Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BEBEKLİKTE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARIÇGL3153370Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin 0-3 yaş çocuklarının motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimlerini anlayabilmeleri ve gelişimi en üst düzeyde gerçekleştirebilecek uygulamalar hazırlayabilmeleri, gelişimsel özellikleri hakkında analiz ve sentez becerilerine sahip olabilmeleri, ailelere danışmanlık hizmetlerini sağlayabilmeleri, çocuk gelişimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı,Büyüme, gelişime ve gelişimin temel ilkeleri,0-3 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim ,0-3 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimi,0-3 yaş çocuğunun sosyal-duygusal ve özbekim becerilerinin gelişimi,Yurtiçinde ve yurtdışında uygulanan gelişimsel destek programları,Ara sınava hazırlık, genel tekrar,Vaka tartışması I,Vaka çalışması II,Vaka tartışması III,Vaka tartışması IV,Vaka tartışması V,Vaka tartışması VI,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Anne karnında fetüs gelişimini ve 0-36 aylık bebeklerin tüm gelişim alanlarını, süreçlerini bu konuyu takiben bebeklik gelişim alanlarını destekleyici belli başlı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olur.10, 13, 9A
Gelişim alanlarında çıkabilecek problemlere çözüm yolları üretir.10, 13, 9A
Çocuk gelişimi konusunda aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.10, 13, 9A
Çocukla temasa geçerek gelişimi destekleyici uygulamalar yapar10, 13, 9A
Çocukların gelişimi, öğrenme özellikleri ve gelişim gerilikleri bilgisine sahip olur.10, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Büyüme, gelişime ve gelişimin temel ilkeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
30-3 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
40-3 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
50-3 yaş çocuğunun sosyal-duygusal ve özbekim becerilerinin gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yurtiçinde ve yurtdışında uygulanan gelişimsel destek programlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Ara sınava hazırlık, genel tekrarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Vaka tartışması IÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Vaka çalışması IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Vaka tartışması IIIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Vaka tartışması IVÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Vaka tartışması VÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Vaka tartışması VIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Dersin değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Berk,E.L.(2002).Infants and Children :Prenatal Through Middle Childhood, ALLYN and Bacon. USA. Ataman,A.(Edit)(2003). Gelişim ve öğrenme. Gündüz Eğitim ve yayıncılık.Ankara. Berger, K.S(2004). The developing person,Through the life Span, Sixth ed., Worth Publishers, USA. Bayhan,P.,Artan,İ.(2004).Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Morpa Yayın Evi, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BEBEKLİKTE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARIÇGL3153370Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin 0-3 yaş çocuklarının motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimlerini anlayabilmeleri ve gelişimi en üst düzeyde gerçekleştirebilecek uygulamalar hazırlayabilmeleri, gelişimsel özellikleri hakkında analiz ve sentez becerilerine sahip olabilmeleri, ailelere danışmanlık hizmetlerini sağlayabilmeleri, çocuk gelişimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı,Büyüme, gelişime ve gelişimin temel ilkeleri,0-3 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim ,0-3 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimi,0-3 yaş çocuğunun sosyal-duygusal ve özbekim becerilerinin gelişimi,Yurtiçinde ve yurtdışında uygulanan gelişimsel destek programları,Ara sınava hazırlık, genel tekrar,Vaka tartışması I,Vaka çalışması II,Vaka tartışması III,Vaka tartışması IV,Vaka tartışması V,Vaka tartışması VI,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Anne karnında fetüs gelişimini ve 0-36 aylık bebeklerin tüm gelişim alanlarını, süreçlerini bu konuyu takiben bebeklik gelişim alanlarını destekleyici belli başlı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olur.10, 13, 9A
Gelişim alanlarında çıkabilecek problemlere çözüm yolları üretir.10, 13, 9A
Çocuk gelişimi konusunda aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.10, 13, 9A
Çocukla temasa geçerek gelişimi destekleyici uygulamalar yapar10, 13, 9A
Çocukların gelişimi, öğrenme özellikleri ve gelişim gerilikleri bilgisine sahip olur.10, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Büyüme, gelişime ve gelişimin temel ilkeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
30-3 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
40-3 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
50-3 yaş çocuğunun sosyal-duygusal ve özbekim becerilerinin gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yurtiçinde ve yurtdışında uygulanan gelişimsel destek programlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Ara sınava hazırlık, genel tekrarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Vaka tartışması IÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Vaka çalışması IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Vaka tartışması IIIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Vaka tartışması IVÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Vaka tartışması VÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Vaka tartışması VIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Dersin değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Berk,E.L.(2002).Infants and Children :Prenatal Through Middle Childhood, ALLYN and Bacon. USA. Ataman,A.(Edit)(2003). Gelişim ve öğrenme. Gündüz Eğitim ve yayıncılık.Ankara. Berger, K.S(2004). The developing person,Through the life Span, Sixth ed., Worth Publishers, USA. Bayhan,P.,Artan,İ.(2004).Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Morpa Yayın Evi, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31