Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BEYİN GELİŞİMİÇGL2224980Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hakan DUMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDoğum öncesi gelişimin ilk safhalarından başlayarak, yetişkinliğe kadar geçen süreçte sinir sisteminın yapısındaki ve sinir sistemi fonksiyonlarındaki değişimler hakkında genel bir anlayış kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişimle ilgili temel biyolojik kavramlar
,Sinir sisteminin genel yapısı ve bileşenleri
,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,Örüntü Tanıma,Örüntü Tanıma,Bellek,Bellek,Konuşma,Konuşma,Uyku,Bilişsel Psikoloji ve Tarihsel Gelişimi,Nörogelişimsel bozukluklar
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sinir sistemi oluşumu ve bu oluşumun zaman çizelgesi hakkında fikir yürütür. 12, 14, 19, 20, 37, 9A
Sorunlara bilimsel yaklaşma alışkanlığı edinir 12, 19, 20, 37, 9A
Davranışın ve bilişsel işlevlerin nörobiyolojik temellerine dair temel soruları sorma alışkanlığı kazanır.14, 16, 37A
Karşılaştırmalı düşünme becerisi kazanır.10, 13, 19, 37A
Gelişimsel nöropsikiyatrik bozuklukların oluşum mekanizmaları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 10, 12, 19, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişimle ilgili temel biyolojik kavramlar
Ön hazırlık gerekmemektedir
2Sinir sisteminin genel yapısı ve bileşenleri
Ön hazırlık gerekmemektedir
3Beyin gelişimini etkileyen faktörlerÖn hazırlık gerekmemektedir
4Beyin gelişimini etkileyen faktörlerÖn hazırlık gerekmemektedir
5Beyin gelişimini etkileyen faktörler1. Hafta, 2. Hafta, 3. Hafta ve 4. Haftanın ders notları
6Örüntü TanımaÖn hazırlık gerekmemektedir
7Örüntü TanımaÖn hazırlık gerekmemektedir
8BellekÖn hazırlık gerekmemektedir
9BellekÖn hazırlık gerekmemektedir
10Konuşma5. Hafta, 6. Hafta, 7. Hafta ve 8. ve 9. Haftanın ders notları
11KonuşmaÖn hazırlık gerekmemektedir
12UykuÖn hazırlık gerekmemektedir
13Bilişsel Psikoloji ve Tarihsel GelişimiÖn hazırlık gerekmemektedir
14Nörogelişimsel bozukluklar
Ön hazırlık gerekmemektedir
Kaynak
David R. Shaffer, Katherine Kipp: Developmental Psychology: Childhood and Adolescence 9th Edition Dale Purves, George J. Augustine David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, Leonard E. White Neuroscience, Fifth Edition 5th Edition
http://www.brainfacts.org/book

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı133
Genel Sınav ve Hazırlığı133
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(62/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BEYİN GELİŞİMİÇGL2224980Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hakan DUMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDoğum öncesi gelişimin ilk safhalarından başlayarak, yetişkinliğe kadar geçen süreçte sinir sisteminın yapısındaki ve sinir sistemi fonksiyonlarındaki değişimler hakkında genel bir anlayış kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişimle ilgili temel biyolojik kavramlar
,Sinir sisteminin genel yapısı ve bileşenleri
,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,Örüntü Tanıma,Örüntü Tanıma,Bellek,Bellek,Konuşma,Konuşma,Uyku,Bilişsel Psikoloji ve Tarihsel Gelişimi,Nörogelişimsel bozukluklar
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sinir sistemi oluşumu ve bu oluşumun zaman çizelgesi hakkında fikir yürütür. 12, 14, 19, 20, 37, 9A
Sorunlara bilimsel yaklaşma alışkanlığı edinir 12, 19, 20, 37, 9A
Davranışın ve bilişsel işlevlerin nörobiyolojik temellerine dair temel soruları sorma alışkanlığı kazanır.14, 16, 37A
Karşılaştırmalı düşünme becerisi kazanır.10, 13, 19, 37A
Gelişimsel nöropsikiyatrik bozuklukların oluşum mekanizmaları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 10, 12, 19, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişimle ilgili temel biyolojik kavramlar
Ön hazırlık gerekmemektedir
2Sinir sisteminin genel yapısı ve bileşenleri
Ön hazırlık gerekmemektedir
3Beyin gelişimini etkileyen faktörlerÖn hazırlık gerekmemektedir
4Beyin gelişimini etkileyen faktörlerÖn hazırlık gerekmemektedir
5Beyin gelişimini etkileyen faktörler1. Hafta, 2. Hafta, 3. Hafta ve 4. Haftanın ders notları
6Örüntü TanımaÖn hazırlık gerekmemektedir
7Örüntü TanımaÖn hazırlık gerekmemektedir
8BellekÖn hazırlık gerekmemektedir
9BellekÖn hazırlık gerekmemektedir
10Konuşma5. Hafta, 6. Hafta, 7. Hafta ve 8. ve 9. Haftanın ders notları
11KonuşmaÖn hazırlık gerekmemektedir
12UykuÖn hazırlık gerekmemektedir
13Bilişsel Psikoloji ve Tarihsel GelişimiÖn hazırlık gerekmemektedir
14Nörogelişimsel bozukluklar
Ön hazırlık gerekmemektedir
Kaynak
David R. Shaffer, Katherine Kipp: Developmental Psychology: Childhood and Adolescence 9th Edition Dale Purves, George J. Augustine David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, Leonard E. White Neuroscience, Fifth Edition 5th Edition
http://www.brainfacts.org/book

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31