Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK EDEBİYATIÇGL2225050Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin temel amacı öğrencilere çocuk kitabının içerik, resimleme ve fiziksel özelliklerinin öğretilmesini ve iyi bir kitabın önemini örneklerle sunarak tartışılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencinin çocuk kitabının türleri, özellikleri ile öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanmış olmaları beklenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk edebiyatı,Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi,Okulöncesi dönem çocuk kitaplarının tarihçesi,Çocuk ve kitap etkileşimi,Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Bilişsel gelişim-Dil gelişimi),Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim),Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim),Okulöncesi çocuk kitaplarının türleri,Okulöncesi çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler,Çocuk edebiyatı türleri (masallar, hikaye ve romanlar, şiirler),Çocuk edebiyatı türleri (biyografi, doğa ve fen olaylarını anlatan kitaplar, çizgi romanlar),Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkeler,Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma,Çocuklara Okuma Alışkanlığı Kazandırma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk edebiyatı ve türleri hakkında bilgi edinir.10, 14, 9A, E
Yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine uygun kitap seçimi yapar.10, 14, 9A, E
Öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanır.10, 14, 9A, E
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.10, 14, 9A
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.10, 14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk edebiyatıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Okulöncesi dönem çocuk kitaplarının tarihçesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Çocuk ve kitap etkileşimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Bilişsel gelişim-Dil gelişimi)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Okulöncesi çocuk kitaplarının türleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Okulöncesi çocuk kitaplarında bulunması gereken özelliklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk edebiyatı türleri (masallar, hikaye ve romanlar, şiirler)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Çocuk edebiyatı türleri (biyografi, doğa ve fen olaylarını anlatan kitaplar, çizgi romanlar)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuklara Okuma Alışkanlığı KazandırmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Şirin, M., (1998). Çocuk Edebiyatı. Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. Nodelman, P., Reimer, M. (2003). The Pleasure of Children?s Literature, Allyn&Bacon. Güleç,H.,Geçgel,H.(2006). Çocuk Edebiyatı. Kök Yayıncılık, Ankara. Sever, S. (2010).Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayıncılık, İzmir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı236
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK EDEBİYATIÇGL2225050Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin temel amacı öğrencilere çocuk kitabının içerik, resimleme ve fiziksel özelliklerinin öğretilmesini ve iyi bir kitabın önemini örneklerle sunarak tartışılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencinin çocuk kitabının türleri, özellikleri ile öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanmış olmaları beklenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk edebiyatı,Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi,Okulöncesi dönem çocuk kitaplarının tarihçesi,Çocuk ve kitap etkileşimi,Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Bilişsel gelişim-Dil gelişimi),Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim),Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim),Okulöncesi çocuk kitaplarının türleri,Okulöncesi çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler,Çocuk edebiyatı türleri (masallar, hikaye ve romanlar, şiirler),Çocuk edebiyatı türleri (biyografi, doğa ve fen olaylarını anlatan kitaplar, çizgi romanlar),Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkeler,Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma,Çocuklara Okuma Alışkanlığı Kazandırma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çocuk edebiyatı ve türleri hakkında bilgi edinir.10, 14, 9A, E
Yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine uygun kitap seçimi yapar.10, 14, 9A, E
Öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanır.10, 14, 9A, E
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.10, 14, 9A
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.10, 14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk edebiyatıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Okulöncesi dönem çocuk kitaplarının tarihçesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Çocuk ve kitap etkileşimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Bilişsel gelişim-Dil gelişimi)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Okulöncesi çocuk kitaplarının türleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Okulöncesi çocuk kitaplarında bulunması gereken özelliklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk edebiyatı türleri (masallar, hikaye ve romanlar, şiirler)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Çocuk edebiyatı türleri (biyografi, doğa ve fen olaylarını anlatan kitaplar, çizgi romanlar)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Çocuklara Okuma Alışkanlığı KazandırmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Şirin, M., (1998). Çocuk Edebiyatı. Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. Nodelman, P., Reimer, M. (2003). The Pleasure of Children?s Literature, Allyn&Bacon. Güleç,H.,Geçgel,H.(2006). Çocuk Edebiyatı. Kök Yayıncılık, Ankara. Sever, S. (2010).Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayıncılık, İzmir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31