetleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Erken mudahalede dunyadaki gelismelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Erken mudahale amaclariÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Erken mudahalede dunyadaki gelismeler odev sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Erken cocukluk donemi projeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Erken cocukluk projeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bireysellestirilmis aile hizmet planiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bireysellestirilmis aile hizmet plani uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Erken mudahale basamaklariÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Erken mudahale hizmet secenekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Allen, S. F. (2007). Parents? Perceptions of Intervention Practices in Home Visiting Programs. Infant and Young Children, 20(3), 266-281. Bahr, M. W., Walker, K., Hampton, E. M., Buddle, B. S., Freeman, T., Ruschman, N., et al. (2006). Creative Problem Solving for General Education Intervention Teams. Remedial and Special Education, 27(1), 27-41. Chai, A. Y., Zhang, C., & Bisberg, M. (2006). Rethinking Natural Environment Practice: Implications from Examining Various Interpretations and Approaches. Early Childhood Education Journal, 34( 3), December, 203-208.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2714
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN MÜDAHALE IÇGL3135250Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıErken müdahale hizmetleri ve işleyişi konusunda bilgi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Erken müdahale tanimi,Erken mudahale projeleri,Erken mudahale projeleri ,Erken mudahale hizmetleri,Erken mudahale hizmetleri,Erken mudahalede dunyadaki gelismeler,Erken mudahale amaclari,Erken mudahalede dunyadaki gelismeler odev sunumu,Erken cocukluk donemi projeleri,Erken cocukluk projeleri ,Bireysellestirilmis aile hizmet plani,Bireysellestirilmis aile hizmet plani uygulama,Erken mudahale basamaklari,Erken mudahale hizmet secenekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Erken müdahale hizmetleri, amaçları, uygulamaları ile ilgili konuları açıklar. 10, 12, 16, 19, 5, 9F
Erken müdahale detayları hakkında açıklar.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Erken müdahale servis planı ve aşamalarını uygulayabilme becerilerini belirler.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgileri, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak değerlendirir.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerilerini tanımlar.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini tanımlar.10, 12, 16, 19, 5, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken müdahale tanimiÖn hazırlık yok
2Erken mudahale projeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Erken mudahale projeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Erken mudahale hizmetleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Erken mudahale hizmetleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Erken mudahalede dunyadaki gelismelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Erken mudahale amaclariÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Erken mudahalede dunyadaki gelismeler odev sunumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Erken cocukluk donemi projeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Erken cocukluk projeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bireysellestirilmis aile hizmet planiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bireysellestirilmis aile hizmet plani uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Erken mudahale basamaklariÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Erken mudahale hizmet secenekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Allen, S. F. (2007). Parents? Perceptions of Intervention Practices in Home Visiting Programs. Infant and Young Children, 20(3), 266-281. Bahr, M. W., Walker, K., Hampton, E. M., Buddle, B. S., Freeman, T., Ruschman, N., et al. (2006). Creative Problem Solving for General Education Intervention Teams. Remedial and Special Education, 27(1), 27-41. Chai, A. Y., Zhang, C., & Bisberg, M. (2006). Rethinking Natural Environment Practice: Implications from Examining Various Interpretations and Approaches. Early Childhood Education Journal, 34( 3), December, 203-208.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31