Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL ANATOMİÇGL1171050Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Öğr.Gör.Dr. Mert ÇELİKTEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklanması
Dersin İçeriğiBu ders; ANATOMİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ,ANATOMİK NOKTALAR VE DÜZLEMLER,ÜST EKSTREMİTE KEMİK,KASLARI,ALT EKSTREMİTE KEMİK, KASLARI,DOLAŞIM SİSTEMİ,SOLUNUM SİSTEMİ,PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ,MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ,SİNDİRİM SİSTEMİ,ENDOKRİN SİSTEM,BOŞALTIM SİSTEMİ,ÜREME SİSTEMİ,DUYU ORGANLARI,ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ANOMALİLER I VE II
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklar.16, 9
Tüm vücut sistemlerin genel morfolojisini açıklar.16, 9
Yüzeyel vasküler yapıları tanımlar.16, 9
Önemli sinirlerin yerleşimini açıklar.16, 9
Sinir sisteminin genel yapısını ve terminolojisini hatırlar.16, 9
Genel sistem fonksiyonlarını tanımlar.16, 9
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1ANATOMİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ
2ANATOMİK NOKTALAR VE DÜZLEMLER
3ÜST EKSTREMİTE KEMİK,KASLARI
4ALT EKSTREMİTE KEMİK, KASLARI
5DOLAŞIM SİSTEMİ
6SOLUNUM SİSTEMİ
7PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ
7MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
8SİNDİRİM SİSTEMİ
9ENDOKRİN SİSTEM
10BOŞALTIM SİSTEMİ
11ÜREME SİSTEMİ
12DUYU ORGANLARI
12ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ANOMALİLER I VE II
Kaynak
Mebis notu öğrenciye verilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL ANATOMİÇGL1171050Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Öğr.Gör.Dr. Mert ÇELİKTEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklanması
Dersin İçeriğiBu ders; ANATOMİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ,ANATOMİK NOKTALAR VE DÜZLEMLER,ÜST EKSTREMİTE KEMİK,KASLARI,ALT EKSTREMİTE KEMİK, KASLARI,DOLAŞIM SİSTEMİ,SOLUNUM SİSTEMİ,PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ,MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ,SİNDİRİM SİSTEMİ,ENDOKRİN SİSTEM,BOŞALTIM SİSTEMİ,ÜREME SİSTEMİ,DUYU ORGANLARI,ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ANOMALİLER I VE II
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklar.16, 9
Tüm vücut sistemlerin genel morfolojisini açıklar.16, 9
Yüzeyel vasküler yapıları tanımlar.16, 9
Önemli sinirlerin yerleşimini açıklar.16, 9
Sinir sisteminin genel yapısını ve terminolojisini hatırlar.16, 9
Genel sistem fonksiyonlarını tanımlar.16, 9
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1ANATOMİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ
2ANATOMİK NOKTALAR VE DÜZLEMLER
3ÜST EKSTREMİTE KEMİK,KASLARI
4ALT EKSTREMİTE KEMİK, KASLARI
5DOLAŞIM SİSTEMİ
6SOLUNUM SİSTEMİ
7PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ
7MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
8SİNDİRİM SİSTEMİ
9ENDOKRİN SİSTEM
10BOŞALTIM SİSTEMİ
11ÜREME SİSTEMİ
12DUYU ORGANLARI
12ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ANOMALİLER I VE II
Kaynak
Mebis notu öğrenciye verilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31