Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERÇGL1113740Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile içi ilişkiler hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Ailenin tanımı,Ailenin İşlevi,Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği Değişim,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Türk Toplumunda Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Aile İçi Etkileşim,Aile içi etkileşim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Aile kurumuna yönelik temel kavramları ve işlevlerini tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile kurumunu tanımlar ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile kurumunun işlevlerini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile ile ilgili geliştirilen kuramları tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile ile ilgili kuramları(yapısal-işlevsel kuram, sosyal çatışma kuramı, sembolik etkileşim kuramı, sosyal alışveriş kuramı, aile sistemleri kuramı, aile ekolojisi kuramı, feminist aile kuramı) açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Toplumsal değişim süreci ve aile kurumunun geçirdiği değişim arasındaki etkileşimi tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, E
Ülkemiz ve farklı kültürlerin aile kurumuna bakışı ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile bireyleri arasındaki etkileşimi ifade eder.10, 14, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ailenin tanımıÖn hazırlık yok
2Ailenin İşleviÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği DeğişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Türk Toplumunda AileÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Farklı Kültürlerde AileÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Farklı Kültürlerde AileÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Aile İçi EtkileşimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Aile içi etkileşimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Mebis' e yüklenen ders dosyaları
Yorburg, B. (2002) Familiy Realities, A Global View, Pearson Education Inc., New Jersey. Boss, P.G., LaRossa, W.J., Schumm, W.R ve Steinmetz, S.K (Ed.) (1993) Sourcebook of Family Theories and Methods, A Contextual Approach. Plenum Press, New York. Ortaylı İ. (2001) Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul Sayıl, M, Yağmurlu, B. (2012). Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı030
Genel Sınav ve Hazırlığı080
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(46/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERÇGL1113740Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile içi ilişkiler hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Ailenin tanımı,Ailenin İşlevi,Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği Değişim,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Türk Toplumunda Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Aile İçi Etkileşim,Aile içi etkileşim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Aile kurumuna yönelik temel kavramları ve işlevlerini tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile kurumunu tanımlar ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile kurumunun işlevlerini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile ile ilgili geliştirilen kuramları tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile ile ilgili kuramları(yapısal-işlevsel kuram, sosyal çatışma kuramı, sembolik etkileşim kuramı, sosyal alışveriş kuramı, aile sistemleri kuramı, aile ekolojisi kuramı, feminist aile kuramı) açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Toplumsal değişim süreci ve aile kurumunun geçirdiği değişim arasındaki etkileşimi tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, E
Ülkemiz ve farklı kültürlerin aile kurumuna bakışı ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
Aile bireyleri arasındaki etkileşimi ifade eder.10, 14, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ailenin tanımıÖn hazırlık yok
2Ailenin İşleviÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği DeğişimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Aile KuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Türk Toplumunda AileÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Farklı Kültürlerde AileÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Farklı Kültürlerde AileÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Aile İçi EtkileşimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Aile içi etkileşimÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Mebis' e yüklenen ders dosyaları
Yorburg, B. (2002) Familiy Realities, A Global View, Pearson Education Inc., New Jersey. Boss, P.G., LaRossa, W.J., Schumm, W.R ve Steinmetz, S.K (Ed.) (1993) Sourcebook of Family Theories and Methods, A Contextual Approach. Plenum Press, New York. Ortaylı İ. (2001) Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul Sayıl, M, Yağmurlu, B. (2012). Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31